Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2004 - Vol. 12

document
Opplastet:
torsdag 01. januar 2004
Endret:
lørdag 06. juni 2020
Treff:
1537
Nedlastinger:
57
Vurdering:
(0 stemme)
Syndens drama, Helliggjørelsens hemmelighet, Mer om Sions Vises Protokoller, Mennesket og uendeligheten, En drøm, Davidsstjernen, Hjerneimplants, Hvem er dagens jøder?, Feminismens røtter, Hvorfor Irak?, Hva kan vi vite om Gud?, Kristi Evangelium, Herrens dag
Les om i dette nummer
Syndens drama
Da sa Gud Herren til kvinnen: Hva er det du har gjort? Kvinnen svarte: Slangen dåret meg, og jeg åt» (1 Mos 3,13). Denne samtalen mellom menneskehetens mor, Eva, og Skaperen, Gud er utvilsomt den mest tragiske som har funnet sted på vår klode. Synden med alle dens grusomme konsekvenser var kommet inn i verden. De fleste forestiller seg Bibelens beretning om syndefallet på denne måten, slik Bibelen forteller: Eva vandret på egen hånd og kom i nærheten av kunnskapens tre. Der var Satan (usynlig), som snakket som en slags buktaler gjennom en vakker slange, og med sine listige ord forførte han den like vakre kvinnen til å spise av frukten. Dermed var hun ulydig mot Guds befaling om ikke å spise av frukten på dette spesielle treet, og så falt mennesket i synd. Alt dette er riktig, men perspektivet er altfor snevert. Det er meget mer som ligger bak denne tragiske fortellingen.
Helliggjørelsens hemmelighet
Måtte vi alle merke oss her hva som er den sanne helliggjørelsens hemmelighet! Apostelen sier ikke at vi bare skal streve etter å bli lik Kristus i hans død og oppstandelse. Han sier vi er «innplantet, innpodet i Kristus ved likheten med hans død og oppstandelse ». Ordet innplantet eller sammenvokset skildrer en inderlig forening med Kristus. Hvor finner vi vel en mer inderlig forening enn den mellom stammen og en frisk gren? Sammen er de på fullkommen måte treet. Det samme livet og saften som er i stammen, er jo også i grenen. Av natur er de ett. For et under av Guds nåde!
Mer om Sions Vises Protokoller
Det blir til stadighet hevdet fra «offisielt hold» at manuskriptet Sions Vises Protokoller et et falsum, en «svindel» etc. Men vi skal være klar over at sannheten alltid blir hengt ut i dagens samfunn som «svindel », og rakket ned fra autoritetene mens de åpenbare villfarelser som «New Age» etc. etc. blir promotert uten å møte hindringer fra autoritetene. Dette bør jo gi grunn til ettertanke for det tenkende menneske. Når det gjelder Sions Vises Protokoller, bør vi merke oss følgende: Hvis de virkelig er en «forfalskning», må det nødvendigvis være en original et eller annet sted. Hvem skrev dem i så fall, og hvor er de?
Mennesket og uendeligheten
Gjennom alle tider har menneskene vært fengslet av nattehimmelens mystikk med sitt glitrende stjernemylder. Det er som dikteren sier i poetisk inspirasjon: «Et sort fløyelsteppe besådd av tusen funklende diamanter». Oldtidens hedenske kulturer betraktet mange stjerner som guddommer, og de var spesielt opptatt av hva de kalte «vandrestjerner». Disse beveget seg på himmelen i forhold til de andre stjernene, som ble kalt «fiksstjerner » — de «faste» stjernene (som også beveger seg, men på grunn av avstandene er bevegelsen umerkelig i løpet av de få årene et menneske har til rådighet). I dag vet vi at «vandrestjernene» ikke er stjerner som sådanne, men planeter — medlemmer av vårt solsystem.
En drøm
I en drøm kalte Gud en mann opp til himmelens forsal og sa til ham: Kom og se herligheten i mitt hus. Og til tjenerne som sto omkring hans trone sa han: Ta og avkle ham hans kjødelige kledning, klargjør hans syn og legg en ny ånde i hans nese. Dere må bare ikke røre ved hans menneskelige hjerte — det hjerte som kan beve og gråte.
Davidsstjernen
I sin bok The Six-Pointed Star forteller den jødiske forfatteren O.J. Graham om en samtale han hadde med en professor ved universitetet i Tel Aviv, Israel: «Forfatteren ble introdusert for Dr. Abner Shaki, som tidligere var knyttet til Undervisningsdepartementet i Staten Israel, og som nå er dekanus ved det juridiske fakultet ved universitetet i Tel Aviv. Dr. Shaki fortalte meg at han var klar over at den sekskantede stjerne ikke var jødisk, men derimot hedensk. . . .’Det jødiske folk burde vite om dette’, sa jeg litt oppbrakt. ‘Ha’ — han rystet oppgitt på hodet. ‘Hvordan vil du fortelle det jødiske folk dette etter alle disse årene?’» (O.J. Graham: The Six-Pointed Star, s. 2. (1984). Uthevelser tilføyd). Dette var rene ord for pengene: Ifølge ledende jødiske autoriteter er den sekskantede stjernen (heksagrammet, også kjent som Magen David, Davidsstjernen, Salomos segl) av ikke-jødisk opphav. Den stammer fra oldtidens hedenskap.
Hjerneimplants
Kybernetikken ble utviklet av matematikeren Norbert Wiener, og er en «kontrollteori» der en overvåkningsenhet, som kan være en person eller en elektronisk/mekanisk enhet hele tiden sammenligner hva som skjer på et gitt tidspunkt med hva som egentlig skulle ha skjedd på samme tidspunkt. Differansen blir så overført til en såkalt «kontroller», som eksempelvis kan være en menneskehjerne. Hjernen kan f.eks. motta signaler fra øyet om avstanden mellom hånden og objektet som skal plukkes opp. Denne kontrollteorien er bl.a. blitt brukt til å konstruere kunstige lemmer som kan dirigeres via hjernen. I et nøtteskall: Samspillet mellom menneske og maskin.
Hvem er dagens jøder?
En stor del av dagens kristenhet tror at dagens jøder er direkte etterkommere etter Bibelens Israel. Men har dette synet antropologisk støtte?
Feminismens røtter
Den radikale feminisme er en av de mest destruktive ideologier som har sett dagens lys. Den er ansvarlig for en stor del av den samfunnsoppløsning vi er vitne til.
Hvorfor Irak?
Hva var den virkelige motivasjonen for USAs krig mot Irak? Og hvem er den virkelige drivende kraft bak USAs krigføring?
Hva kan vi vite om Gud?
Det er opplagt at mennesket ikke kan vite mer om Gud enn det Gud selv har åpenbart. Man kan ikke empirisk bevise Guds eksistens. Skaperen kan selvsagt ikke bli gjenstand for analytiske forsøk i laboratoriet eller underlegges vitenskapelige eksperimenter. Det er ikke noe menneske som har sett Gud Fader. Det som mennesket kan vite om Gud, har han også åpenbart på et nivå som mennesket kan fatte. Dette har han gjort gjennom Skaperverket og sitt Ord, Bibelen. Men denne åpenbarelsen er betinget av tro, troen på en Gud, fordi Gud ikke kan bevises ved direkte observasjon og matematiske ligninger.
Kristi Evangelium
Hvorfor kommer apostelen med denne påstanden? Evangeliet er jo ikke noe å skamme seg over. Det er jo gitt oss fra himmelen av Gud, og dermed det mest ærefulle som finnes på jorden. Hvorfor sier da apostelen at han ikke skammer seg over det? Uten tvil fordi menneskene pleier å skamme seg over det.
Herrens dag
Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, en dag med basunklang og hærskrik mot de befestede byer og de høye murtinder. Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk» (Sefanias 1,14–17).

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2852 - Nedlastinger: 168
Treff: 1949 - Nedlastinger: 100
Treff: 2152 - Nedlastinger: 146
Treff: 1432 - Nedlastinger: 140
Treff: 1401 - Nedlastinger: 107