Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2002 - Vol. 5

document
Opplastet:
tirsdag 01. januar 2002
Endret:
lørdag 30. mai 2020
Treff:
1674
Nedlastinger:
49
Vurdering:
(0 stemme)
Israels ti stammer (del 2), Nedslag, Harry Potter, Aspartam, den søte gift, Mobiltelefonen — nytte-elektronikk med bismak, EU — global superstat?, Krigen mot terror
Les om i dette nummer
Israels ti stammer (del 2)
Det er et historisk, uomtvistelig faktum at hovedmassen av ti av Israels tolv stammer, sammen med et antall av Juda og Benjamin stamme, ble bortført til Nord-Assyria i årene 740– 715 f.Kr. Denne deportasjonen av israelitter er både beskrevet i Bibelen og skrevet og skildret på assyriske kileskrifttavler og relieffer fra den tiden. Det som skaper problemer for mange, for ikke å si de fleste, er: Hvor ble det av disse stammene og deres etterkommere? Hvor ble det av de millioner av hebreere som var Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere? Ble de assimilert i Det assyriske rike, slik enkelte hevder, og forsvant på den måten?
Nedslag
Enkelte bibelfortolkere hevder at de syv basuner i Åpenbaringen 8-11 skildrer — i symbolsk språkdrakt — historiske begivenheter i forbindelse med Det vest-romerske rikes fall i det fjerde århundre, oppblomstringen av Islam, og Det Ottomanske rikes (Tyrkias) «fall» i 1840. Den syvende basun, som vi nå angivelig lever under, begynte å lyde i 1844, heter det. Denne tolkningen, er i strid med sammenhengen i de aktuelle kapitlene i Åpenbaringsboken og med all sunn logikk. I de senere årene er det stadig flere som tar til orde for en perspektivutvidelse av sentrale deler i Åpenbaringsboken. Nye opplysninger kommer for dagen som gjør det nødvendig å betrakte en rekke bibelske profetier fra en annen vinkling. Ikke minst gjelder dette de syv basuner i Åpenbaringsboken 8–11.
Harry Potter
Harry Potter, fantasiskikkelsen som i en alder av 11 år blir elev ved trolldomsskolen «Hogwart School of Witchcraft and Wizardry» har fanget sinnet til millioner av barn over hele verden. De til nå fire bøkene i Harry Potterserien svarte i fjor for 11 prosent av det totale boksalget på verdensbasis, det vil si over 30 millioner bøker i mer enn 115 land. Bare i USA er det solgt over 20 millioner bøker! De er oversatt til mer enn 30 språk, og har gjort forfatteren, Jane (Joanne) Kathleen Rowling til Storbrittanias tredje rikeste person. Det er ingen overdrivelse å si at Harry Potter er blitt tidens epidemi blant barn og unge, en farsott som vil sette sitt preg på den oppvoksende slekt.
Aspartam, den søte gift
Mat- og drikkevarer som fyller hyllene i dagligvareforretningene er ofte tilsatt en rekke kjemikalier. En kikk på varedeklarasjonen på emballasjen viser at varen er tilsatt en rekke såkalte E-stoffer, kunstige søtningsmidler etc. En rekke leskedrikker av «light»-typen, samt flere typer tyggegummi inneholder bl.a. søtningsmiddelet Aspartam (også kjent som NutraSweet). Det er sistnevnte jeg nå vil rette søkelyset mot, og det gjør jeg ved å gjengi en rapport av Betty Martini. Rapporten taler for seg selv.
Mobiltelefonen — nytte-elektronikk med bismak
Spanske forskere har nylig utgitt en rapport om mobiltelefonens skadevirkninger på menneskehjernen. Dette er ikke nytt — også tidligere undersøkelser har påvist bieffekter ved utstrakt bruk av dette moderne allemannseie.
EU — global superstat?
I en tale EU-kommisjonens formann Romano Prodi holdt i Brugge (Belgia) den 12. november 2001 uttalte EU-sjefen at Kommisjonen har planer om en radikal utvidelse av EUs mandat. Den nye maktutvidelsen vil gripe inn i medlemslandenes utenriks- økonomiske- og forsvarspolitikk, samt politiet. Hvis Prodi får det som han vil, går planen ut på å omdanne det allerede så påtrengende EU til en global supermakt. I sin tale uttalte Prodi videre at Kommisjonen planlegger å stramme grepet på skatte- og utgiftspolitikken til både England og de andre medlemslandene. Hvert land skal holde seg til budsjetteringer som er konsekvente med de andre medlemmene.
Krigen mot terror
Attentatene mot USA den 11. september 2001 og supermaktens gjensvar i form av en omfattende «krig mot terror» har reist mange spørsmål. En rekke av disse ble behandlet i innsyn nr. 4–01. Det er helt på det rene at «krigen mot terror», som begynte med at den rike og mektige supermakt slo et av verdens fattigste land i senk som «takk for sist», ikke har med terror å gjøre i det hele tatt, men med olje, maktutvidelse og Den nye verdensorden. Dette er den klare konklusjon et ikke ubetydelig antall våkne og oppegående journalister og politiske observatører har notert seg.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2833 - Nedlastinger: 168
Treff: 1938 - Nedlastinger: 100
Treff: 2143 - Nedlastinger: 146
Treff: 1425 - Nedlastinger: 140
Treff: 1394 - Nedlastinger: 107