To Top

Artikler

Dette er en test

Globale merkverdigheter

Skriv ut
(1 Stemme)

Forskerne har nå oppdaget to enorme strømvirvler i Atlanterhavet utenfor Guyana og Surinam, som ligger langs nordøstkysten av Sydamerika. Oppdagelsen er sensasjonell, fordi det her dreier seg om et havområde som er omhyggelig utforsket, og ingen forventet at slike merkelige strømvirvler skulle dukke opp i dette området. Forskerne kan heller ikke gi en rimelig forklaring på hvor virvlene stammer fra. Disse to merkelige strømvirvlene er ca. 400 km i diameter, og ingen har noengang observert noe lignende på jorden. Man mener at de er en medvirkende faktor til de klimaendringer på jorden man har observert de senere årene. (english.pravda.ru, 12. april 2011).

Det blir antydet at disse gigantiske strømvirvlene kan forårsake superstormer flere steder i verden, og vi har allerede sett supertornadoer og ekstremt vær i USA, Kina og andre steder på kloden. Der det ene området tørker ut og/eller brenner ut av store skog- og gressbranner, blir andre områder rammet av motpolen og blir oversvømt av de største oversvømmelser i manns minne.

I USA har den store elven Missouri lagt 220 millioner dekar landområde under 30 cm vann med alle mulige forurensninger. Det er den største oversvømmelsen fra denne elven i historien. Flomvannet ødelegger diker, stenger motorveier, tvinger folk til å evakuere, ødelegger dyrket jord etc., og man sier at verre ting kommer. Og det ryktes at supermilliardæren og Ny verdensorden-pådriveren George Soros nå kjøper opp disse områdene.

Globale merkverdigheter

Den engelske avisen The Guardian (13. juni 2011) hadde som overskrift: «Advarsel: Ekstremt vær ligger foran oss. Tornadoer, skogbranner, tørke og oversvømmelser ble engang betraktet som ytterliggående tilstander. Men miljøkatastrofene som nå rammer verden er sjokkerende tegn på 'globale merkverdigheter'.» Uthevelser tilføyd.)

Deler av England og Wales er blitt erklært som tørkesoner, mens Skottland har hatt den våteste maimåned i manns minne. Den varmeste engelske vår på 100 år ble etterfulgt av den kaldeste vinter på 300 år.

I 2010 ble over 2 millioner km2 i Østeuropa og Russland avsvidd av tørke og store skogbranner, og flere tusen mennesker døde av hetebølgen. I Vesteuropa har våren 2011 vært ekstremt tørr for 16 land, deriblant Tyskland, Frakrike og Sveits. Store deler av Vesteuropa har bare fått halvparten av den nedbør som normalt faller i mars, april og mai. Kjernekraftverk sto i fare for avstengning fordi vannstanden i elvene var så lav at det ikke var tilstrekkelig vann til kraftverkenes kjøleanlegg.

Elven Missouri i USA la store områder under vann i 2011. Australia opplevde i 2011 de største flomkatastrofer i landets historie. Hva er det som foregår på denne kloden?Elven Missouri i USA la store områder under vann i 2011. Australia opplevde i 2011 de største flomkatastrofer i landets historie. Hva er det som foregår på denne kloden?Elven Missouri i USA la store områder under vann i 2011. Australia opplevde i 2011 de største flomkatastrofer i landets historie. Hva er det som foregår på denne kloden?Men så kom det plutselig store nedbørsmengder og oversvømmelser som omdannet gatene i flere tyske og franske byer til rene elver. De virkelige ekstreme tilstander i 2011 fant sted i Australia, der enorme oversvømmelser la deler av kontinentet på størrelse med Tyskland og Frankrike til sammen, under vann. Det ble karakterisert som den verste naturkatastrofe i Australias historie. I det sydlige og sentrale Kina har det vært ekstrem tørke som tørket opp hundrevis av vannreservoarer og elver. Men plutselig åpnet himmelens sluser seg, og i løpet av 24 timer falt det så mye nedbør at oversvømmelser og jordskred drepte 94 mennesker, mens flere tusen mistet hjemmene sine.

