Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3, 2005 - Vol. 18

document
Opplastet:
fredag 01. juli 2005
Endret:
lørdag 30. mai 2020
Treff:
1753
Nedlastinger:
44
Vurdering:
(0 stemme)
Mot økologisk kollaps, Skjebnesteinen, «Hvordan leser du?», Exodus, Det nye europeiske Sovjet, Den nye verdensorden
Les om i dette nummer
Mot økologisk kollaps
Bibelen tegner ikke et lystig bilde av de siste dager. Tvert i mot er tiden før Jesu annet komme preget av store økologiske omveltninger, naturkatastrofer og andre kalamiteter. Jorden skal eldes som et klede, den sykner og visner bort, står det. Denne prosessen er i full sving, og den akselererer hurtig mot sitt klimaks
Skjebnesteinen
Under setet på kroningsstolen i Westminster Abbey, London, har det inntil ganske nylig ligget en stein. Ikke en alminnelig stein, men en stein som konger er blitt kronet på gjennom uminnelige tider. Steinen kalles «Lia Fail» — Skjebnesteinen. Den måler 65x40x26 cm og veier 152 kg, og består av en kalkholdig sandstein iblandet litt kvarts. Den har to jernringer som skulle være til hjelp under transporten, antakelig ved en stang som ble stukket gjennom disse ringene. Jernringene bærer preg av stor slitasje, noe som tyder på at «Skjebnesteinen » har mange og lange vandringer bak seg.
«Hvordan leser du?»
I denne artikkelen vil jeg sette fingeren på enkelte problemer med de tradisjonelle tolkninger av profetiene. Det som teller, er: Hva er sannhet, ifølge Guds ord? Dette spørsmålet bør enhver oppriktig sannhetssøker stille. Hvis noe av det etablerte ikke tåler å bli prøvd med Guds ord, må det falle. Hvis en doktrine er sannhet, vil den også tåle å bli prøvd med Skriften. Den vil tåle røff behandling med feiekosten. Tåler den ikke det, er den heller ikke en sann doktrine. Guds ord er rettesnoren og målestokken for enhver doktrine.
Exodus
«Exodus» er et latinsk ord som betyr «utgang». I dag er uttrykket blitt stående som en betegnelse på israelittenes befrielse fra fangenskapet i Egypt, og deres vandring til Løftets land, slik Bibelen forteller i 2. Mosebok. Nyere arkeologiske funn ser ut til å bekrefte denne fortellingen.
Det nye europeiske Sovjet
Jeg vil nå fortelle dere litt om Europa og Amerika. Det er en sann historie om tyranni og frihet, om håp, dårskap, bedrag og forræderi. Det er også en advarsel om en alvorlig fare som truer. Jeg blir meget urolig over den utvikling jeg er vitne til, derfor føler jeg meg forpliktet til å fortelle denne historien. Jeg er nå i mitt 91. år, og er en av de få gjenlevende personer som har opplevd de større begivenhetene i forrige århundre. Jeg er både europeer og amerikaner, og har derfor vært vitne til disse begivenhetene og studert dem fra begge sider av Atlanteren.
Den nye verdensorden
Det eksisterer et program som tar sikte på å avbefolke to tredjedeler av verden og slavebinde de som blir tilbake. Programmet går under navnet Den nye verdensorden. Programmet går i dag sin gang uten at de fleste forstår hva som skjer. Dette har de kontrollerte medier sørget for.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2833 - Nedlastinger: 168
Treff: 1938 - Nedlastinger: 100
Treff: 2143 - Nedlastinger: 146
Treff: 1425 - Nedlastinger: 140
Treff: 1394 - Nedlastinger: 107