Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2002 - Vol. 6

document
Opplastet:
mandag 01. april 2002
Endret:
lørdag 30. mai 2020
Treff:
1633
Nedlastinger:
48
Vurdering:
(0 stemme)
Klodenes kamp, Israels ti stammer (del 3), Semantikk og profetier, Den nye verdensorden
Les om i dette nummer
Klodenes kamp
Så skjedde det, etter at de sju dager var til ende, at vannflommen kom over jorden. I det år av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den syttende dag i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet» (1 Mos 7,10–11). Den lakoniske setningen: «. . .den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble åpnet», beskriver en global katastrofe på patriarken Noas tid. Etter bibelsk kronologi var dette rundt 2350 f.Kr./1656 etter skapelsen. Mange ser på fortellingen om vannflommen som en ren myte uten basis i virkeligheten, eller at Bibelens syndflodberetning skildrer lokale oversvømmelser i Mesopotamiadalen eller andre steder.
Israels ti stammer (del 3)
Interessante arkeologiske funn tyder på at israelittene i sin utferdstrang også var nådd fram til Det amerikanske fastland, der de etter alt å dømme anla handelskolonier og drev gruvedrift, spesielt utvinning av kopper ved nordbreddene av Lake Superior. Israelittene seilte sammen med fønikerne, som var betydelige sjøfarere, og vi vet at også Dans stamme hadde skip. De første koloniene i Amerika ble grunnlagt ved elvemunningene i det som nå er Ny-England. Den israelittisk/fønikiske påvirkning blir bekreftet av hundrevis av steininskripsjoner og andre arkeologiske funn i Amerika. Inskripsjonene er på flere språk, bl.a. fønikisk og iberisk/punisk. Den amerikanske professor Barry Fell har skrevet flere rikt illustrerte bøker der han dokumenterer disse funnene, bla. a. Saga America, America B.C. og Bronze Age America.
Semantikk og profetier
Det vrimler i dag av kristne bøker med staten Israel i fokus. Fellesnevneren er at viktige profetier i Bibelen ble oppfylt da jødestaten ble opprettet i 1948. Noen sier det slik: «Bibelens profetier avhenger av Israels eksistens i de siste dager. Hele endetidsbildet dreier seg rundt den jødiske staten og de globale forsøkene på å utslette den. Hvis ikke Israel hadde eksistert, ville det bildet Bibelen tegner av de siste dager ikke hatt noe med dagens hendelser å gjøre» (Hal Lindsey: The Eye of the Storm). Lindseys syn reflekterer kristenhetens generelle, og forvirrede syn på saken.
Den nye verdensorden
Første del av denne artikkelen er i store trekk basert på avsløringer Gregory Palast, som er journalist for BBC, The Guardian og The Observer kom med under Alex Jones Radio Show, 4. mars 2002. Gregory Palast har tidligere intervjuet Verdensbankens tidligere sjefsøkonom Joseph E. Stiglitz, som delte nobelprisen i økonomi for 2001. Stiglitz ble sparket i 1999 fordi han ga utrykk for mild dissens over Verdensbankens politikk, og ble erstattet av Nicholas H. Stern. Stiglitz vet definitivt hva han snakker om. Han var selv en framtredende insider, og var også formann for Den økonomiske rådgivningskomité for tidligere amerikansk president Bill Clinton.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2833 - Nedlastinger: 168
Treff: 1938 - Nedlastinger: 100
Treff: 2143 - Nedlastinger: 146
Treff: 1425 - Nedlastinger: 140
Treff: 1394 - Nedlastinger: 107