I USA har det vært den største og mest destruktive tornadosesong overhodet. Bare i april måned var det over 600 tornadoer — dette er i gjennomsnitt 20 tornadoer pr. dag! I Joplin, Missouri ble 138 mennesker drept av en tornado som var 1,5 kilometer bred! I staten Arizona raste de største skogbranner overhodet; staten Texas opplevde den verste tørken i manns minne. En gårdbruker i Texas uttalte at han aldri hadde opplevd noe lignende tidligere. Langs elvene Mississippi og Missouri er det rekordstore oversvømmelser.

I Mexico har temperatureneStaten Texas i USA opplevde i 2011 den største tørken i manns minne. Men profeten Joel roper ut om de siste dager: «Såkornet er tørket bort under mulden som dekker det. Forrådshusene er ødelagt. Låvene er nedbrutt, for kornet er utskjemt. Hvor buskapen rauter! Bølingene streifer skremt omkring, for det finnes ikke beite. Også saueflokken må lide. Til deg, Herre, roper jeg! For ild har fortært beitene i ødemarken, flammer har forbrent alle markens trær. Også markens ville dyr stønner opp til deg, for bekkene er uttørket. Og ild har fortært beitene i ødemarken» (Joel 1,17-20). Men dette er bare begynnelsen. Det vil bli mye verre etter hvertStaten Texas i USA opplevde i 2011 den største tørken i manns minne. Men profeten Joel roper ut om de siste dager: «Såkornet er tørket bort under mulden som dekker det. Forrådshusene er ødelagt. Låvene er nedbrutt, for kornet er utskjemt. Hvor buskapen rauter! Bølingene streifer skremt omkring, for det finnes ikke beite. Også saueflokken må lide. Til deg, Herre, roper jeg! For ild har fortært beitene i ødemarken, flammer har forbrent alle markens trær. Også markens ville dyr stønner opp til deg, for bekkene er uttørket. Og ild har fortært beitene i ødemarken» (Joel 1,17-20). Men dette er bare begynnelsen. Det vil bli mye verre etter hvert kommet opp i 49°C — det varmeste i hele verden på den tiden av året. Det har vært 9000 skog/gressbranner, og 3,5 millioner gårdbrukere i Mexico er på randen av konkurs fordi de er ute av stand til å skaffe mat til kveget, eller så nye avlinger.

I Bangladesh har temperaturene i år vært rekordhøye, og 26 mennesker var døde av heten i begynnelsen av juni. Kuwait har hatt temperaturer over 50°C, og Rajastan i India har også skiltet med temperaturer på 50°C.

Det ekstreme været skjer hyppigere, det blir stadig mer ekstremt, og nye analyser over naturkatastrofer i 140 land viser at klimaet blir stadig mer ekstremt (kilder: The Guardian, 13. juni 2011. Uthevelser tilføyd).

I tillegg kommer de stadig hyppigere og kraftigere jordskjelvene, de stadig hyppigere vulkanutbruddene og de stadig mer nærgående asteroider som truer jorden. Det er helt på det rene at store omveltninger på denne kloden påvirker både økonomien, politikken, miljøet, klimaet etc. over hele jordkloden. Bare de mest blinde av de blinde kan benekte det. Men ennå er det mange som legger skylden på CO2 og «global oppvarming». Det er det rene nonsens.

