Registrer
Hva Bibelen lærer

Hva Bibelen lærer

Det er Bibelen som er den absolutte norm for menneskets religiøse tro og lære, menneskets opprinnelse, hvordan synden kom inn i verden, og Guds plan med menneskeheten.

18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Bibelen forteller i klartekst hvilken dag som er den sanne, bibelske hviledag.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Døden rammer oss alle før eller siden, men er den en evig status, eller er den kun en mellomtilstand? Hva sier Skriften?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Noen tanker om de to vitner i endens tid som blir beskrevet i Åpenbaringsboken, kapittel 11. Det er flere teorier om hvem de kan være, men hvilken teori er mest sannsynlig?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
Åpenbaringsboken nevner en tidsperiode på tusen år. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på de tusen årene, og forhåpentlig rydde en del misforståelser av veien.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
Det viktigste spørsmål som er blitt stilt på denne kloden er: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst»? Bibelen gir oss svaret på dette viktige spørsmålet.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Åpenbaringsboken beskriver en stor by som stiger ned fra himmelen. Er denne byen en bokstavelig by, eller er den bare et symbol på den gjenfødte menighet — eller begge deler?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Fokus på hviledagen. Ble ikke hviledagen forandret av Jesus selv? Hvis ikke, hvem står bak hviledags-transaksjonen?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Det finnes åndsmakter som vi ikke kan se med våre fysiske sanser, men som likevel er høyst virkelige. Det dreier seg om såkalte engler, og av disse finnes det flere kategorier.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Det er noen som hevder at alle mennesker i utgangspunktet er Guds barn, mens andre hevder at alle mennesker til slutt vil bli freslt, dvs. det er ingen fortapelse. Men er disse synspunktene bibelske? Hva sier Skriften?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Skal fortapte mennesker pines og tortureres i ulidelige kvaler i en evig brennende ildsjø gjennom all evighet for de synder de har begått i sitt korte jordeliv? Hva slags Gud er det som finner glede i slikt?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
Mange kristne tror at den synder som går fortapt skal vri seg i smerte og kvaler i et evig brennende helvete. Men er dette synet bibelsk? Og øver det ikke vold på forestillingen om en barmhjertig og rettferdig Gud?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
Et menneskeliv er som et pust i sivet, og det viktigste i vårt korte jordeliv er å søke frelse og vinne evig liv. Dette må være første prioritet hos ethvert menneske, for hva gavner det et menneske om det vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Åpenbaringsbokens syvende kapittel beskriver en gruppe på 144 000 personer som blir kalt en «førstegrøde». I denne artikkelen skal vi se på de gammeltestamentlige forbildene som pekte frem mot «innhøstingen» av Guds folk i endens tid.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Hva skjer når et menneske dør Noen mener at sjelen farer ned til en skjærsild, mens andre mener at sjelen farer til himmelen, der den avdøde fortsetter å leve en bevisst tilværelse, befridd fra legemet. Andre mener at døden er en ubevisst søvn, der en oppstandelse gjenoppretter legemet med sjelen. Hva lærer  Bibelen om disse tingene
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
Det er mange som sammenblander lov og evangelium, og det er denne forvirring apostelen Paulus forsøker å råde bot på i sitt brev til galaterne.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
For mange mennesker er det største mål i livet å skaffe seg mest mulig penger og «leve livet», mens andre ser som det største mål i livet å skaffe seg en karriere og oppnå anseelse i verden. Men er dette den ultimate meningen med livet?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Det er mange som stiller spørsmålet: Hvor meget kan et menneske vite om Gud? Eller kan vi vite noe i det hele tatt, slik agnostikeren hevder?
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
Jerusalem har vært et stridens eple til alle tider. Ikke minst i dag er byen kilde til mange disputter, og den vil ende opp som hovedstad i Satans «nye verdensorden». Men Bibelen omtaler et annet Jerusalem, Guds Stad. I denne artikkelen skal vi se litt på Det nye Jerusalem som vil bli hovedstad i Guds fredsrike.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
De tusen årene i Åpenbaringsboken volder problemer for enkelte bibelgranskere. Noen mener at jorden ligger øde og tom i tusen år, mens andre hevder at Kristus oppretter sitt fredsrike her på jorden under denne tidsperioden. La oss rette søkelyset på de tusen årene og se hva Bibelen egentlig forteller oss om denne problematiske tidsperioden.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(1 Stemme)
Hvorfor tillater Gud alt det onde som skjer i verden? er det noen som spør, og mange har forlatt gudstroen på grunn av det. Svaret beror på manglende forståelse av syndens drama og kampen mellom det gode og det onde, dvs. mellom Kristus og Satan.
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Det er en alvorlig sak å forgripe seg på Guds Ord, likevel agiterer enkelte for å fjerne store deler av Det nye testamente fra Bibelen. Det er spesielt apostelen Paulus som er skyteskive
18
juli 2014
fredag, 18 juli 2014 00:00 Hva Bibelen lærer
(0 Stemmer)
Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og Evangeliet er Jesus, Frelseren