Registrer
  • SISTE NYTT: Utgave nr. 5, 2015 er utgitt . . . (last ned)
Du må være registrert for å kunne laste ned innsyn. Dersom du ikke ser Last ned knappen, må du logge deg inn med ditt brukernavn og passord.

Nr. 3, 2010 - Vol. 34

document
Opplastet:
søndag 01. august 2010
Endret:
onsdag 01. april 2020
Treff:
1372
Nedlastinger:
54
Vurdering:
(0 stemme)
Engler. Glemte verdener (del 3), Er innsyn et negativt blad?, Er den bibelske hviledag avskaffet?, Frelsen, Endens tid, Øko-kollaps, Solstorm
Les om i dette nummer
Engler
Det er langt mer mellom himmel og jord enn de fleste aner. Det er også apostelen Paulus enig i når han sier: «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,11–12).
Glemte verdener (del 3)
Kultursamfunnene i oldtiden var i besittelse av kunnskap og byggekunst vi ikke kunne drømme om, og en rekke strukturer som ble bygget den gang er det ikke mulig å gjenskape i dag, selv med dagens høyteknologi.
Er innsyn et negativt blad?
Det er enkelte som hevder at innsyn er et «negativt» blad. De har trolig oppfattet grunntonen i bladet som gjennomgående pessimistisk, og innholdet som dyster svartmaling og dommedagsforkynnelse uten videre håp. De som feller en slik dom har misforstått både bladets intensjoner og tiden vi lever i. Det er ikke bladets hensikt å ta motet fra noen, men heller å vekke folk til tidens alvor og søke Guds frelse. Tidenes tegn skjer i rask rekkefølge rundt oss, og kollapsen av verdenssamfunnet er i full gang. Spørsmålet som melder seg er: Hva betyr alt dette for deg og meg?
Er den bibelske hviledag avskaffet?
Denne artikkelen er å betrakte som et apropos til tidligere artikler i innsyn om Israel og israels stammevandringer. Det er den bibelske hviledag som i Skriften kalles «sabbaten» vi nå skal rette søkelyset mot. Det er to oppfatninger om den bibelske hviledag: 1. At søndagen eller «ukens første dag» er den bibelske hviledag. Dette er den aksepterte religiøse hviledag innenfor størsteparten av kristenheten. 2. At lørdagen eller «den syvende dag er den bibelske hviledag, og vi hører den ofte omtalt som «den jødiske sabbat».
Frelsen
Et menneskeliv er som et pust i sivet, og det viktigste i vårt korte jordeliv er å søke frelse og vinne evig liv. Dette må være første prioritet hos ethvert menneske, for hva gagner det et menneske om det vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel?
Endens tid
Det er enkelte som har problemer med at bladet innsyn fokuserer så mye på «endens tid» og at Jesu annet komme er nær for hånden. Først og fremst skal det slås fast at innsyn er et kristent blad som bygger på Bibelen, Guds Ord. Deretter skal det slås fast at Bibelens ord er sanne og troverdige, ellers gjør vi Gud til en løgner.
Øko-kollaps
Det er ytterliggående tilstander over hele jorden. Noen steder er det ekstrem tørke, mens det andre steder er ekstrem nedbør. I staten Kansas i USA har det eksempelvis nylig vært en hetebølge uten sidestykke, og over 2000 kveg er døde av varmen. På den annen side har det i staten Arkansas, også i USA, i juni vært store oversvømmelser, der 20 mennesker omkom.
Solstorm
Den senere tiden har solen vært relativt rolig, men nå begynner den igjen å våkne til liv. Astronomene er i høyeste beredskap, og antyder at den kommende solstorm har potensiale til å bli den verste noensinne, og vil kunne slå ut hele jordens kraftnettverk, kommunikasjonssatellitter etc. Merkelig nok antyder astronomene at solstormen vil kunne nå sitt høydepunkt og ramme jorden i 2012 eller 2013, hvorav 2012 er et årstall mange fester seg med for tiden.

Du må godta lisensavtalen før du kan laste ned denne filen

Stoffet i dette heftet er kopirettighetsbeskyttet og må ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

© Å. Kaspersen

Siste 5 utgaver

Treff: 2700 - Nedlastinger: 165
Treff: 1827 - Nedlastinger: 99
Treff: 2040 - Nedlastinger: 145
Treff: 1356 - Nedlastinger: 139
Treff: 1317 - Nedlastinger: 105