To Top

Artikler

Dette er en test

Diverse

En rekke artikler som ikke faller under noen bestemt kategori.

Atlantis

Atlantis

Gjennom årtusener har det gått et sagn om et høytstående kultursamfunn som i fordums dager forsvant i havets frådende bølger. Det er sagnet om det tapte Atlantis. Dette sagnet har trolig sin rot i en virkelig katastrofe en gang i oldtiden.
Les mer
Da Vinci koden

Da Vinci koden

Dagens samfunn oversvømmes med kjetterier og villfarelser av alle slag. De har som oftest en brodd mot kristendommen, og fellesnevneren går ut på å rive over ende den kristne grunnvoll. Den såkalte "Da Vinci-koden" er en av disse villfarelsene.
Les mer
Den okkulte bølgen

Den okkulte bølgen

I tillegg til den utbredte interessen for New Age, er det også en okkult bølge som under kristen kappe sveiper gjennom dagens kristenhet. Men det er også en okkult bølge som i spesiell grad er rettet mot barn og unge mennesker. Det er ikke for sterkt sagt at verden i dag blir oversvømt av "østerlands kunster"
Les mer
Frimureriet Del 1

Frimureriet Del 1

Er frimureriet bare en veldedig herreklubb med sans for symbolikk, eller er det mer som ligger bak ordenens tilsynelatende kristne fasade? Denne artikkelserien dybdesøker frimureriets opphav, karakter og intensjoner.
Les mer
Frimureriet Del 3

Frimureriet Del 3

I del 3 i artikkelserien om frimureriet skal vi se nærmere på dets tilknytning til satanismen og New Age, og vi skal også behandle frimureriets store rolle under revolusjonene som herjet Europa på 1800-tallet. Vi oppdager også at frimureriets egentlige mål og hensikter er verdensherredømmet under deres egen «verdenskeiser».
Les mer
Jesus eller Buddha?

Jesus eller Buddha?

Trenden i dag er at alle religioner er "likeverdige", og at Buddha, Allah, etc. bare er forskjellige navn på "den samme gud". Dette er en grov vranglære som i sin ytterste konsekvens forkaster Jesus Guds Sønn som menneskehetens Frelser og forsoner
Les mer
Konspirasjonsteorier

Konspirasjonsteorier

Uttrykket "konspirasjonsteori" er en utvannet floskel som blir brukt for å diskreditere historie- og samfunnsforskere som aner at historiens gang ikke skjer tilfeldig, men er planlagt av mektige krefter som er besjelet av en bestemt ideologi og et bestemt agenda.
Les mer
Kornsirkler

Kornsirkler

Flere steder i verden forekommer det fra tid til annen merkelige, utrolig symmetriske mønstre i kornåkre - såkalte kornsirkler. Av en eller annen årsak forekommer rundt 75% av tilfellene i Syd-England. Skeptikere kaller dem en svindel som er laget av spøkefulle personer. Men når man betrakter den utrolige og kompliserte symmetrien og det faktum at de er blitt laget i løpet av meget kort tid, er "spøkefugl"-teorien helt uholdbar.
Les mer
Løgnens verden

Løgnens verden

Vi lever på Satans slagmark og en løgnens verden, og hvor finner vi sannheten i disse tider? Vi finner den ikke i de vanlige medier, men vi må selv grave dypt og gjøre våre egne undersøkelser for å finne hva som er sannhet.
Les mer
Pengenes makt

Pengenes makt

Det er en internasjonal pengemafia — pengebaroner som styrer pengesystemene, og dermed politikken. Og det endelige siktemål er verdensherredømmet, en global politistat med absolutt kontroll over borgerne.
Les mer
Psykoterror

Psykoterror

Menneskeheten vasser i dag i et hav av kunstig elektromaqnetisk stråling. Radio- og TV-sendere, satellitter, mobiltelefoner etc. bader verden i et elektromagnetisk hav. Og hva verre er, teknologien på dette området er kommet så langt at myndighetene kan gjøre bruk av den til psykisk terror. Det dreier seg ikke om science-fiction, men om anvendt teknologi.
Les mer
UFO-fenomenene

UFO-fenomenene

Spenningen på verdensarenaen øker dramatisk, og signaliserer at noe stort og avgjørende er i ferd med å skje. I takt med denne utviklingen er også UFO-aktiviteten økt tilsvarende. UFOer og "Aliens" er relle, men er ikke hva folk flest tror de er. Det dreier seg om "ondskapens åndehær i himmelrommet som har et bestemt agenda.
Les mer
UFOer og endetiden

UFOer og endetiden

Mange ser på UFO-fenomenet som oppspinn og fantasi det ikke er grunn til å ta alvorlig. En dybdegransking av fenomenet gir heller grunn til å tro at en slik konklusjon er forhastet. Selvsagt er det en del svindel med dette — som med alt annet — men som alt annet, er ikke alt svindel. De moderne UFO-fenomener har pågått i snart seksti år, og har ikke avtatt — tvert imot. Et så vedvarende fenomen kan ikke uten videre avfeies med et skuldertrekk.
Les mer
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: S.K

Magasinet innsyn © 2001-2022

Min konto