Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2007 - Vol. 24

document
Opplastet:
søndag 01. april 2007
Endret:
onsdag 01. april 2020
Treff:
1474
Nedlastinger:
46
Vurdering:
(0 stemme)
Hva er Evangeliet?, Hvor blir det av biene?, Klaudia, Kimærer, Apostelen Paulus, Apostelen Paulus i England, «Denne slekt», Avfolkning, Den europeiske union, Tanker om Daniel og Åpenbaringen, Mot kveld
Les om i dette nummer
Hva er Evangeliet?
Evangeliet er de glade nyheter om Jesus og ham korsfestet som en løsepenge for menneskenes synder. Det er de glade nyheter om hans oppstandelse og himmelfart, og det er de glade nyheter om hans gjenkomst og opprettelsen av Guds rike. Det er de glade nyheter om hva Jesus kan gjøre med våre liv. Jesus er Ordet, han er sannheten, han er veien og livet, han er verdens lys, og han er Evangeliet — Jesus er alt. Det er ikke frelse i noen annen enn Jesus, Guds Enbårne Sønn og ham korsfestet og oppstanden. «Så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde. . . .Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Ap gj 4,12). «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus» (1 Kor 3,11).
Hvor blir det av biene?
Ingen liker å bli stukket av bier, men biene stikker ikke borte fra bikuben hvis de ikke blir provosert. En arbeiderbie (sterile hunner) som stikker et pattedyr eller menneske, begår samtidig selvmord fordi brodden blir revet løs fra biens abdomen og fører til døden i løpet av kort tid. Vi skal være glad for disse nyttige insektene som flyr fra blomst til blomst. Deres betydning for planteriket er enorm. Forsvinner biene, vil det få store konsekvenser for næringskjeden i et finstemt økologisk system. Men nå vakler dette systemet i faretruende grad. Bienes betydning for den pollinerende del av planteriket er enorm. Uten honningbier (Apis mellifera) ville eksempelvis honningproduksjon og fruktavlinger lide store tap. Men enkelte steder i verden forsvinner honningbiene på uforklarlig vis, og i store mengder.
Klaudia
I et av sine brever til Timoteus sender apostelen Paulus hilsener fra en rekke personer i Roma, blant annet en kvinne ved navn Klaudia. Hvem var denne Klaudia, som var en kristen og tilhørte apostelens bekjentskapskrets i keiserbyen? Det er en fascinerende historie hun kan fortelle.
Kimærer
Mytologi, og i særlig grad den greske, beskriver en rekke kimærer, dvs. fabelvesener som kunne være halvt menneske, halvt dyr, eller dyr som var halvparten av det ene og halvparten av det andre, f.eks. kentaurene, som var et menneske med hestekropp, harpyiene, som var ørner med menneskeansikt, griffer, som var halvt løve og halvt fugl, sfinksene, som var en stor fugl med kvinneansikt, etc. I 1896 skrev den engelske historiker og svorne ateist H.G. Wells en roman med tittelen The Island of dr. Moreau. I romanen finner vi en halvgal professor som utviklet vesener som var delvis menneske og delvis dyr.
Apostelen Paulus
Gjennom den nytestamentlige æra har det av og til dukket opp røster som forkastet apostelen Paulus og helst ville ha ham fjernet fra Det nye testamente. Også i dag hører man slike røster. Men dermed forkaster disse røstene Jesus, som både kalte og utsendte den kjente apostel. Dette er selvsagt en meget alvorlig sak. De andre apostlene gjorde det helt klart at de godkjente både Paulus som apostel samt det evangelium han forkynte. Fjerner vi Paulus fra Det nye testamente, blir de andre apostlene revet med i fallet. Men da faller hele Det nye testamente og troen på den korsfestede og oppstandne Jesus. Faller Det Nye testamente, faller også det gamle, som det nye er bygget på. De som forkaster en apostel som var sendt av Gud, forkaster Gud som sendte ham. Det blir den endelige konsekvens av å fjerne Paulus fra Det nye testamente.
Apostelen Paulus i England
Det er sterke tradisjoner som forteller at apostelen Paulus besøkte England. Og hvorfor ikke? Hvorfor skulle en slik tanke være så urimelig? Han var tross alt en god venn av den engelske kongefamilien fra Siluria, som sikkert hadde fortalt ham sin historie og om Josef av Arimatea som hadde døpt flere av dem. Den kristne salmisten Venantius Fortunatus (født ca. 530 e.Kr.) skriver i sine kristne hymner at apostelen Paulus forkynte Evangeliet i England: «Han krysset havet og besøkte Britannia og det ytterste vest.» Det samme sier den betydelige kirkehistorikeren Theodoretus (ca. år 435): «Etter at Paulus ble sluppet fri fra sitt første fangenskap i Rom, forkynte han Evangeliet for britene og andre i Vesten» Theodoretus: De Civ. Græc. Off, lib. ix).
«Denne slekt»
Jesus satt på Oljeberget, og disiplene kom til ham med spørsmål om hvilke tegn som skulle varsle hans gjenkomst og verdens ende. Frelseren svarte på disiplenes spørsmål ved å gi en grafisk skildring av tegnene i sol og måne som innvarslet tidenes ende. Han antydet også hvilke begivenheter som ville markere trengselstidens begynnelse og slutt.
Avfolkning
Det er et program i gang som tar sikte på en radikal desimering av jordens befolkning. Dette programmet er et viktig element i arbeidet for «Den nye verdensorden»
Den europeiske union
I 2005 strandet forsøket på å lansere en EU-grunnlov fordi Frankrike og Nederland stemte nei under et referendum (folkeavstemning). Nå er EU igjen på offensiven idet Blair-regjeringen i Storbrittania har foreslått en «mini-grunnlov» som kan vedtas av EU uten at det er nødvendig med et referendum. Den britiske regjering har tidligere uttalt at hvis britene stemte nei ved et referendum om saken, ville regjeringen fortsette med folkeavstemninger inntil folket svarte ja. Ved dette siste utspillet forsøker man å få EU-grunnloven i havn uten at folket skal ha et ord med i laget.
Tanker om Daniel og Åpenbaringen
Situasjonen i Midtøsten den senere tiden har fått mange mennesker til å tenke nøyere over Bibelens profetier og hva som skal skje i endens tid. Av innlysende årsaker er det mange som spesielt fokuserer på de apokalyptiske skriftene Daniels bok og Åpenbaringsboken. For enkelte er det utfordring å lese disse skriftene i lys av det som skjer i tiden fordi man har forutfattede meninger og tolkninger.
Mot kveld
En dødens søvn hviler over menneskeheten. Den er som bedøvet mht tidenes tegn som forteller at alle tings ende er nær. Begivenhetene akselererer, og overalt ser vi forløperne for den totale oppfyllelse av endetidsprofetiene. Våkn opp og gjør deg rede til å møte din Gud! Så må du ha din sak med Gud oppgjort, ellers vil du ikke kunne møte ham i fred.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2700 - Nedlastinger: 165
Treff: 1827 - Nedlastinger: 99
Treff: 2040 - Nedlastinger: 145
Treff: 1356 - Nedlastinger: 139
Treff: 1317 - Nedlastinger: 105