Det store jordskjelvet i i Chile i 2011 gjorde store ødeleggelser. Det var også andre store og ødeleggende jordskjelv andre steder i verden. Jordskjelvaktiviteten øker dramatisk. Som Jesus sa om tegnene på hans annet komme: «Det skal være jordskjelv både her og der» (Matt 24,7). Han tilføyde også at rike skal reise seg mot rike. Er det ikke det vi ser i dag?Det store jordskjelvet i i Chile i 2011 gjorde store ødeleggelser. Det var også andre store og ødeleggende jordskjelv andre steder i verden. Jordskjelvaktiviteten øker dramatisk. Som Jesus sa om tegnene på hans annet komme: «Det skal være jordskjelv både her og der» (Matt 24,7). Han tilføyde også at rike skal reise seg mot rike. Er det ikke det vi ser i dag?Det er helt andre årsaker som ligger til grunn for disse enorme omveltningene. Mon jeg vil finne troen på jorden når jeg kommer, sa Jesus (Luk 18,8), og profeten Hoseas sier at menneskene går til grunne av mangel på kunnskap (Hos 4,6). Bibelen gir oss svaret på alt det som skjer, men det er en forferdelig mangel på bibelkunnskap — eller tro på Bibelen i det hele tatt — blant dagens mennesker.

Profeten Joel sier om de siste dager: «Marken er lagt øde, jorden sørger. For kornet er ødelagt, mosten er tørket inn, oljen er svunnet bort. Bøndene er skuffet, vindyrkerne klager. For hvete og bygg, markens grøde, er gått tapt. Vintreet er tørket, fikentreet er visnet, granatepletreet og palmen og epletreet, hvert tre på marken er tørket bort. Ja, all fryd er forsvunnet fra menneskenes barn. . . .Såkornet er tørket bort under mulden som dekker det. Forrådshusene er ødelagt. Låvene er nedbrutt, for kornet er utskjemt. Hvor buskapen rauter! Bølingene streifer skremt omkring, for det finnes ikke beite. Også saueflokken må lide. Til deg, Herre, roper jeg! For ild har fortært beitene i ødemarken, flammer har forbrent alle markens trær. Også markens ville dyr stønner opp til deg, for bekkene er uttørket. Og ild har fortært beitene i ødemarken» (Joel 1,10–12, 17–20).

Og hvorfor rammer alle disse forbannelser jorden? Hør så Herrens ord til menneskene i de siste dager: «Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen. Mosten visner, vintreet sykner bort. Alle de som før var så hjerteglade, sukker nå» (Es 24,5–7).

Menneskene har krenket Guds Lov, de har krenket naturlovene, de har krenket Guds skaperverk. Derfor fortærer forbannelse jorden. Og Gud roper ut til menneskene, og spesielt til han eget folk: «Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Herren: Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?» (Esek 33,11.) Land, land, land, hør Herrens ord! Tidenes tegn forteller at Jesu annet komme nærmer seg med stormskritt!

Jordens fauna forsvinner

Hvert år forsvinner rundt 30 000 dyrearter på jorden. Bare i USA forsvinner ca. 250 arter hvert år. Med denne sterkt akselerende trenden er det snart ikke et levende dyr igjen på jorden. Men det er som Gud sier: «Derfor [på grunn av menneskenes ugudelighet og frafall] skal landet visne, og alle som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes» (Hos 4,3).

«Jeg river bort mennesker og dyr, jeg river bort fuglene i luften og fiskene i havet, alt det som volder anstøt, sammen med de ugudelige. Jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren» (Sef 1,3).

«JoMassiv fiskedød utenfor kysten av California, USA, etter tsunamien i Japan, mars 2011Massiv fiskedød utenfor kysten av California, USA, etter tsunamien i Japan, mars 2011rden sørger og visner bort. Jorderike sykner og visner bort. De ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort» (Es 24,4). Profetenes ord er klar tale om hvordan tilstandene på jorden vil være i tiden like før Jesu annet komme. Dette begynner nå å skje rett foran øynene våre, men hvor mange har klarsyn til å tyde tidenes tegn?

