To Top
 • Hva Bibelen lærer

  Hva Bibelen lærer

  Linje

  Det er Bibelen som er den absolutte norm for menneskets religiøse tro og lære, menneskets opprinnelse, hvordan synden kom inn i verden, og Guds plan med menneskeheten.

 • Religion

  Religion

  Linje

  En stor del av dagens kristenhet befinner seg i frafall fra den rene tro slik den er definert i Bibelen. Sensasjonalisme, jubel og synsementalitet har i stor grad overtatt plassen til «den tro som engang var overgitt de hellige».

 • Skapelse-evolusjon

  Skapelse-evolusjon

  Linje

  Det er to slags oppfatninger om hvordan livsformene på jorden har oppstått. Enten ved en direkte skapelse fra en Skapers hånd, slik Bibelen presiserer, eller ved en gradvis utvikling gjennom lange tidsperioder der tiden og tilfeldighetene er stykkets helt. Så er jo spørsmålet hvilken modell som passer best inn i det som kan observeres i naturen.

 • Katastrofisme

  Katastrofisme

  Linje

  Hele jordkloden bærer bud om en stor og verdensomspennende katastrofe en gang i fortiden - en katastrofe der enorme vannmasser i bevegelse var involvert. Syndflodlegender over hele jorden forteller at jorden for lenge siden ble rammet av en stor oversvømmelse der bare en håndfull mennesker reddet seg i en eller annen farkost.

 • Israel

  Israel

  Linje

  Bibelen forteller at ti av stammene i det gammeltestamentlige Israel til slutt ble tatt til fange av assyrerkongene rundt 722-721 f.Kr., og at de derfor forsvant fra historien. Men er dette riktig? Er det mulig å spore dem videre gjennom historien og fram til i dag?

 • Ny verdensorden

  Ny verdensorden

  Linje

  Opp gjennom historien har ambisiøse erobrere forsøkt seg på en verdenserobring, men forsøkene har alltid slått feil. Militærstyrker ridende på hest med pil og bue, geværer etc. var ikke rette veien mot en verdenserobring.

Innsyn tar for seg tidsaktuelle emner sett i lys av Bibelens profetier. Utgiveren har ingen tilhørighet til bestemte trosretninger, men karakteriserer seg som en bibeltroende kristen. Nettstedet drives utelukkende ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten.

 • Robert H. Bork

  «En nasjons moralske liv er grunnlaget for dens kultur»

  Robert H. Bork Slouching Towards Gomorrah
 • Johann Wolfgang von Goethe

  «Sannheten må hele tiden bli gjentatt fordi det uavbrutt blir forkynt løgner rundt oss — ikke bare av enkeltindivider, men av flertallet! I aviser og leksika, i skoler og universiteter — overalt dominerer løgnene, trygt og godt forskanset i den offentlige opinion som er på dens side»

  Johann Wolfgang von Goethe sitert i Des Griffin: Anti-Semitism and the Babylonian Connection
 • Alexandr I. Solzhenitsyn

  «I landet vårt er løgnen ikke bare utartet til en kategori under begrepet moral, men er blitt en grunnpilar for Staten»

  Alexandr I. Solzhenitsyn
 • Arthur Schopenhauer

  «All sannhet går gjennom tre stadier. Først blir den latterliggjort, deretter blir den angrepet på det kraftigste, og til slutt blir den godtatt som selvinnlysende»

  Arthur Schopenhauer
 • Frans av Sales

  «Det er en velgjerning å advare mot ulven når den befinner seg blant fårene»

  Frans av Sales
 • Arnold Bennett

  «Journalister forteller noe de vet ikke er sant i håp om at det blir sannhet bare de forteller det lenge nok»

  Arnold Bennett
 • George Orwell

  «I en tid da bedraget er altomfattende, er det en revolusjonær handling å fortelle sannheten»

