Registrer
Diverse

Diverse

En rekke artikler som ikke faller under noen bestemt kategori.

18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(1 Stemme)
Gjennom årtusener har det gått et sagn om et høytstående kultursamfunn som i fordums dager forsvant i havets frådende bølger. Det er sagnet om det tapte Atlantis. Dette sagnet har trolig sin rot i en virkelig katastrofe en gang i oldtiden.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Dagens samfunn oversvømmes med kjetterier og villfarelser av alle slag. De har som oftest en brodd mot kristendommen, og fellesnevneren går ut på å rive over ende den kristne grunnvoll. Den såkalte "Da Vinci-koden" er en av disse villfarelsene.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
I tillegg til den utbredte interessen for New Age, er det også en okkult bølge som under kristen kappe sveiper gjennom dagens kristenhet. Men det er også en okkult bølge som i spesiell grad er rettet mot barn og unge mennesker. Det er ikke for sterkt sagt at verden i dag blir oversvømt av "østerlands kunster"
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(13 Stemmer)
Er frimureriet bare en veldedig herreklubb med sans for symbolikk, eller er det mer som ligger bak ordenens tilsynelatende kristne fasade? Denne artikkelserien dybdesøker frimureriets opphav, karakter og intensjoner.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(3 Stemmer)
I denne artikkelen skal vi fortsette å se nærmere på frimureriets hemmeligheter. Den som ikke har lest del 1 i denne serien (innsyn 2-04) bør absolutt gjøre det for å få et innblikk i frimureriets opphav og natur.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(2 Stemmer)
I del 3 i artikkelserien om frimureriet skal vi se nærmere på dets tilknytning til satanismen og New Age, og vi skal også behandle frimureriets store rolle under revolusjonene som herjet Europa på 1800-tallet. Vi oppdager også at frimureriets egentlige mål og hensikter er verdensherredømmet under deres egen «verdenskeiser».
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(1 Stemme)
De store økologiske katastrofene jordkloden nå opplever, forteller i klartekst at Jesu annet komme er meget, meget nær. Men hvor mange registrerer tidenes tegn, eller i det hele tatt tror på Jesu snare gjenkomst?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Trenden i dag er at alle religioner er "likeverdige", og at Buddha, Allah, etc. bare er forskjellige navn på "den samme gud". Dette er en grov vranglære som i sin ytterste konsekvens forkaster Jesus Guds Sønn som menneskehetens Frelser og forsoner
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Uttrykket "konspirasjonsteori" er en utvannet floskel som blir brukt for å diskreditere historie- og samfunnsforskere som aner at historiens gang ikke skjer tilfeldig, men er planlagt av mektige krefter som er besjelet av en bestemt ideologi og et bestemt agenda.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(2 Stemmer)
Flere steder i verden forekommer det fra tid til annen merkelige, utrolig symmetriske mønstre i kornåkre - såkalte kornsirkler. Av en eller annen årsak forekommer rundt 75% av tilfellene i Syd-England. Skeptikere kaller dem en svindel som er laget av spøkefulle personer. Men når man betrakter den utrolige og kompliserte symmetrien og det faktum at de er blitt laget i løpet av meget kort tid, er "spøkefugl"-teorien helt uholdbar.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Vi lever på Satans slagmark og en løgnens verden, og hvor finner vi sannheten i disse tider? Vi finner den ikke i de vanlige medier, men vi må selv grave dypt og gjøre våre egne undersøkelser for å finne hva som er sannhet.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Forfatteren av denne artikkelen har alltid vært fascinert av universets uendelighet og de store tall. De grenseløse perspektivene i skaperverket har alltid vakt hans dypeste ærbødighet for Gud, som er både Skaper og opprettholder.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(2 Stemmer)
Det dukker stadig opp nye merkelige sykdommer, og den såkalte Morgellon er et av de nye skuddene.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Store omveltninger vil meget snart sette sitt preg på denne kloden - både fysisk, økonomisk, økologisk og politisk. De skjer allerede nå. Det er tegnene på Jesu snare komme vi ser foran våre øyne.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Tiden nærmer seg raskt sin avslutning. Tidenes tegn skjer overalt rundt oss. Men er vi i stand til å tyde tidenes tegn?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Det er en internasjonal pengemafia — pengebaroner som styrer pengesystemene, og dermed politikken. Og det endelige siktemål er verdensherredømmet, en global politistat med absolutt kontroll over borgerne.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(2 Stemmer)
Menneskeheten vasser i dag i et hav av kunstig elektromaqnetisk stråling. Radio- og TV-sendere, satellitter, mobiltelefoner etc. bader verden i et elektromagnetisk hav. Og hva verre er, teknologien på dette området er kommet så langt at myndighetene kan gjøre bruk av den til psykisk terror. Det dreier seg ikke om science-fiction, men om anvendt teknologi.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(0 Stemmer)
Spenningen på verdensarenaen øker dramatisk, og signaliserer at noe stort og avgjørende er i ferd med å skje. I takt med denne utviklingen er også UFO-aktiviteten økt tilsvarende. UFOer og "Aliens" er relle, men er ikke hva folk flest tror de er. Det dreier seg om "ondskapens åndehær i himmelrommet som har et bestemt agenda.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Diverse
(1 Stemme)
Mange ser på UFO-fenomenet som oppspinn og fantasi det ikke er grunn til å ta alvorlig. En dybdegransking av fenomenet gir heller grunn til å tro at en slik konklusjon er forhastet. Selvsagt er det en del svindel med dette — som med alt annet — men som alt annet, er ikke alt svindel. De moderne UFO-fenomener har pågått i snart seksti år, og har ikke avtatt — tvert imot. Et så vedvarende fenomen kan ikke uten videre avfeies med et skuldertrekk.