• Honningbiene dør ut og forsvinner i rekordantall. Bare i USA mistet birøktere 29% av biene i 2009 og hele 34% i 2010. Det meldes om alvorlige tap av honningbier over hele verden. Birøktere kan fortelle at de finner døde bier rundt trær og blomster som biene skulle bestøve. De er rett og slett falt døde om, og forskeren Mark Schluster ved Georgia Gwinnett College i USA sier at dette fenomenet kan utgjøre en stor fare for matforsyningen i hele verden (khouse.org, 26. april 2011). Schluster sier rett ut at bikoloniene over hele verden er i ferd med å dø ut, noe som vil få ytterst alvorlige konsekvenser for bl.a. fruktavlingene.' Og stadig flere forskere legger delvis skylden på det elektromagnetiske havet med all mikrobølgeforurensningen som forstyrrern bienes atferd. Og uforklarlig massedød av jordens fauna fortsetter:

• En sauebondeSaiga-antilopen i Kazakhstan i Sentralasia er utsatt for en uforklarig massedødSaiga-antilopen i Kazakhstan i Sentralasia er utsatt for en uforklarig massedød i Saudiarabia mistet alle sine 300 sauer i løpet av en time. Han hadde sjekket sauene en time tidligere, og da var alle i fin form. Da han kom tilbake en time senere var alle 300 sauer døde (Emirates 24/7, 28. mai 2011).

• I den sentralasiatiske republikk Kazakhstan ble 442 Saiga-antiloper funnet døde. Saiga-antilopen er en truet dyreart, og denne uforklarlige massedøden gjør ikke saken bedre (Centralasia Online, 31. mai 2011).

• I staten Cincinnati i USA ble det funnet tusener på tusener av døde meitemarker på fortauer og i hager. En slik massedød av de viktige meitemarkene har man ikke sett tidligere (WLWT, 2. juni 2011).

Verdenshavene

Livet i verdenshavene er nå i ferd med å kollapse. Den engelske avisen The Independent (21. juni 2011) har som overskrift «Verdenshavene er på terskelen av en katastrofe». Den engelske avisen The Telegraph (21. juni 2011) har som overskrift «Verdenshavene går inn i utrydningsfasen», og den engelske avisen The Guardian (20. juni 2011) har som overskrift «havforskerne uttaler at en sjokkerende tilstand i verdenshavene truer med masseutryddelse».

Ifølge havforskerne står haier, hvaler, fisker og andre havorganismer foran en overhengende trussel om masseutryddelse uten sidestykke i historien. Livet i havet forsvinner i et tempo ingen hadde drømt om.

Det heter at verdenshavene går inn i en «utryddelsesfase». Hele fiskestammer er allerede i full kollaps, og korallrevene kan forsvinne i løpet av noen tiår. Dr. Alex Rogers ved Oxford-universitetet uttaler at funnene er sjokkerende, og at implikasjonene er langt verre enn man hadde trodd (The Independent, 21. juni 2011).

Skylden blir lagt på forurensninger av ymse slag, bl.a. kjemikalier fra vaskemidler og flammehindrende stoffer, som allerede finnes i polhavene. Det snakkes om forsurning og hypoksi, dvs. mangel på oksygen, samt de enorme mengder plastavfall som finnes i verdenshavene. Store mengder plantevernmidler og kunstgjødsel kommer ut i havene og skaper oksygenfattig vann der livet dør. Jordens økosystemer — ikke minst verdenshavene — er under konstant angrep fra menneskenes galskap.

Menneskene ødelegger jorden, men Gud vil ødelegge de som ødelegger den (Åp 11,18). Gud vil utrydde fugler, fisker og dyr fra jorden, leste vi. Det er trolig ikke Gud selv som gjør det — han tillater bare at menneskenes galskap går sin gang, med fatale resultater. «Menneskene ødelegger jorden».

