Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2005 - Vol. 16

document
Opplastet:
lørdag 01. januar 2005
Endret:
lørdag 06. juni 2020
Treff:
1578
Nedlastinger:
66
Vurdering:
(0 stemme)
Tidenes tegn, Loven og Evangeliet, Et sanseberusende bedrag, Kunstige jordskjelv, 20 metoder, Hva skjer med solen?, På Satans slagmark, En advarsel, Vestens hykleri, MAI-avtalen, Den åpnede bok
Les om i dette nummer
Tidenes tegn
Både Bibelen og vitenskapen bærer sterke bud om at jordkloden har en omfattende torturhistorie bak seg. Bibelen forteller også at den vil bli utsatt for en ny storkatastrofe i endens tid, og alle tegn tyder på at denne tiden nærmer seg med stormskritt. Kan vi tyde tidenes tegn?
Loven og Evangeliet
Det skulle vært en stor glede å kunne se denne forsamling. Det er jeg avskåret fra, men det gjør ingenting. Jeg kan ha kontakt med dere gjennom Guds Ord likevel. La oss samle oss i bønn. Herre, du har hørt hva vi allerede har bedt om, fordi det er du som har gitt oss dine løfter. Herre, det er du som har bedt oss om å be, og du har gitt oss ditt eget navn å be i. Herre, med den rett som ditt navn gir oss, ber jeg deg om din Hellige Ånd. Jeg ber om nåde til å være et redskap for deg og for ditt Ord, at du må komme til hjelp for de som trenger det. At Ordet må tale til både meg og dem som hører på. Herre, vi ber om dette i ditt eget navn. Amen.
Et sanseberusende bedrag
Forestill deg at du befinner deg på et avsides sted. Plutselig kommer en lysende skikkelse til syne foran deg. Han utstråler et intenst gyllent-hvitt lys, som nesten blender dig med sin stråleglans. Han sprer også en beroligende atmosfære og fyller deg med en vidunderlig fredsfornemmelse mens du betatt stirrer på det herlige synet.
Kunstige jordskjelv
Den 28. juli 1976 ble Tangshan-området i Kina, rammet av et kraftig jordskjelv — et av de kraftigste i historien hva antall omkomne angår. Over 240 000 mennesker skal ha mistet livet og minst 500 000 ble skadd under dette jordskjelvet som hadde en styrke på mellom 7,8–8,2. Årsaken til at såpass mange mennesker ble drept og skadd, var at skjelvet rammet millionbyen Tangshan og la store deler av den i ruiner midt på natten, da de fleste lå og sov.
20 metoder
20 metoder illuministene benytter for å ødelegge menneskenes motstand mot verdensherredømmet.
Hva skjer med solen?
På BBC News Online (4. nov. 2003) kunne vi lese følgende: «Hva er i ferd med å skje med solen»? Og i SpaceDaily (12. juli 2004) sto det: «Solen går helt i spinn». Det er hevet over tvil at merkelige ting er i ferd med å skje både med solen, vår egen klode og resten av solsystemet. Skal vi betrakte alle disse anomaliene som tegn i tiden — tegn på at Herrens dag nærmer seg med hast?
På Satans slagmark
I sin bok Conspirators’ Hierarchy — The Story of the Committee of 300, sier Dr. John Coleman: «En verdensregjering og et globalt pengesystem under selvutnevnte, nedarvede oligarker som plukker ut sine folk etter mønster av en middelaldersk føydalisme. I denne verdensenheten vil befolkningen være redusert og begrenset ved restriksjoner, f.eks. bare ett barn pr. familie, sykdommer/epidemier, krig og hungersnød inntil det bare er én milliard mennesker tilbake som er nyttige for herskerklassen. Disse mennesker, som vil utgjøre den totale verdensbefolkning, vil bli plassert på klart avgrensede områder» (Dr. John Coleman: Conspirators’ Hierarchy — The Story of the Committee of 300, s. 161. Uthevelser tilføyd).
En advarsel
År 2004 gikk over i historien med et rekordstort antall oversvømmelser, stormer, tornadoer, sykloner, tyfoner etc. Det skal ha vært det dyreste år i hele verdenshistorien hva skader angår. Og det blir langt verre. Men hva sier forskerne? De innrømmer at det skjer ting i økosystemet, men f.eks. NASA hadde dette svaret da Dr. David Adamec ble spurt om hva som skjer: «Verden nærmer seg ikke avslutningen — alt står bare bra til» (Sorcha Faal til sine russisk abonnenter, 13. januar 2005, som også er delvis kilde til ovenstående opplysninger).
Vestens hykleri
Den 24. januar 2005 kunngjorde den israelske avisen Haaretz at USAs krig mot Irak var klekket ut av 25–30 nykonservative, intellektuelle personer i USA, og at praktisk talt alle sammen er [sionist]jøder. De innehar alle sammen viktige poster både i den amerikanske regjering og i ledende amerikansk politikk for øvrig. De står bak USAs president Bush og manipulerer ham til å endre historiens gang, uttaler Haaretz, som er en av Israels største og eldste aviser. Det blir nevnt navn som Richard Perle, Paul Wolfowitz, Douglas Feith, William Kristol, Elliot Abrams og Charles Krauthammer.
MAI-avtalen
I 13 år har de 29 rikeste landene i verden ført forhandlinger bak folkets rygg og uten deres samtykke og vitende om å føre i havn en internasjonal avtale som i realiteten overlater nasjonalstaten i hendene på de store, multinasjonale konsernene. Det er skremmende at det i flere år har vært ført hemmelige forhandlinger uten noen som helst offentlig diskusjon. Det har heller ikke vært noen offentlige debatter, og de fleste politikere utenfor insider-kretsen kjenner heller ikke til det — for ikke å snakke om den jevne borger. Det dreier seg om MAI-avtalen (Multilateral Agreement on Investment).
Den åpnede bok
Dette er den første artikkelen i en serie om Bibelens profetier. Artikkelforfatteren gjør på ingen måte krav på å sitte med alle svarene og ha lagt alle brikker på sin rette plass. Tanken er å stimulere den enkelte til selvstudium ved å komme med tanker og hint som kan være nyttige i det videre studium. Denne artikkelen gir bare en kort innledning til dette store og omfattende emnet.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2852 - Nedlastinger: 168
Treff: 1949 - Nedlastinger: 100
Treff: 2152 - Nedlastinger: 146
Treff: 1432 - Nedlastinger: 140
Treff: 1401 - Nedlastinger: 107