Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3/4, 2003 - Vol. 11

document
Opplastet:
lørdag 01. november 2003
Endret:
lørdag 06. juni 2020
Treff:
1642
Nedlastinger:
56
Vurdering:
(0 stemme)
Rop av strupen, Hva er antisemittisme?, Sions Vises Protokoller, Sanhedrin skapte verdensødeleggelsen, Jødedom og Sionisme, Det menneskelige ugress, Syndens drama
Les om i dette nummer
Rop av strupen
Når samtalen kommer inn på «Den nye verdensorden » (verdensherredømmet, verdensregjering) begynner de fleste «forstårsegpåere» å sirkle som katten rundt den varme grøten. Det er ikke så mange som egentlig forstår hvem som er de virkelige makthavere i dagens verdenssamfunn. Man stopper gjerne opp uten å komme til kjernen. Noen snakker om Illuminati (og det er riktig, men det er mer), mens andre fokuserer på Den romersk-katolske kirke og paven. Men nå er det maktpåliggende å ta bladet fra munnen og avsløre den virkelige fiende av kristendommen og den tradisjonelle samfunnsstruktur. Det er det som er hensikten med denne utgaven av innsyn. Noen vil sikkert ta anstøt, men de som er sannhetssøkere vil selv gjøre undersøkelser og oppdage at det ikke er slik de er blitt fortalt
Hva er antisemittisme?
Det er et bedøvelig faktum at en stor del av dagens mennesker, i hvert fall i den vestlige verden, utgjør en grå og identitetsløs masse. De er produktet av årelang hjernevask via de kontrollerte mediene. Denne identitetsløse massen er også programmert via de samme medier til å være hypersensitive overfor visse uttalelser. Antyder man at kulturintegrasjon og/eller raseblanding ikke er ønskelig, høres automatisk ropet: «rasist, rasisme»! Kommer man med den minste kritikk av staten Israel og/eller antyder at jøder dominerer samfunnet i for stor grad etc., høres automatisk ropet: «antisemitt, antisemittisme»! Men hva er egentlig antisemittisme? Uttrykket er sammensatt av to ord: anti, som betyr motstander, imot, og semitt, som betyr en som nedstammer fra Sem, som var en av Noas tre sønner. Da må man jo også stille spørsmålet: Hvem er ekte semitter i dagens samfunn.
Sions Vises Protokoller
Eksisterer det virkelig en mønsterplan som går ut på en systematisk undergraving og ødeleggelse av alle statsmakter og religioner og opprettelsen av en totalitær verdensregjering? Ja, det finnes en slik plan. Den gjør bruk av Hegels dialektiske prinsipp om tese og antitese som skaper syntese. På verdensarenaen blir Hegels prinsipp satt ut i livet ved at det blir skapt motsetninger mellom nasjonene og folkemassene på det religiøse, sosiale, rasemessige, politiske og økonomiske område. Ved denne selvødeleggelsesprosessen håper de som trekker i trådene bak kulissene å eliminere alle eksisterende politiske og religiøse innstiftelser. Høydepunktet blir kroningen av verdensherskeren, og menneskene blir tvunget inn i et luciferiansk tyranni. Dette «splitt og hersk»-prinsippet er av meget gammel dato, og meget effektivt.
Sanhedrin skapte verdensødeleggelsen
Nå som den verste av verdenskrigene er over, kan det være på sin plass å vite hvem som skapte den, og hvorfor. Det er grunnen til at jeg har skrevet denne artikkelen. I mer enn tredve år er folk blitt ført bak lyset når det gjelder økonomien. De er blitt hjerneforet med falsk lære som kommunisme, sosialisme etc. forat de skal bli forvirret og ikke kunne tenke klart. Og dette er helt i tråd med planen som er trukket opp i det beryktede dokument «Sions Vises Protokoller», som ble utgitt etter den første sionistkongress i Basel, Sveits, i 1897. Man er ikke sikker på om Protokollene ble stjålet fra Theodore Herzl [jøde], også kjent som «sionismens far», eller fra arkivene i den nevnte kongress. Det er heller ikke fastslått med sikkerhet om det var Herzl selv, eller Asher Ginzberg, en fanatisk jøde på den tiden, som skrev dem. De ble først utgitt i Russland i 1897, og deretter på nytt av den russiske professor Sergey Nilus. Et trykt eksemplar av Protokollene ble arkivført i British Museum den 10. august 1906.
Jødedom og Sionisme
I den senere tid har det vært stadig flere massedemonstrasjoner, spesielt i USA og England, mot sioniststaten Israel og regimet der — inklusive offentlig brenning av det israelske flagget. «Så», vil enkelte si, «det er sikkert nynazister og andre ytterliggående grupper som står for disse demonstrasjonene. De er bare et utslag av den økende antisemittisme rundt om i verden». Feil. Det dreier seg ikke om ytterliggående grupper, men om ortodokse jøder, anført av ledende ortodokse rabbier. «Dette kan da ikke være mulig», vil man si. «Hvordan kan det ha seg»? Det er fordi sionisme og jødedom er inkompatible begreper. De er antagonister, og ortodokse jøder lufter nå offentlig sin mening om dette — ofte på demonstrativt vis.
Det menneskelige ugress
I dag er et menneskeliv av liten verdi. Det ser man bl.a annet ved de milde straffer mordere og andre voldsforbrytere får, hvis de i det hele tatt får noen straff av betydning. Miljøbevegelsen bringer mennesket på et lavere nivå enn dyrene, og et er nesten større straff for å stjele et ørneegg eller å skyte en ulv enn å drepe et menneske. Vær og klima blir manipulert via HAARP (se innsyn 3–01) og på annen måte. Alle disse vanvittige inngrepene i naturens og jordklodens økosystem bringer rike frukter som tørke, oversvømmelser, jordskjelv og orkaner. De ultimate hensiktene med alt dette er å bringe jordens befolkning ned på et «kontrollerbart nivå» i samsvar med programmet til de som styrer verden. Det er vel lite trolig at forskerne som utfører eksperimentene, selv er klar over hva de egentlig befatter seg med.
Syndens drama
Hver gang det skjer tragedier, naturkatastrofer og annet med tap av mange menneskeliv, er det alltid noen som stiller spørsmålet: «Hvorfor skjer dette? Hvordan kan en Gud som de kristne fremstiller som god, snill og rettferdig, tillate at slike ting skjer?» Noen legger også skylden på Gud for all ondskap i verden. Men det er to personer i syndens drama, og mange glemmer rent den andre hovedpersonen: Satan. Satan er ikke bare et uttrykk for det onde i mennesket. Han er et reelt vesen, like reell som Gud Fader og hans Sønn Jesus Kristus og de himmelske vesener. Både Gud Fader, Jesus, og de himmelske vesener beskrives i Bibelen som personlige vesener, og ikke bare upersonlige krefter, «det gode».

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2852 - Nedlastinger: 168
Treff: 1949 - Nedlastinger: 100
Treff: 2152 - Nedlastinger: 146
Treff: 1432 - Nedlastinger: 140
Treff: 1401 - Nedlastinger: 107