Japan

Det kraftige jordskjelvet på over 9,0 med påfølgende tsunami i Japan den 11. mars i 2011, har etter manges oppfatning skapt den største miljøkatastrofe i menneskehetens historie. Kjernekraftverket i Fukushima i det nordøstlige Japan ble praktisk talt totalt ødelagt, og minst tre av reaktorene er gjennomsmeltet, med store utslipp av radioaktive partikler. Myndighetene i Japan har hele tiden løyet om katastrofens omfang, og nye rapporter viser at japanske forskere har målt langt høyere utslippsverdier av radioaktive partikler fra Fukushima enn tidligere antatt. Det dreier seg om radioaktive isotoper av uran, plutonium, cesium, strontium, kobolt, jod og en rekke andre. Det viser seg nå at gjennomsmeltingen av reaktorene skjedde bare få timer etter jordskjelvet og tsunamien. Dette faktum fortiet japanske myndigheter og Tokyos kraftverkselskap TEPCO, som har ansvaret for disse reaktorene.

I Japans hovedstad Tokyo — en metropolis på 13 millioner innbyggere — er det beregnet at hver person i gjennomsnitt har inhalert 10 radioaktive partikler pr. dag i hele april måned. Innbyggerne i Fukushima-distriktet har i gjennomsnitt inhalert opp til 400 radioaktive partikler daglig i hele april måned. Dette er foruroligende verdier som kan få fatale konsekvenser. Selv i Seattle i staten Washington, USA, er det beregnet at hver innbygger i gjennomsnitt har inhalert 5 radioaktive partikler pr. dag i samme måned. Også i resten av USA, samt Europa, er det målt radioaktive partikler fra Fukushima.

Slike radioaktive partikler blir lagret i lunger, fordøyelseskanal, beinvev og muskelvev. Disse tallene er meget høye, når man tar i betraktning at en enkel radioaktiv partikkel kan fremkalle kreft (Forbiddenknowledgetv, 14. juni 2011).

Bildet av lungevevet til en sau viser en radioaktiv partikkel som er lagret der, og man ser hvordan denne ene radioaktive partikkelen har bestrålt det omkringliggende vev og skadet det i betydelig grad. Og dette er bare en enkelt partikkel. Forskeren Arnie Gundersen uttaler at kroppen stort sett klarer å bekjempe en enkelt inntrenger som dette, men at den i noen tilfeller vil fremkalle kreft (Forbiddenknowledgetv, 12. juni 2011).

Den japanske politiker Ichiro Ozawa uttalte nylig i et intervju med det prestisjetunge tidsskrift Wall Street Journal, at Fukushima-katastrofen på sikt kan gjøre hele Japan ubeboelig (Natural News, 9. juni 2011).

Situasjonen er langt verre enn Chernobyl-katastrofen i Ukraina i 1986 der en enkelt reaktor gjennomsmeltet. I Fukushima er minst tre reaktorer gjennomsmeltet, med langt mer radioaktivt kjernemateriale enn i Chernobyl — hele 1700 tonn! Store mengder radioaktivt vann etter forsøkene på å kjøle ned reaktorene er sluppet ut i Stillehavet, og ekstremt radioaktive vannsamlinger i grunnen under reaktorene, der det aktive kjernematerialet nå befinner seg, slipper også ut i havet. Dette ekstremt radioaktive vannet begynner nå å spre seg med havstrømmene over hele kloden. I tillegg blir selve grunnvannet i Japan radioaktivt forurenset.

Etterskjelvene har brakt reaktor nr. 4 i Fukushima til randen av kollaps, og flere jordskjelv kan få også denne reaktoren til å gjennomsmelte. Men de offentlige media er stort sett tause om de faktiske forholdene ved Fukushima-katastrofen. I tillegg til den radioaktive katastrofen i Fukushima, er det også andre faktorer som rent fysisk kan ødelegge Japan totalt. Tohoku-regionen i det nordlige Japan har mange enorme vulkankratere, og alle er aktive med sine varme kilder. Kraterne er enorme, på størrelse med hele distrikter i USA.