  George Orwell
 • Thomas Gray

  «Der uvitenheten er salig, er det dårskap å være vis»

  Thomas Gray
 • Mark Twain

  «Deretter vil statslederne dikte opp billige løgner og legge skylden på det land som blir angrepet, og alle vil bli så glade for disse samvittighets-dyssende løgnene. De vil granske dem omhyggelig og nekte å undersøke den andre siden av saken. Derfor vil de bli overbevist om at krigen er rettferdig, og vil takke Gud for bedre nattesøvn etter denne prosessen av grotesk selvbedrag»

  Mark Twain The Mysterious Stranger, 1916, kap. 9.
 • «Så er jeg da blitt deres fiende ved å fortelle dere sannheten»

  apostelen Paulus Galaterbrevet 4,16

Det er mange som stiller det meget relevante spørsmål: Hva er meningen med alt som skjer i verden, hvorfor skjer det, og hva vil fremtiden bringe? Hva blir enden på det hele? Jorden har gjennom tusener av år vært okkupert av fremmede makter. De er hva Bibelen kaller «maktene, myndighetene, verdens herskere i dette mørke, ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

Fordi vi befinner oss på djevelens slagmark er det bare Bibelen som kan gi oss det riktige svaret på alle disse spørsmålene.

Innsyn forsøker å trenge dypere inn i disse tingene, og noen av de aktuelle emnene som blir tatt opp til behandling er:

1

Miljøkatastrofer

2

Øko-kollaps

3

Bibelens endetidsprofetier

4

Hva er meningen med livet?

5

Glemte verdener

6

Den nye verdensorden

7

Bibelske spørsmål

8

Helse

Magasinet innsyn
 

Velkommen til nye Magasinet innsyn

Line

Min far Åsmund Kaspersen, døde brått den 2. mars 2016 i sitt hjem. Av den grunn vil det ikke komme nytt innhold her, men sidene vil fortsatt være tilgjengelig for de som måtte ha interesse. Nå, etter 3 måneders iherdig arbeid, er nettsiden igjen oppe, med helt nytt design. Dersom du oppdager feil, eller mangler, nøl ikke med å ta kontakt. Jeg jobber i tillegg med noe videoinnhold han laget, men desverre ikke rakk å få ferdigstillt. Dette blir neste prosjekt, så følg med...

S.K, 10. november 2020.

 

Om oss

 
Hvem er vi?

Alle utgaver i PDF format

Samtlige utgaver fra 2001-2016 kan lastes ned gratis

Last ned

Med innsyn -
ønsker redaktøren å

bringe tidsaktuelle emner i fokus og belyse dem ut fra Bibelens endetidsprofetier

Selv om innsyn markerer seg som et kristent blad som er grunnfestet på sunn bibelsk lære, har ikke redaktøren betenkeligheter med å belyse bibelske emner fra nye, og kanskje overraskende vinklinger. Vi må ikke slå oss til ro med at fedrenes tradisjonelle tolkninger, som i dag ofte ikke er annet enn klisjeer, er urokkelige.
 

Er du klar over . . .

 • ... at tidenes tegn skjer i rask rekkefølge rundt oss?
 • ... at verden går mot økologisk kollaps?
 • ... at verden vil bli radikalt endret i nærmeste framtid?
 • ... at Bibelens profetier går raskt i oppfyllelse?
 • ... at «Herrens dag» er nær

Disse spørsmålene krever en nærmere utredning . . .

ikke «politisk korrekt» informasjon

Innsyn er et kristent blad som også tar for seg emner av allmen interesse. Mediene forteller ofte bare halve sannheter, utelater kontekstviktig materiale eller vinkler informasjon så den er «politisk korrekt», dvs. i tråd med «Sannhetsministeriets» offisielle linje.

Signature
s

Tidligere utgaver av innsyn?

Her finner du alle utgivelser (2001-2016) i PDF format . . .

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: S.K

Magasinet innsyn © 2001-2022