Registrer
 • Det er Bibelen som er den absolutte norm for menneskets religiøse tro og lære, menneskets opprinnelse, hvordan synden kom inn i verden, og Guds plan med menneskeheten.
 • En stor del av dagens kristenhet befinner seg i frafall fra den rene tro slik den er definert i Bibelen. Sensasjonalisme, jubel og synsementalitet har i stor grad overtatt plassen til «den tro som engang var overgitt de hellige». Det er følelsene som rår grunnen.
 • Det er to slags oppfatninger om hvordan livsformene på jorden har oppstått. Enten ved en direkte skapelse fra en Skapers hånd, slik Bibelen presiserer, eller ved en gradvis utvikling gjennom lange tidsperioder der tiden og tilfeldighetene er stykkets helt. Så er jo spørsmålet hvilken modell som passer best inn i det som kan observeres i naturen.
 • Hele jordkloden bærer bud om en stor og verdensomspennende katastrofe en gang i fortiden - en katastrofe der enorme vannmasser i bevegelse var involvert. Syndflodlegender over hele jorden forteller at jorden for lenge siden ble rammet av en stor oversvømmelse der bare en håndfull mennesker reddet seg i en eller annen farkost.
 • Predikeren kommer med denne overraskende uttalelse: «Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen» (Pred 1,9). En mengde arkeologiske funn, ruinbyer, inskripsjoner etc. bekrefter sannheten i Predikerens ord.
 • Bibelen forteller at ti av stammene i det gammeltestamentlige Israel til slutt ble tatt til fange av assyrerkongene rundt 722-721 f.Kr., og at de derfor forsvant fra historien. Men er dette riktig? Er det mulig å spore dem videre gjennom historien og fram til i dag?
 • Opp gjennom historien har ambisiøse erobrere forsøkt seg på en verdenserobring, men forsøkene har alltid slått feil. Militærstyrker ridende på hest med pil og bue, geværer etc. var ikke rette veien mot en verdenserobring.
 • Dagens samfunn, både på den nasjonale og internasjonale arena, er preget av kollaps og oppløsning. Det er bare et tidsspørsmål før sammenbruddet kommer — et sammenbrudd som innvarsler «den til enden fastsatte tid». Tegnene på Jesu annet komme skjer overalt rundt oss.
 • Store deler av menneskeheten lider i dag av kroniske, degenerative sykdommer, allergier etc. Det finnes rimelige, alternative metoder som med stort hell er blitt benyttet mot en rekke av disse sykdommene, men den farmasøytiske industrien har nakketaket på disse alternative metodene.
 • Guds skaperverk er et unikum av kompleksitet. Alt i naturen, fra mikrokosmos til makrokosmos roper ut om en superintelligent Skaper. Hele skaperverket kan også defineres matematisk i tall, formler, ligninger og geometriske former. Synden har ødelagt mye av den opprinnelige fullkomne symmetri og orden, men Gud vil til slutt gjenopprette det hele.
 • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
 
PDF
Innsyn sendes i PDF format. For å lese dette formatet trenger du Adobe Reader. Dette er et gratisprogram, som kan lastes ned her.
EPUB
Innsyn ligger også tilgjengelig i Epub 3.0 format. Dette er et e-bok format, du kan lese på nettbrett som f.eks iPad. Har du iPad, bruker du iBooks, som følger med som standard. For Android, finnes det forskjellige e-bok lesere.
Pålogging til nettstedet
Du har mottatt ett brukernavn og passord når du registrerte deg. Du logger deg inn med dette, husk at passordet må skrives slik det står, altså med store og små bokstaver. Har du glemt ditt brukernavn eller passord, kan du velge dette under innlogging. Har du fortsatt problemer med å logge inn ta kontakt

Det er mange som stiller det meget relevante spørsmål: Hva er meningen med alt som skjer i verden, hvorfor skjer det, og hva vil fremtiden bringe?
Hva blir enden på det hele? Jorden har gjennom tusener av år vært okkupert av fremmede makter. De er hva Bibelen kaller «maktene, myndighetene, verdens herskere i dette mørke, ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

Fordi vi befinner oss på djevelens slagmark er det bare Bibelen som kan gi oss det riktige svaret på alle disse spørsmålene.

Magasinet innsyn forsøker å trenge dypere inn i disse tingene, og noen av de aktuelle emnene som blir tatt opp til behandling er:

 • Miljøkatastrofer
 • Øko-kollaps
 • Bibelens endetidsprofetier
 • Bibelske spørsmål
 • Hva er meningen med livet?
 • Glemte verdener
 • Den nye verdensorden

samt en rekke andre nærbeslektede emner.

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

Siste artikler

Fluorsvindelen

18-07-2014 Treff:89144

I årevis har tannleger og helsemyndigheter lovprist fluor som et ypperlig forebyggende middel mot tannråte. Men lever denne forferdelige giften...

Les mer

Vannsølvets forbannelse

18-07-2014 Treff:61347

Grunnstoffet kvikksølv er et av de giftigste og farligste stoffer i naturen, men i en årrekke har dette farlige elementet...

Les mer

Aspartam – den søte gift

18-07-2014 Treff:43916

Mennesket — kronen på Guds  skaperverk — er i dag blitt en avfallsbøtte for 1001 kunstige kjemikalier som anses som...

Les mer

Utviklingslæren Del 3

18-07-2014 Treff:27836

Det er ingen overdrivelse å hevde at utviklingslæren er den største bløff som det såkalte vitenskapsakademi har servert offentligheten. Det...

Les mer

Frimureriet Del 1

18-07-2014 Treff:15209

Er frimureriet bare en veldedig herreklubb med sans for symbolikk, eller er det mer som ligger bak ordenens tilsynelatende kristne...

Les mer

Mot en ny æra

18-07-2014 Treff:11331

Store omveltninger vil meget snart sette sitt preg på denne kloden - både fysisk, økonomisk, økologisk og politisk. De skjer...

Les mer