Rapporter kommentar

Jeg har leste mesteparten av boka til Koestler på engelsk, den er å få gratis som pdf fil. Meget interessant på mange måter, både mht Kazaria - den hedenske jøde-nasjonen, og vikingenes historie i området rundt Ukraina og sydlige Russland. Koestler påstår at de fleste azkenasi-jødene stammer fra kazarene, som ikke er etniske semitter. Men da jeg tok opp dette med min venn Onar Åm, hevder han at DNA tester av disse askenasi-jødene viser at det har en massiv innblanding av ekte jøder som er semitter. Uansett, en fascinerende bok: Den trettende stammen.