Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2003 - Vol. 9

document
Opplastet:
onsdag 01. januar 2003
Endret:
lørdag 30. mai 2020
Treff:
1817
Nedlastinger:
52
Vurdering:
(0 stemme)
Hvem oppdaget Amerika?, Jomfru Israel, Evig pine — evig død, Storebror, Syndens konsekvenser, Kjemiske flyspor, Digital engel, Mot økonomisk kollaps, Hvordan kaptein Olaf, Knudson fant fred, Død fra loven, Innbydelse
Les om i dette nummer
Hvem oppdaget Amerika?
En stein som ligger i et tørt elveleie i Ny Mexico, og som ble oppdaget av tidlige bosettere i det området, er en av de mest forbløffende arkeologiske oppdagelser på den vestlige halvkule. På denne steinen er hele tibudsloven inngravert med gammelhebraiske skrifttegn! Eksperter på hebraisk, som f.eks. Cyrus Gordon ved Brandeis-universitetet nær Boston, har gått god for ektheten. Jeg besøkte selv stedet for denne store steinen nær Las Lunas i Ny Mexico i 1973 og fotograferte den hebraiske inskripsjonen. En lokal avisreporter viste meg dette mystiske stedet som ligger midt ute i Ny Mexico-ørkenen.
Jomfru Israel
Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. Og et annet tegn ble sett i himmelen — og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone.
Evig pine — evig død
Forestillingen om et evig brennende helvete der fortapte menneskesjeler vrir seg i smerte og tortur gjennom all evighet har skapt både kvaler og problemer for mange kristne. Det skal ikke legges skjul på at enkelte skriftsteder — eller rettere sagt oversettelser — tilsynelatende støtter dette synet. Det er likevel vanskelig å forene en slik tolkning med Bibelens framstilling av en rettferdig og barmhjertig Gud som dømmer menneskene etter deres gjerninger. La oss se nærmere på de problematiske bibelversene.
Storebror
De såkalte Sigint (Signal Intelligence)- satellittene er i stand til å overvåke elektromagnetiske signaler fra radio og mobiltelefoner, og videresende dem til overvåkingsstasjoner spredt over hele kloden. Signaldataene blir deretter overført til supercomputere i USA for analyse. I tillegg finnes det spionsatellitter som sender høyoppløselige bilder tilbake til Pentagon. Disse bildene har så høy oppløsning at de kan skjelne mellom enkeltindivider på bakken. Høsten 2001 ble det også sendt opp to nye og svært sofistikerte spionsatellitter, Orbimage-4 og Quickbird.
Syndens konsekvenser
Her kommer et lite utplukk av hva astronomene til sin store forbløffelse oppdager etter hvert som observasjonsutstyret blir stadig mer sofistikert «Som om solen ikke skulle være en stor nok trussel, ble det rapportert den 8. april 1997 at hele vårt melkeveisystem er i vanskeligheter. Dr. Robert Olling og Dr. Michael Merrifield ved Southampton-universitetet i London, har rapportert at en stor halo av mørk materie har omgitt vår galakse. Denne haloen inneholder ufattelige energimengder og påvirker hele galaksens gravitasjonsfelt.» (Last Trumpet Newsletter, mai 1997.) «Ifølge NASA blir jorden nå bombardert med hva de kaller ‘kosmiske snøballer’. Disse snøballene er egentlig små kometer, ca. 13 meter i diameter, som brytes opp i vår atmosfære og danner uvanlige skyer som forener seg med vanlige skyer. NASAs forskere er ikke sikre på hva disse snøballene inneholder og kan bringe inn i vår atmosfære.
Kjemiske flyspor
Flere steder på kloden har det i den senere tid vært en oppblomstring av merkelige hudsykdommer, allergier og andre plager. Enkelte ser en sammenheng med dette og de merkelige flystripene som fra tid til annen preger himmelen over deler av Den vestlige verden.
Digital engel
Det er nå utviklet implanterbare microchips på størrelse med riskorn og enda mindre. Planen er å implantere disse i menneskekroppen for å overvåke viktige kroppsfunksjoner etc. Men kan de ha videre implikasjoner?
Mot økonomisk kollaps
Det tyske tidsskriftet Stimme des Gewissens (6-2002) tegner et dystert bilde av verdensøkonomien. Under overskriften «Den tyske forbundsrepublikk er konkurs», leser vi bl.a. at den tyske stasgjelden er steget med 1,5 billioner euro (1500 milliarder euro), og at rentekostnadene på 120 milliarder euro pr. år, med en planglagt økning på 50 milliarder euro/år er så høy at Tyskland ikke engang kan betale rentene på gjelden. På samme måte som i USA har landet også forsynt seg grådig av folkets pensjonspenger.
Hvordan kaptein Olaf Knudson fant fred
En råbarket skipskaptein som hadde tilbrakt sitt liv med alkohol og banning lå nå meget syk i sin kahytt. Han følte at døden nærmet seg, og skalv ved tanken på å bli konfrontert med «redselens konge» (Job 10,14), for angsten for hva som ville møte ham i det hinsidige hadde grepet ham. Han sendte bud etter førstestyrmannen. «Henrik,» befalte han, «bøy dine knær og be for meg! Det nærmer seg slutten på mitt liv, og jeg har vært et dårlig menneske.» «Men kaptein, jeg kan ikke be. De vet jo selv at jeg ikke har hatt noe med kristendom å gjøre.» «Så hent Deres Bibel og les noe for meg, for min tid er utløpt.»
Død fra loven
«For at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skulle bære frukt for Gud. (sv: ..for at dere skulle være nære en annen, nemlig nære ham som ble oppreist..)» Rom 7:4. Et gjenfødt menneske er død fra loven, som var dets første mann, og har fått del i Kristi død. Men da er også dette Guds barn med det samme forenet med Kristus, har et ekte samfunn med ham, og har del i hans oppstandelse. Kristus er nå dette gudsbarnets rettmessige ektemann, som apostelen skildrer det her med bakgrunn i et ekteskap. Derfor er det helt rett at dette mennesket anser seg helt fri fra den første mannens, lovens, pakt, med sine bud og forskrifter. For denne pakten er oppløst i og med døden.
Innbydelse
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3,16). «Den lille Bibel», som ovenstående vers ofte blir kalt, er et av de vakreste og mest innholdsrike skriftsteder i hele Bibelen. Guds kjærlighet til den fortapte menneskeslekt overgår all menneskelig forstand. Guds egen Sønn kom fra de evige boliger til denne syndens klode for å lide og dø for at nettopp du kunne bli frelst: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste» (Es 9,6).

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2833 - Nedlastinger: 168
Treff: 1938 - Nedlastinger: 100
Treff: 2143 - Nedlastinger: 146
Treff: 1425 - Nedlastinger: 140
Treff: 1394 - Nedlastinger: 107