Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 4, 2001 - Vol. 4

document
Opplastet:
mandag 01. oktober 2001
Endret:
lørdag 06. juni 2020
Treff:
1560
Nedlastinger:
57
Vurdering:
(0 stemme)
Israels ti tapte stammer (del 1), Konfrontasjon fra Vest, Krig og terror, «Se det Guds Lam!», Den nye fødsel, Veien videre
Les om i dette nummer
Israels ti tapte stammer (del 1)
Har Gud en plan med Bibelens Israel i de siste dager? Den kristne verden er for tiden sterkt opptatt av dette spørsmålet. Jødene vender tilbake til sitt land, heter det, og de forventer Messias’ komme i nær framtid. Det letes etter paktens ark, og fra enkelte hold meldes det om at den er funnet. Grunnsteinen ligger klar for byggingen av det tredje tempelet, og en ny storhetstid for jødene er nær forestående — heter det i den kristne verden. La oss gjøre et forsøk på å oppklare en del misforståelser i forbindelse med Israel og jødene. Hva er en «jøde», og hva mener Bibelen med «Israel», «Jakobs hus», «Israels hus» og «Judas hus»? Her er det åpenbart mange misforståelser ute og går.
Konfrontasjon fra Vest
Daniels åttende kapittel beskriver en konfrontasjon mellom to store militærmakter, der den ene blir totalt ødelagt. Er denne profetien relevant for vår egen tid, eller hører den historien til. La oss rette søkelyset mot Daniels åttende kapittel.
Krig og terror
Etter attentatene i september mot to amerikanske maktsymboler er verden gått inn i en ny fase. Vi vil etter hvert oppdage at det er tatt et kjempesprang mot opprettelsen av en verdensregjering. Brikkene i Den nye verdensorden begynner å falle på plass
«Se det Guds Lam!»
Hva er egentlig selve budskapet her? Hva er det selve villfarelsen består i; dette at vi alle sammen så hver vår vei (som det heter i COR’s Bibel)? Jo, svaret får vi når vi ser hva Gud gjorde for å redde oss fra vår villfarelse: Herren kastet alle våre synder på ham». Da skjønner jeg at villfarelsen går på forholdet med synden og hvordan vi skal bli frelst, det går på spørsmålet om veien til himmelen! Men stopp nå opp litt for hva Herrens Ånd her markerer som vår store og egentlige villfarelse i dette spørsmålet: Vi vendte oss hver til sin vei (sv: hvar och en såg uppå sin väg). Alle har bare blikket rettet mot noe de skal selv gjøre.
Den nye fødsel
De første menneskene som ble skapt, ble ødelagt i syndefallet. Det som var en lyst for Guds hjerte, når han så på alt det han hadde skapt, var blitt utsatt for en så sørgelig ødeleggelse, at Herren på menneskelig vis talte om at han angret at han hadde skapt mennesket. Men så gav Gud oss det evige «Ordet», «Ham som er fra begynnelsen » (sv: «Begynnelsen til Guds skapning»). Han skulle fullbyrde det verk som skulle føde en ny skapning på jorden — det nye menneske.
Veien videre
Den 11. oktober 2001 kunngjorde NBC Nightly News Den nye verdensorden: «Tom Brokaw sto til høyre for skjermen, og bak ham var en bakgrunn av rødt, hvitt og blått som var gjort uskarp med filtre. Nederst til venstre på skjermen i bakgrunnen var en roterende bildemontasje av dagens begivenheter: Osama bin Laden, kjempende muslimer, folk fra Midtøsten, et eksemplar av Koranen og amerikanere. I forgrunnen sto det skrevet med store, uthevede bokstaver: NY VERDENSORDEN. Tom Brokaw forklarte hvordan dagens begivenheter hadde skapt en ny orden i verden, der tidligere fiender som USA og Russland nå samarbeidet, og tidligere terroriststater som Iran og Irak plutselig gjorde felles sak i den globale kamp mot terrorisme.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2852 - Nedlastinger: 168
Treff: 1949 - Nedlastinger: 100
Treff: 2152 - Nedlastinger: 146
Treff: 1432 - Nedlastinger: 140
Treff: 1401 - Nedlastinger: 107