Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 1, 2007 - Vol. 23

document
Opplastet:
mandag 01. januar 2007
Endret:
fredag 05. juni 2020
Treff:
1764
Nedlastinger:
49
Vurdering:
(0 stemme)
«En makt fra Vest», Utviklingslæren (del 5), Hjernekontroll, «Vokt dere for de falske profeter», Morgellon, Mye vil ha mer, Exodus II, Hva er menneskeskapt?
Les om i dette nummer
«En makt fra Vest»
I 1803 utga den tyske filosof G.W.F Hegel sitt verk «Phänomenologie des Geistes». Her formulerer han det såkalte «dialektiske prinsipp ». Historiens gang skjer ved «teser» og «antiteser», hevder denne vanskelig tilgjengelige filosof. Tesen og antitesen går så opp i en «syntese», som er et «høyere utviklingstrinn ». Den tidligere amerikanske president og høygradsfrimurer Franklin D. Roosevelt uttalte i sin tid at «i politikken skjer ingen ting tilfeldig. Hvis det skjer, kan du være sikker på at det var planlagt nettopp slik». Pengebaronen og bankieren Mayer Amschel Rothschild uttalte i sin tid at han ikke interesserte seg om hvem som laget landets lover så lenge han satt med makten over pengesystemet.
Utviklingslæren (del 5)
De forskjellige livsformene har et innebygget variasjonspotensial som gir seg til kjenne ved et utvalg varianter eller «raser». Hos mennesker er det f.eks. en distinkt ytre forskjell på en neger og en eskimo, en europeer og en asiat. I dyreverdenen, f. eks. blant hunder, er det stor forskjell på en Chihuahua og en Grand danois; hos kattefamilien er forskjellene like markerte mellom en huskatt og en løve. I planteverdenen er det utallige rosevarianter, tulipanhybrider etc. Hva er det som skaper disse variasjonene, og finnes en yttergrense for hvor langt slike variasjoner kan drives? Sistnevnte spørsmål kan besvares med et bestemt ja! Naturen har selv satt grenser for variasjonspotensialet. Utenfor disse grensene er ingen videre variasjon mulig.
Hjernekontroll
Den britiske journalist og forfatter Eric Blair, som i sitt forfatterskap antok psevdonymet George Orwell, skrev i 1949 en roman han kalte «1984». Her beskriver han det absolutte overvåkningssamfunn — «storebrorsamfunnet».
«Vokt dere for de falske profeter»
Kristenheten drukner i dag i en kakofoni av røster som alle hevder de er sendt av Gud. Men vi skal aldri glemme at det falske kommer før det ekte.
Morgellon
Den senere tiden er det dukket opp en ny og merkelig lidelse, vesentlig i USA (spesielt California, Texas og Florida), men den er også i ferd med å spre seg til andre steder av verden. Det er rapportert tilfeller i Sydafrika, Japan, Australia, Indonesia og Filippinene. Det er også rapportert spredte tilfeller i Europa, spesielt England. Denne bisarre lidelsen kalles «Morgellons sykdom» etter en lignende tilstand som ble beskrevet i 1682 av Michel Etmuller, samt av Sir Thomas Browne i 1674, og som kalte den «Morgellon». Legene stiller seg uforstående til sykdommen, og noen er tilbøyelig til å betrakte den som en psykosomatisk lidelse, en «innbilt parasittose».
Mye vil ha mer
Når man tar utgangspunkt i bruttonasjonalproduktet fordelt pr. hode, viser statistikken at Norge er trygt plassert på topp i verdenssammenheng med over 300 000 kroner pr. innbygger. Dette er godt foran alle andre land både i Norden og resten av verden. På grunnlag av slike statistikker og FNs rosende ord kunne den danske avisen Jyllandsposten skrive for en tid tilbake: «Nordmennene velter seg i penger». FN var ikke snauere da den uttalte at Norge var verdens beste land å bo i og det for femte år på rad. Dette er selvfølgelig sterke tall og sterke uttalelser på et stykke papir. Det krever nærmere gransking, og da med utgangspunkt i den reelle situasjon i dagens velstandsnorge — på grasrotplanet.
Exodus II
Etter kong Salomos død rundt år 1000 f.Kr. ble riket Israel splittet i to: Nordriket, der ti av de tolv Israels stammer slo seg ned med Samaria som hovedstad, og Sydriket, der to av stammene (Juda og Benjamin, samt Levi) ble værende, med Jerusalem som hovedstad. Rundt år 722–721 f.Kr. inntok assyrerkongene Nordriket og førte hovedmassen av de ti stammene i fangenskap til Nordassyria. De emigrerte senere over til Vesteuropa og la grunnlaget for den hvite, nordeuropeiske (nordiske) rase, kaukaserne.
Hva er menneskeskapt?
Er aktiviteten på solen menneskeskapt? Er de økende vulkanutbrudd menneskeskapt? Er den globale oppvarming menneskeskapt? Er den enormt økende frekvens av jordskjelv menneskeskapt? Selvfølgelig er ingen av disse skapt av mennesker, selv om vi vet at der fins hemmelige HAARP-anlegg, anlegg som skal være basis for eksperimenter som kan føre til ødeleggelser av landområder gjennom jordskjelv og værmodifikasjoner, men også ett forsøk på å skaffe seg kontrollen over menneskenes tanker og sinn. Dette med CO2 utslipp som du og jeg gjør i denne verden, er som intet å rekne med i forhold til naturens eget utslipp.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2848 - Nedlastinger: 168
Treff: 1945 - Nedlastinger: 100
Treff: 2150 - Nedlastinger: 146
Treff: 1430 - Nedlastinger: 140
Treff: 1399 - Nedlastinger: 107