Rapporter kommentar

Takk for en viktig artikkel som setter de forskjellige aspektene sammen til en troverdig framstilling av diverse aktiviteter som finner sted over hele verden. Aktualiteten i de tema som er tatt opp i artikkelen gjør at fenomenene ikke kan lettvint avfeies som konspirasjonsteorier. Det er derfor all grunn til å stille med et åpent perspektiv på denne type forskning.