Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 2, 2010 - Vol. 33

document
Opplastet:
torsdag 01. april 2010
Endret:
lørdag 06. juni 2020
Treff:
1483
Nedlastinger:
40
Vurdering:
(0 stemme)
Helvete, Den sure tilværelse, Det glade budskap (del 2), Planet X, Glemte verdener (del 2), Villfarelsens listige knep, Chemtrails
Les om i dette nummer
Helvete
Det er visstnok bare to mennesker på denne jord som hittil har sluppet unna døden: Enok og Elias (1 Mos 5,24; 2 Kong 2,11). Begge ble rykket opp til himmelen uten å smake døden. Dette var to eksepsjonelle unntak. Ellers er døden en uunngåelig konsekvens av synden. Dette gjelder for så vel mennesker som annet liv på denne jord. Etter syndefallet er alle levende skapninger ubønnhørlig underlagt dødens makt.
Den sure tilværelse
Apostelen Johannes kommer med dette gode ønsket: «Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt» (3 Joh 2). Sunnhet og helse er en verdifull ting som bør ivaretas med omhu, men ifølge statistikker fra Verdens helseorganisasjon WHO står det heller dårlig til med folkehelsen på verdensbasis.
Det glade budskap (del 2)
Den dype sannhet om korset, er at hele verden ble dømt i Jesus. Satan bekymrer seg ikke om vi forkynner korset, så lenge den dype sannheten om korset blir fordunklet. Fordi menneskeslekten er en mangfoldiggjøring av Adams ene liv, var vi alle i ham da han syndet. På samme måte ble menneskeslekten lagt på Jesus i hans inkarnasjon, slik at da han døde, døde også vi gjennom ham.
Planet X
For noen år siden var det ingen som snakket om «Planet X», «Nibiru», eller noe i den retning. Det er først de senere årene at dette mystiske himmellegemet har fått ny aktualitet, så hva kan årsaken være til det? Det er etter alt å dømme fordi vi nærmer oss tiden for Jesu annet komme med stormfart. Bibelen forteller oss at i tiden like før Jesu annet komme vil jordkloden gjennomgå store fysiske omveltninger, og detaljene som Bibelen gir oss, passer perfekt på virkningene av et passerende himmellegeme.
Glemte verdener (del 2)
Qaitbay-borgen i Alexandria, Egypt, ligger en formidabel gravplass av oldtidsruiner. I sin bok Underworld, beskriver Graham Hancock disse ruinene: «Det var et stort antall søyler, hvorav enkelte var brutt, mens andre var intakte. Alle var imidlertid falt overende. Det var doriske søyler omgitt av knust steinmateriale.
Villfarelsens listige knep
Den sunne, bibelske lære møter i dag stor motstand fra en type forkynnelse som faller under betegnelsen «villfarelsens listige knep»
Chemtrails
Overflatevann i disse områdene viser uvanlig høye konsentrasjoner av det meget giftige lettmetallet barium, samt aluminium. Barium har evnen til å blokkere immunforsvaret, og aluminium er bl.a. satt i forbindelse med Alzheimers sykdom. Man kan saktens undre seg over hva som er den egentlige hensikt med disse giftige utslippene i atmosfæren, som jo er livsviktig for alt liv på jorden.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2852 - Nedlastinger: 168
Treff: 1949 - Nedlastinger: 100
Treff: 2152 - Nedlastinger: 146
Treff: 1432 - Nedlastinger: 140
Treff: 1401 - Nedlastinger: 107