Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 4, 2002 - Vol. 8

document
Opplastet:
tirsdag 01. oktober 2002
Endret:
lørdag 30. mai 2020
Treff:
1644
Nedlastinger:
54
Vurdering:
(0 stemme)
Hvor dro de tolv apostler? (Israel del 5), Planet X, Den nye verdensorden, Halloween, Førstegrøden, Kristi Evangelium
Les om i dette nummer
Hvor dro de tolv apostler? (Israel del 5)
Er det ikke merkelig at mesteparten av Det nye testamente etter Apostelgjerningene ble skrevet av Paulus og ikke Peter? Hvorfor forsvant både Peter og de andre apostlene plutselig av syne etter at Peter, da han var i huset til Kornelius, begynte å forkynne Evangeliet til hedningene? Og hvorfor var det bare Peter og Johannes som i et flyktig øyeblikk dukket opp i Jerusalem ved den sammenkomsten som er skildret i Ap.gj. 15? Etter Ap.gj. 15 leser vi bare om Paulus som preker for hedningene. Hva er årsaken? Hva skjedde med de tolv apostler? La oss komme til bunns i denne saken! Det er nemlig en grunn til at reisene til de tolv apostler har vært innhyllet i et mysterium — inntil nå.
Planet X
I Mesopotamiadalen lå sivilisasjonens vugge. Her åpenbarte Gud seg for Abram (senere Abraham) rundt 360 år etter vannflommen. Ur i Kaldea var Sumers stolte by, et blomstrende men avgudsdyrkende kultursamfunn, kjent bl.a. for sine trappepyramider, ziggurater. Sumererne er også kjent for en rekke interessante leirsylindre og leirtavler. Ifølge eksperter på sumerisk skal de ha hevdet at solsystemet, «mulmul» besto av solen og elleve himmellegemer — månen innbefattet — og de hevdet også bestemt at solsystemet hadde en planet, eller himmellegeme nr. 12 . Dette skal sumererne ha skildret på sine leirsylindre. Med andre ord: Sumerernes solsystem «mulmul» hadde tolv medlemmer — solen, månen og ti planeter.
Den nye verdensorden
Uttrykket «Den nye verdensorden» vekker forskjellige reaksjoner hos folk. Noen ser ut som spørsmålstegn, andre smiler overbærende over at noen kan være så enfoldige å tro på «konspirasjonsteorier», mens andre igjen etter å ha lest hva det dreier seg om, mener det er overtro og mistenkeliggjøring av forskjellige personer. Sistevnte gruppe viser at de ingen ting har forstått. Den andre gruppen har heller ikke forstått noe særlig. Den største konspirasjon av alle konspirasjoner, er å benekte at det er en konspirasjon
Halloween
Halloween har sitt opphav på De britiske øyer for ca. 1300 år siden.På den tiden var det mange menn og kvinner som praktiserte en form for naturreligion som ble kalt Wicca. Ordet Wicca betyr «de vise». Ordet Witch [heks] er avledet av Wicca.Heksene praktiserte sine heksekunster og magi enten hver for seg, eller noen ganger i grupper på 13 som ble kalt hekseforsamlinger. Enkelte ganger virket heksene og trollmennene som et triumvirat eller tretallets makt. Den kvinnelige Wiccadyrker ble kalt heks, og den mannlige trollmann. Heksene brukte ikke ordet Warlock [heksemester, trollmann] for å identifisere seg. Det er egentlig et skotsk-gælisk ord som betyr «forræder». Satanistene bruker ordet Warlock.
Førstegrøden
Og jeg så, og se: Lammet stod på Sions berg. Sammen med det var de hundre og førtifire tusen, som hadde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner. Fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hørte, var som av harpespillere som spilte på sine harper. Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de hundre og førtifire tusen, de som er kjøpt fra jorden. Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte» (Åp 14,1–5).
Kristi Evangelium
Hvorfor kommer apostelen med denne påstanden? Evangeliet er jo ikke noe å skamme seg over. Det er jo gitt oss fra himmelen av Gud, og dermed det mest ærefulle som finnes på jorden. Hvorfor sier da apostelen at han ikke skammer seg over det? Uten tvil fordi menneskene pleier å skamme seg over det. Så vil sikkert mange si at slik må det bare ha vært på apostelens tid, når vantro jøder og hedninger ikke kjente evangeliets herlige budskap, og da, i sin misforståtte visdom, foraktet det. Ja, det er riktignok sant at slik var det på apostelens tid, at evangeliet var «for jødene et anstøt, og for grekerne en dårskap. Fordi jødene krevde tegn, og grekerne søkte etter visdom.»

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2833 - Nedlastinger: 168
Treff: 1938 - Nedlastinger: 100
Treff: 2143 - Nedlastinger: 146
Treff: 1425 - Nedlastinger: 140
Treff: 1394 - Nedlastinger: 107