Hvis en eller flere av disse enorme vulkanene eksploderer, har de potensiale til å dekke hele det japanske øyrike med 2–4 meter lava og aske, i tillegg til at de vil avgi enorme mengder giftige gasser. Så vil resten av Japans kjernekraftreaktorer gjennomsmelte (Yoichi Shimatsu, Rense.com, 19. juni 2011). Så kan man selv tenke seg konsekvensene.

I Tohoku-området er det en utrolig jordskjelvhyppighet som betyr at store mengder magma er i bevegelser. Det er enkelte som har antydet at det store jordskjelvet med etterfølgende tsunami den 11. mars 2011 har satt i gang krefter i Japan som kan føre til en total katastrofe — at det er hint om langt verre ting som kommer.

Det meteorologiske institutt i Japan uttaler at samtlige av Japans 20 vulkaner ble brakt til live av Fukushima-skjelvet, og seismologer antyder at det kan komme flere jordskjelv med styrke over 9,0 (Yoichi Shimatsu, Rense.com, 19. juni 2011).

I tillegg står nå kjernekraftverket i Ft. Calhoun i staten Nebraska, USA i fare på grunn av elven Missouri som går over sine bredder med de største oversvømmelser i historien. Det er påpekt at Fukushima-katastrofen i Japan er 20 ganger verre enn Chernobyl i Ukraina i 1986, men at Ft. Calhoun blir 20 ganger verre enn Fukushima hvis noe skulle gå galt. Det er på grunn av de store mengder radioaktivt kjernemateriale som er lagret der.

Det er også påvist at 75% av amerikanske kjernereaktorer i større eller mindre grad slipper giftige stoffer ut i atmosfæren, og at dette har pågått i flere år. Når Fukushima kan skape en slik trussel for miljøet, så kan man jo tenke seg hva som vil skje når jorden «raver hit og dit», og hele jordskorpen sprekker. Japan skal ha rundt 16 kjernekraftverk, USA har 104, og på verdensbasis er det til sammen 442 kjernekraftverk med enorme mengder farlig, radioaktivt kjernemateriale.

Tidenes tegn

Det I november 2011 passerte den store asteroiden YU55 jorden i en hårsbredds avstand mellom jorden og månenI november 2011 passerte den store asteroiden YU55 jorden i en hårsbredds avstand mellom jorden og månenburde være innlysende for enhver med noenlunde bakkekontakt at noe katastrofalt er i ferd med å skje med jordkloden. Forskere, som ikke har noen tro på Bibelen, er enige, men tilskriver det hele «naturlige årsaker». Det kan nok være «naturlige årsaker», men det er også «naturlige årsaker» av ekstern art, som f.eks. et større himmellegeme som nærmer seg, og som ifølge Bibelen vil skape store katastrofer — ikke bare jordkloden, men med selve jordkloden.

Og naturkreftene er i Guds hånd; de er hans redskaper som han bruker til å iverksette sine straffedommer. Vantro forskere kaller det «naturlige årsaker», men de er Guds redskaper. Han lar også menneskene i endens tid få løpe linen ut med sin galskap, og de konsekvenser det får for jordens økosystem.

HAARP, kjemiske flyspor, forgiftning av dyr, mennesker og miljø på alle mulige måter, genmodifiserte dyr og planter etc. etc. Menneskene ødelegger jorden med sitt vanvidd, men Gud vil ødelegge dem som ødelegger jorden.

Hør Herrens ord: «Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den, skal dø som mygg. Men min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes» (Es 51,6).

Jorden går inn i trengselstid uten sidestykke i historien (Dan 12,1; Matt 24,21), men det er lys i enden av den mørke tunnelen og en herlig forløsning for de som har søkt Guds frelse og befinner seg under hans beskyttende «vingefjærer» (Sal 91). La oss alle søke Guds frelse mens det er tid, så vil vi kunne rope i fryd når Jesus kommer: «Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse» (Es 25,9).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2012 ...
Sist redigert lørdag, 07 november 2020 20:41

Mer i denne kategorien « UFO-fenomenene Mot en ny æra »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto