Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3, 2001 - Vol. 3

document
Opplastet:
søndag 01. juli 2001
Endret:
lørdag 30. mai 2020
Treff:
1504
Nedlastinger:
62
Vurdering:
(0 stemme)
HAARP, «Guds sønner», Om hustruers plikt, Om ektemenns plikt, Det profetiske ord, Syndens konsekvenser, Våkn opp!
Les om i dette nummer
HAARP
Ekstreme værmønstre er blitt en del av vår hverdag. Noen steder på jorda er det ekstrem tørke, mens andre steder opplever store nedbørsmengder og oversvømmelser. Sykloner, tornadoer og orkaner blir stadig hyppigere og voldsommere på sine steder. Spørsmålet stadig flere stiller, er om dette skyldes naturlige årsaker, eller er framkalt eller forsterket av menneskeskapte, ytre faktorer
«Guds sønner»
Er det en sammenheng mellom dagens UFO-fenomener og Noahs dager før vannflommen? Jesus sier selv at Noahs dager var en parallell til de siste dager
Om hustruers plikt
Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren.» Kol. 3,18. Grunnlaget for alle hustruens plikter overfor sin mann finner vi i Skriftens ord: underordne dere under deres egne menn! Apostelen kunne ha nevnt mange andre plikter, som vennlighet, trofasthet, omsorg for hjemmet osv. Men nevner altså bare dette at hustruen skal underordne seg.
Om ektemenns plikt
Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem.» Kol. 3,19. På samme måte som grunnlaget for hustruens plikter er at hun skal underordne seg under sin mann, så er grunnlaget for mannens plikter: kjærligheten. «Dere ektemenn, elsk deres hustruer». Der kjærligheten får råde, der følger også alt annet av seg selv. Apostelen sier: «Kjærligheten er tålmodig og vennlig. Den tåler alt, tror alt, håper alt, lar seg ikke opphisse».
Det profetiske ord
Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter» (2 Pet. 1,19). Bibelen er full av profetier. I Det gamle testamente er det 16 profetiske bøker, og Det nye testamente avsluttes med en profetisk bok: Åpenbaringsboken (Johannes’ Åpenbaring). Jesus selv kom med en rekke profetier om de siste dager (Matt. 24; Mark. 13; Luk. 21), og som vi leste, formaner apostelen Peter oss til å gi akt på det profetiske ord. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted, sier han.
Syndens konsekvenser
Er konsekvensene av syndens drama begrenset til vår klode, eller er de langt mer vidtspennende enn vi har trodd? Det er stadig nye oppdagelser som forbløffer astronomene, og som tyder på at hele kosmos lider under syndens forbannelse.
Våkn opp!
Vi befinner oss etter alt å dømme i startfasen til tredje verdenskrig, en krig som ble planlagt allerede i 1870. Dette kan du lese mer om i nr. 1-2000 av innsyn. USA har nylig opplevd et større terroristangrep rettet mot Pentagon og WTC-bygningen i New York. Dette kan være bare begynnelsen til en serie større katastrofer. En rekke observatører mener at terrorkrigen vil føre til at en serie presidentfullmakter (unntakslover) blir iverksatt. Den tidligere amerikanske president William Clinton ratifiserte et stort antall slike fullmakter. Et pennestrøk fra den sittende president, og han blir i realiteten USAs diktator. Disse lovene gir presidenten fullmakt til å overta kontrollen av hele den amerikanske infrastruktur: transport, kommunikasjon, matforsyning etc. og erklære unntakstilstand.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2833 - Nedlastinger: 168
Treff: 1938 - Nedlastinger: 100
Treff: 2143 - Nedlastinger: 146
Treff: 1425 - Nedlastinger: 140
Treff: 1394 - Nedlastinger: 107