Skriv ut denne siden

Frimureriet Del 3

(1 Stemme)
Luciferianisme og satanisme

Med uttrykket «Scottish Rite», som brukes i disse artiklene, menes «Ancient and Accepted Scottish Rite», eller «Den gamle og Antatte Skotske Ritus». Den øverste frimureleder i Scottish Rite fra 1826–1844, jøden Moses Holbrook var en nær venn av frimureren og dikteren Henry W. Longfellow (1807–1882), som også var Holbrooks sekretær. Både Holbrook og Longfellow var godt inne i de okkulte grener, og hadde lange samtaler om den jødiske Kabbala. De la planer om å utarbeide et satanisk ritual der de innvidde ville bli instruert i svart magi. Holbrook hadde allerede på den tid utarbeidet et ritual, en satanmesse han kalte Adonaid-messen. Imidlertid døde Holbrook i 1844, og planene ble lagt på is.

Longfellow hadde væDikteren Henry W. Longfellow ((1807-1882) la planer sammen med Moses HolbrookDikteren Henry W. Longfellow ((1807-1882) la planer sammen med Moses Holbrookrt i kontakt med Albert Pike i 1830-årene, og i 1857 tok han igjen kontakt med Pike og røpet hva han hadde i tanker å gjøre. Pike ville imidlertid ikke ta noe standpunkt til dette på den tiden. Det endte med at Longfellow gjennomførte planene sine i Odd Fellow-losjen, og den nye, topphemmelige graden ble kalt Re-Theurgist-Optimate, med Longfellow som «yppersteprest».

Etter oppdrag fra frimurer- og illuministlederen Giuseppe Mazzini i Europa, opprettet Albert Pike et eget satanisk ritual. I et brev som Giuseppe Mazzini skrev til Albert Pike (22. januar 1870), sier Mazzini: «Vi må danne en overgrad som vil være ukjent, og til denne graden vil vi kalle de høygradsfrimurere som vi plukker ut. Disse menn må sverge den absolutte taushet overfor våre brødre innen frimureriet. Via denne aller høyeste grad vil vi styre hele frimureriet, som vil bli det internasjonale senter, og desto mektigere fordi dens ledelse vil være ukjent» (sitert i Lady Queenborough: Occult Theocrasy (1933), s. 208–209. Uthevelser tilføyd). Albert Pike organiserte denne hemmelige graden under navnet Det Nye og Reformerte Palladinske Ritual. De høyeste rådene til denne hemmelige graden ble opprettet i Charleston (USA), Roma og Berlin. Palladismen er ren satandyrkelse som foregår i den indre og hemmelige kjerne av Scottish Rite, og er ukjent for de uinnividde frimurere. Denne graden er omgitt av den dypeste hemmelighet. Det er bare spesielt utplukkede personer i de ordinære høyeste grader, spesielt 33. grad, som blir innvidd til Det palladinske ritual, og bare de som allerede er inne i det okkulte.

Den meget aktive italienske politiker, journalist og frimurerleder Giuseppe Mazzini (1805-1872) foreslo for frimurerlederen Albert Pike i USA, å danne en aller høyeste grad innenfor frimureriet - en ultrahemmelige indre kjerneDen meget aktive italienske politiker, journalist og frimurerleder Giuseppe Mazzini (1805-1872) foreslo for frimurerlederen Albert Pike i USA, å danne en aller høyeste grad innenfor frimureriet - en ultrahemmelige indre kjerneIfølge Dr. Bataille er Det nypalladinske ritual et luciferiansk ritual: «Denne overgraden må ikke forveksles med det ordinære høygradsfrimureri. Palladismen er en satankultus i de innerste helligdommer av riten, og den står over alle andre riter. Den er en kult, en religion» (Queenborough, s. 236. Uthevelser tilføyd). Dette er «Den store hvite losje», det okkulte hierarki som ifølge teosofene styrer verden i all hemmelighet.

