Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3, 2007 - Vol. 25

document
Opplastet:
søndag 01. juli 2007
Endret:
lørdag 30. mai 2020
Treff:
1437
Nedlastinger:
51
Vurdering:
(0 stemme)
Utviklingslæren (del 6), Er treenighetslæren bibelsk?, Psykopatenes diktatur, Jesu gjenkomst, De siste tider
Les om i dette nummer
Utviklingslæren (del 6)
Det er knapt noen «–ismer» som til de grader har gjenomsyret det moderne samfunn som ateismen (gudsfornektelse) og evolusjonismen (utviklingslæren). De er parhester og hører sammen, og ingen av dem kan forenes med den kristne lære som på bibelsk grunnlag proklamerer troen på en Allmektig Gud som er alle tings Skaper. Det blir gjort forsøk på å møte utviklingslæren og den kristne lære på halvveien («deistisk evolusjon»), men et slikt forsøk er i strid med selve kristendommens fundamentale dogmer. Utviklingslæren er ensbetydende med gudsfornektelse, og gudsfornektelse er antagonist til troen på Gud og hans Ord. De kan ikke forenes på noen som helst måte.
Er treenighetslæren bibelsk?
Det er knapt noe bibelsk emne som har vært årsak til større dissens blant kristne enn treenighetslæren. Folk er blitt brent på bålet av denne grunn. Er denne læren bibelsk, eller er det andre vinklinger som gir større mening og virker mer fornuftig? Denne artikkelen klargjør en rekke punkter i forbindelse med treenighetslæren.
Psykopatenes diktatur
Under overskriften «Vil overvåke alle», kunne avisen Aftenposten (20. april 2007) melde at EU vil kreve registrering av alle våre telefonsamtaler. Den europeiske union — EU — har nå forlangt at teleleverandørene skal registrere alle våre telefonsamtaler. • Det skal registreres hvor vi ringer fra, med telefonnumrene til enten fast- eller mobiltelefon, samt navn og adresse på abonnenten det ringes fra. I tillegg skal den geografiske posisjon registreres ut fra hvilke basestasjoner din og min mobiltelefon kobler seg opp mot. Også for IP-telefoner skal det registreres tilsvarende opplysninger. • Det skal registreres hvem vi ringer til, med telefonnumrene til enten fast- eller mobiltelefon, samt navn og adresse på abonnenten det ringes til. • Det skal registreres når vi ringer, med dato og klokkeslett for samtalens begynnelse og slutt. Dette er det første skrittet på veien mot kartlegging av all kommunikasjon langs den elektroniske ferdselsåren. Teleleverandørene vil nå bli pålagt å lagre alle ovennevnte data i opp til to år. Det er EU som har forlangt dette.
Jesu gjenkomst
Løftet om Jesu gjenkomst (annet komme) er et hovedtema i Det nye testamente. Over 300 vers i NT er relatert til denne begivenheten. Jesu annet komme er menighetens store håp. Det er løftet om hans gjenkomst som skinner som et lys for den kristne gjennom dette verdens mørke.
De siste tider
Det er ingen som helst tvil om at Jesu annet komme vil bli den største begivenhet i jordens historie. Den mangler ethvert sammenligningsgrunnlag. Alle begivenheter som i menneskenes øyne fortoner seg betydningsfulle, blir proklamert og fremhevet på behørig vis i mediene god tid i forveien. Det skal jo gjøres store forberedelser. Dreier det seg om celebre statsbesøk, skal alt som har med det fornemme besøket å gjøre planlegges og forberedes i god tid.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2833 - Nedlastinger: 168
Treff: 1938 - Nedlastinger: 100
Treff: 2143 - Nedlastinger: 146
Treff: 1425 - Nedlastinger: 140
Treff: 1394 - Nedlastinger: 107