Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2004 - Vol. 13

document
Opplastet:
torsdag 01. april 2004
Endret:
lørdag 28. mars 2020
Treff:
2027
Nedlastinger:
60
Vurdering:
(0 stemme)
Frimureriet (del 1), Atlantis, Hvem var khasarene?, 11— ødeleggelsens tall, Useriøs kritikk
Les om i dette nummer
Frimureriet (del 1)
Frimurerordenen har alltid vært omgitt av en mystisk aura for folk flest. Til tider har mediene rettet søkelyset på losjene, og det er blitt stilt nærgående spørsmål, som Stormesteren alltid har bortforklart eller benektet. Dette er i og for seg ikke så merkelig, fordi frimurerne er bundet av sine eder til aldri under noen omstendigheter å avsløre frimureriets hemmeligheter, og er forpliktet til både å lyve og bortforklare når de kommer i pressede situasjoner. Mer om dette senere. At de fleste frimurere i lavere grader er uvitende om frimureriets sanne natur og egentlige formål, er en annen sak.
Atlantis
En rekke sagn og legender har sin rot i virkelige hendelser. Overleveringene om hendelsen kan i årenes løp ha blitt både forvrengt, utbrodert og forstørret, men gjennom all mytologiseringen kan grunnelementene spores. Eksempler på myter med røtter i en virkelig hendelse, finner vi i flere hundre syndflodsagn verden over. Også den norrøne mytologi har et syndflodsagn som lyder slik: Den veldige, tvekjønnete urjotnen Yme var blitt til i Ginnungagap, det store gapet mellom ildens verden Muspelheim og kuldens verden, Nivlheim. Der kulden og varmen møttes i Ginnungagap, vokste Yme fram. Yme levde av melken til kua Audhumbla, som var blitt til på samme måte som Yme. Audhumbla slikket de salte, rimdekte steinene, og fra en av disse vokste «gudenes» stamfar Bure fram. Bure fikkk sønnen Bor, og Bor fikk tre sønner med sin hustru Bestla: Odin, Vilje og Ve. Disse tre sønnene til Bor drepte jotnen Yme, og i blodet hans druknet alle jotnene bortsett fra en: jotnen Bergelme, som reddet seg i en båt sammen med kona si.
Hvem var khasarene?
Det er meningsløst å omtale dagens jøder som Guds utvalgte folk når de til de grader er utvannet ved inngifte og assimilert i andre folkeslag. Som Encyclopædia Britannica sier: «Det eksisterer ingen jødisk rase»: «Antropologiske undersøkelser av de fysiske trekkene, avslører at det — i motsetning til den vanlige oppfatning — ikke eksisterer noen jødisk rase som sådan» (1973-utg., bd. 12, s. 1054). Av den grunn, og ikke minst andre grunner, er det meningsløst å snakke om jødenes gjenkomst til Palestina i dag som en oppfyllelse av bibelske profetier. Engang var en slik tolkning rimelig — den gang da profetiene først ble uttalt, dvs. før og under fangenskapet i Babylon etc., da jødene ikke bare befant seg i Babylon, men også andre steder i verden. I dag er imidlertid situasjonen en helt annen. Som profetert vendte jødene tilbake fra Babylon og andre steder, men i dag er jødene, i likhet med alle andre amerikanere, en blanding av «hummer og kanari!»
11— ødeleggelsens tall
Det er et ugjendrivelig faktum at verden i dag er under kontroll av en satanisk kult. Det er spesielt Den vestlige verden vi snakker om, men kulten har parasittiske tentakler som også tyner ut Den tredje verden, enten økonomisk eller militært.
Useriøs kritikk
Bladet innsyn har omsider fått bred spalteplass i en offentlig norsk avis. Nesten tre hele sider i avisen Dagen — frontsiden + to sider inne i avisen. Den romslige omtalen — eller la oss heller si nedrakkingen — som ble viet innsyn 3/4-03 fremstår for øvrig som et illustrerende eksempel på fordom og tendensiøs saksbehandling.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2690 - Nedlastinger: 164
Treff: 1818 - Nedlastinger: 98
Treff: 2035 - Nedlastinger: 144
Treff: 1349 - Nedlastinger: 138
Treff: 1311 - Nedlastinger: 104