Det er betegnende at allerede året etter at Mazzini skrev ovenstående brev til Pike, utarbeidet de planene for tre verdenskriger (brev av 15. august 1871). For å kunne få i stand den endelige kataklysme mellom illuminismen og kristendommen (etter Hegels dialektiske prinsipp om tese kontra antitese som produserer syntesen), var det viktig for Albert Pike å infiltrere Vatikanet og plassere illuminister i kontroll over Vatikanets politikk. Pike fikk Mazzini til å bygge opp en anti-vatikan atmosfære i Europa inntil Vatikanet følte seg truet. Pengebaronen Karl Rothschild, som var en av Illuminatis øverste og mest innflytelsesrike medlemmer på den tid, grep inn til Vatikanets favør. Som takk lot paven ham plassere sine menn i Vatikanet som eksperter og rådgivere i finans og pollitikk. Dette samsvarte med planene til Weishaupt i sin tid, som hadde uttalt at «vi vil infiltrere Vatikanet, og når vi først har fått fotfeste der, vil vi aldri forlate stedet. Vi vil underave det til det bare er et tomt skall tilbake» (William Guy Carr: The Conspiracy, s, 14). Dette samsvarer også med planene som er trukket opp i Sions Vises Protokoller.

Teosofi, New Age og frimureri

Det teosofiske selskap ble stiftet i 1875 av Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891). I sin ungdom reiste hun omkring i Lilleasia sammen med magikeren Paulos Metamon. Senere ble hun introdusert i spiritistkretser i London, og i 1856 ble hun innvidd i Carbonarilosjen (et utskudd av frimurerlosjen) av frimurerlederen Giuseppe Mazzini. I 1866 reiste hun rundt med den kjente frihetsleder og frimurer Giuseppe Garibaldi. Deretter, i Paris, kom hun under innflytelse av spiritisten og magnetisøren Victor Michal, som utviklet Helena Blavatskys evner som spiritistmedium. I 1875 stiftet hun Det teosofiske selskap, som var viet til «spiritistiske undersøkelser». Frimureren Henry Steel Olcott var formann, og frimureren George H. Felt v Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) stiftet Det teosofiske selskap Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) stiftet Det teosofiske selskapar viseformann. Frimurerlederen Albert Pike var en kort tid medlem av dette selskapet.

HelenLogoen til Det teosofiske selskap. Heksagrammet figurerer prominent. Sirkelen dannes av den okkulte slange Ouroboros. Vi ser også et swastika over heksagrammet, samt andre okkulte symbolerLogoen til Det teosofiske selskap. Heksagrammet figurerer prominent. Sirkelen dannes av den okkulte slange Ouroboros. Vi ser også et swastika over heksagrammet, samt andre okkulte symbolera P. Blavatsky var til de grader frimureriets yndlingskvinne at hun i 1877 ble hun tildelt sin attest for medlemskap i frimurerordenen Ancient and Primitive Rite (opprinnelig Memphis-riten, som ble fusjonert med Grand Orient i 1862). Hun var også 32. grads frimurer i det franske Grand Orient. Vi ser at Helena P. Blavatskys karriere var preget av spiritisme og ikke minst frimureri — det var magikere, spiritister og frimureri som dannet grunnlaget for hennes Teosofiske selskap.

Selskapets religiøse lære er av gnostisk natur, og stort sett den samme som i «Det hermetiske selskap» («Den esoteriske kristne forening»). Ifølge denne vranglæren er Jesus bare en av mange «kristuser» som inkarnerer seg gjennom tidene, som Maitreya Buddha, Krishna etc. I denne læren inngår også «slangens kraft», eller Kundalini, «sex-kraften».

I 1907 ble Annie Besant leder for Det teosofiske selskap. Også hun var betatt av frimureriet, og ble både leder og 33. grads frimurer i Co-Masonry, en frimurergren som også var åpen for kvinner. I 1922 ble det inngått en forening mellom Co-Masonry og en av hovedfrimurerordenene, Grand Orient, i Frankrike.

Alice Ann BaiAnnie Besant (1847-1933), 33. grad i Co-Masonry i full frimurermundurAnnie Besant (1847-1933), 33. grad i Co-Masonry i full frimurermundurley (1880–1949) var inntil sin død New Age-bevegelsens ukronte dronning. Hennes bøker øver til denne dag enorm innflytelse i New Age-bevegelsen. 19 av «hennes» 24 bøker om esoterisk «visdom og filosofi», hvorav den mest kjente er The Externalisation of the Hierarchy, ble diktert til henne av hennes «åndelige veileder», den «tibetanske mester» Dwjhal Khul, som ikke var annet enn en demon.

AlicAlice Ann Bailey (1880-1949) varer New Age-bevegelsens ukronte dronningAlice Ann Bailey (1880-1949) varer New Age-bevegelsens ukronte dronninge Bailey lovpriser frimureriet, og sier rett ut at losjene er læreanstalter for okkultisme: «Det [frimureriet] er en langt mer okkult organisasjon enn man forstår, og hensikten med det er å være en læreanstalt for vordende okkultister på høyt plan» (The Externalisation of the Hierarchy (utgitt 1957), s. 511. Uthevelser tilføyd). Alice Bailey uttaler videre i den samme boken: «Når den store kommer, så vil han gjøre tilgjengelig for offentligheten de mysteriereligioner frimureriet har tatt vare på». «Den store» er New Age-bevegelsen «Messias» — Antikristen.

 

 

Sammen med sin mann, Foster Bailey, som var 33. grads frimurer i Scottish Rite, arbeidet Alice Bailey for å frambringe New Age-bevegelsens «Kristus». Foster Bailey skrev også mange artikler for frimurertidsskrifter, og holdt forelesninger i frimurerlosjenes forelesningssaler. I ovennevnte bok skriver Alice Bailey også at det var gjennom tre forskjellige kanaler at det amerikanske folk ville bli forberedt til å motta New AgAlice Baileys andre mann Foster (1888-1977) var høygradsfrimurer av 33. grad i Scottish RiteAlice Baileys andre mann Foster (1888-1977) var høygradsfrimurer av 33. grad i Scottish Ritee Messias, «Lord Maitreya». Disse tre kanalene sier «hun» vil være de åndelig døde kirkesamfunnene, frimureriet og de offentlige skolene. Det er i det hele tatt en rekke forfattere som har påpekt at New Age-bevegelsen står i stor gjeld til frimureriet. Skriftene til «Alice Bailey» har utvilsomt hatt vesentlig innflytelse på den spekulative frimurerfilosofi i de høyere gradene takket være mannens promotering av hennes kanaliserte budskap fra demonen «Dwjhal Khul».

Frimureri og revolusjoner

Vi har sett at jødedommen og frimureriet er nært knyttet til hverandre. I den forbindelse skal vi merke oss hva Benjamin Disraeli skrev i sin tid: «Den engelske jøde og høygradsfrimurer, statsminister Benjamin Disraeli skrev like før sin død [d. 1881]: 'Det er jøder som bestandig volder Europas revolusjoner og opprør, organisert og ledet av jøder'» (sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 52. Uthevelser tilføyd). Dette er fullt ut i samsvar med hva Disraeli avslørte i sin bok Coningsby (1844), og med planene i Sions Vises Protokoller.Benjamin Disraeli (d'Israel, 1804-1881) Dette århundres statsmenn har ikke bare å gjøre med regjeringer, keisere, konger og ministre, men også med de hemmelige selskaper. Disse kan i siste instans velte enhver beslutning. De har sine agenter overalt, som ikke går av veien for mord, og som igangsetter blodbad dersom de finner det hensiktsmessig [ved kriger og revolusjoner]. Verden blir regjert av ganske andre personer enn de som ikke forstår å se bak kulissene, innbiller segBenjamin Disraeli (d'Israel, 1804-1881) Dette århundres statsmenn har ikke bare å gjøre med regjeringer, keisere, konger og ministre, men også med de hemmelige selskaper. Disse kan i siste instans velte enhver beslutning. De har sine agenter overalt, som ikke går av veien for mord, og som igangsetter blodbad dersom de finner det hensiktsmessig [ved kriger og revolusjoner]. Verden blir regjert av ganske andre personer enn de som ikke forstår å se bak kulissene, innbiller seg

Det er derfor fullt ut legitimt å si det slik: Det er frimurere som alltid volder Europas revolusjoner, og bak frimureriet står jødedommen. «De [jødene] er den pådrivende faktor for revolusjon i alle etniske grupper som er fremmed for deres rase» (M. Roger Lambelin, sitert i «Inquire Within»: Light Bearers of Darkness (1930), s. 11).

Under Kongressen i Verona i 1822 holdt den østerrikske statsminister Fyrst Metternich en tale der han pekte på farene ved de hemmelige selskaper, og at de utgjorde en trussel for statsmaktene og monarkiene. Fyrst Metternich uttalte senere at jødene utgjorde et av de forferdeligste revolusjons-elementer («Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 138).

«Det finnes en merkelig bok, Long Rivers, av Robert Sambers, som er tilegnet Storlosjen i London i 1722, og som frimurerhistorikere som Mackey, Whytehead, Yarker etc. refererer til. I denne boken viser forfatteren til en mystisk illuminisme og andre mystiske hierarkier som arbeider gjennom frimureriets høyere grader, og hvor språket er det samme som i Rosenkreuz og alkymien. Det er i denne hemmelige illuminisme i de høyere gradene, og som stammer fra en ukjent kilde — og som er felles for alle teosofiske og okkulte selskaper — at kreftsvulsten ligger som pisker opp revolusjoner, og som har til mål å ødelegge den vestlige, kristne sivilisasjon» («Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 137. Uthevelser tilføyd). Under en internasjonal frimurerkongress i Liege, Belgia i 1930, kom Henri La Fontaine, viseformann for Det belgiske senat, med denne uttalelsen: «Det var i [frimurer]losjene at de store revolusjonene ble forberedt, spesielt de franske og amerikanske revolusjoner» («Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 161. Uthevelser tilføyd). «Det er fra dypet i losjene deres at de ideer har sitt utspring — først i mørket, deretter i halvmørke, og nå i fullt dagslys — som la grunnlaget for revolusjonene i 1789, 1830 og 1848» (M. di Gargano (frimurer): Irish Freemasons and Their Foreign Brothers, (1878), s. 55). For den som graver dypt i kildematerialet er det ikke vanskelig å påvise den fremtredende rolle frimureriet har spilt ved alle kriger og revolusjoner i nyere tid. F.eks. uttalte den tyske høygradsfrimurer Ohr: «Frimurerne er stolte over denne sammenheng. Felix Portal erkjenner uttrykkelig at frimureriet her forberedte og framkalte revolusjonen [den franske].   . . .Fra losjene utgikk den franske revolusjon» (sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 47. Uthevelser tilføyd). I 1922 uttalte ordføreren for Storlosjen i Frankrike: «Mine brødre i frimureriet: mitt håp er at frimureriet, som har gjort så mye for menneskenes frigjøring, og som historien skylder de store revolusjonene i 1789 og 1791 [franske revolusjon], også vet hvordan de skal gjennomføre den største revolusjon, som vil bli den internasjonale revolusjon» («Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 157–158. Uthevelser tilføyd). «Som man vet, var Joseph de Maistre en høygradsfrimurer, og han merket seg den innflytelse jødene hadde. Da han i 1811 gransket årsakene til Den franske revolusjon, skrev han et brev til Kongen. Brevet var skrevet i St. Petersburg. I dette brevet sier han: Makten til denne sekten [Illuminati] som er styrt av jødene for å bergta styresmaktene, er et av de frykteligste og mest uvanlige fenomen som verden har sett» (M. Roger Lambelin: The Victoires of Israel, sitert i «Inquire Within»: Light Bearers of Darkness (1930), s. 10. Uthevelser tilføyd. «Inquire Within» er for øvrig et psevdonym for Christine M. Stoddard, som i flere år var øverste leder av Modertemplet for den okkulte orden Stella Matunina, et utskudd av Golden Dawn. Hun visste hva hun snakket om). «Etter å ha kommet med noen kritiske spørsmål mht. bevisene for at frimureriet sto bak den franske revolusjon, uttalte markien av Rosanbe: 'Vi er da fullstendig enige om at frimureriet er den eneste opphavsmann til den franske revolusjon, og den applaus jeg nå mottar fra venstrefløyen, som jeg er lite kjent med, beviser mine herrer, at dere er enige med meg i at det var frimureriet som skapte den franske revolusjon?' Til dette svarte M. Jumel, som var en kjent frimurer i Grand Orient: 'Vi ikke bare innrømmer det, vi proklamerer det» (Convent du Grand Orient, 1923, s. 403, sitert i Wm. Guy Carr: Pawns in the Game, s. 44. Uthevelser tilføyd). Og Sions Vises Protokoller sier: «Tenk bare på den franske revolusjon, som vi har gitt navnet 'den store'. Hemmeligheten ved dens forberedelse er oss fullstendig bekjent, da den jo var våre henders verk» (Sions Vises Protokoller, III. Uthevelser tilføyd).

Det var jøder ogDen franske revolusjon (1789-1799) var ifølge egne utsagn, og av andre (bl.a. den skotske forfatter Walter Scott), iverksatt av jøder og frimurereilluminister. Henrettelsen av kong Ludvig XVI (1793) var revolusjonens klimaksDen franske revolusjon (1789-1799) var ifølge egne utsagn, og av andre (bl.a. den skotske forfatter Walter Scott), iverksatt av jøder og frimurereilluminister. Henrettelsen av kong Ludvig XVI (1793) var revolusjonens klimaks frimurere som sto bak den ungarske revolusjon i 1918/19, der jøden Bela Kuhn (Aaron Cohen) overtok makten. Etter at det grusomme Kuhn-regimet falt, befalte regjeringen at alle frimurerlosjer i Ungarn skulle lukkes, og alle losjenes arkiver skulle beslaglegges. Arkivene ble offentliggjort, og viste den klare forbindelse mellom det jødedominerte frimureriet og revolusjonen. Listen over alle frimurere i Ungarn viste at 90% av landets frimurere var jøder! (Union des Sociétes chrétiennes et nationales de Hongrie; «Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 134–135, 144. Uthevelser tilføyd). Også revolusjonene i Portugal på 1800-tallet var inspirert av frimureriet. «Tilfeldigvis fikk jeg fatt i en del bøker jeg ikke kjente til, og som fortalte om frimureriet i Portugal fra midten av det 18. århundre. Ved å granske disse bøkene, merket jeg meg at omtrent alle av de mest kjente menn i de religiøse, politiske og intellektuelle revolusjoner i vårt land de siste to århundrene, var knyttet til frimureriet.   . . .Flere kjente portugesere var også frimurere, enkelte var til og med Stormestre i sammensvergelsene og revolusjonene fra 1817, 1820, 1833, 1836, 1842, 1846, 1851, 1868, 1891, og i 1910 var omtrent alle hovedpersonene som tok del, medlemmer av frimurerlosjer» (Fr. Borghes Grainha i R.I.I.S., 24. mai 1931, «Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 150. Uthevelser tilføyd).

Det samme gjelder Spania. IRevolusjonene i Europa i 1848 var iverksatt av jøderfrimurere. Men dette forteller ikke historiebøkene oss. Her ser vi en skildring av revolusjonen i Berlin i 1848Revolusjonene i Europa i 1848 var iverksatt av jøderfrimurere. Men dette forteller ikke historiebøkene oss. Her ser vi en skildring av revolusjonen i Berlin i 1848 Les Sociétés Secrètes et La Société, 1881, skriver Deschamps om Spania: «De revolusjoner som siden 1821 har etterfulgt hverandre i dette landet, har i all hovedsak vært forårsaket av de forskjellige rivaliserende frimurergrener som alltid forener seg for å bekjempe den kristne sosiale orden» («Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 146. Uthevelser tilføyd).

Revolusjonene i Europa i 1840-årene var forårsaket av jøder og frimurere. I sin bok Coningsby uttaler den tidligere britiske statsminister og jøde Benjamin Disraeli: «Den mektige revolusjon som på denne tid er i gjæring i Tyskland, og som egentlig vil bli en annen og større reformasjon, og som England kjenner så lite til, er i ferd med å utvikle seg fullstendig under jødenes beskyttelse, som så godt som monopoliserer læreanstaltene i Tyskland» (Benjamin Disraeli: Coningsby, The New Generation (1844), 1948-utgave, s. 229. Uthevelser tilføyd).

DeDen engelske historiker Nesta H. Webster (Mrs. Arthur Webster, 1876-1960) skrev flere veldokumenterte bøker om hemmelige selskaper og verdensrevolusjonene. Derfor blir hun stemplet som kontroversiell historiker, slik alle blir stemplet som forkynner sannhet som ikke er politisk korrektDen engelske historiker Nesta H. Webster (Mrs. Arthur Webster, 1876-1960) skrev flere veldokumenterte bøker om hemmelige selskaper og verdensrevolusjonene. Derfor blir hun stemplet som kontroversiell historiker, slik alle blir stemplet som forkynner sannhet som ikke er politisk korrektn engelske historiker Nesta Webster skriver om revolusjonene i Europa i 1848: «Men det var verken kommunister eller anarkister som utgjorde den store drivkraften bak revolusjonsbevegelsen — det var de hemmelige kreftene bak dem, videreføringen av illuminismen som gjenoppsto i Tugend Bund, i de polske hemmelige selskaper under 1825-oppstanden i Russland, i Carbonari, og til slutt i Haute Vente Romaine, det hemmelige selskap som spesielt var rettet mot kristendommen, og som ble ledet identisk etter Illuminatis retningslinjer. Planen til Haute Romaine var en altomfattende korrupsjon og en ødeleggelse av de kristne verdier gjennom Europa. Når vi leser deres skrifter, oppdager vi at på denne tiden var til og med sosialistene oppmerksomme på en mystisk kraft som var i virksomhet. Uvanlige ting skjedde på den tiden som ingen kunne forklare. . . .Disse var de krefter som frambrakte revolusjonen i 1848, det andre forsøket på å realisere Weishaupts verdensrevolusjon» (Nesta Webster: The Origin and Progress of the World Revolution (1920), s. 7. Uthevelser tilføyd). Disse mystiske kreftene var frimurerlosjenes virksomhet, under ledelse av fremtredende jøder som Isaac Adolphe Crémieux, Ludwig Bamberger, Jacob Venedey etc., og praktisk talt all revolusjonær virksomhet i Europa var finansiert av det jødiske Rothschild-dynastiet. «På den tiden spredte frigjøringen av jødene, som begynte med [den franske] revolusjonen i 1789, seg til resten av Europa. Det brøt ut uroligheter over alt på en måte som ikke kan forklares annet enn ved en internasjonal ledelse. Den 6. mars 1848 mottok den midlertidige regjeringen i Frankrike, der 9 av 11 medlemmer var frimurere, en offisiell delegasjon fra losjene, med stort oppbud av frimurerdistinksjoner» (Leon de Poncins: The Secret Powers Behind Revolution, s. 51 (u.å.). Uthevelser tilføyd). Hva sier ikke Protokollene: «For vi ser i losjene et av hovedmidlene til å utbre vår lære og til å virkeliggjøre våre mål. . . .Alle losjer skal vi sammenfatte under en hovedledelse som bare er kjent for oss, men skjult for alle andre, nemlig under hovedledelsen til våre vise. For vi ser i losjene et av hovedmidlene til å utbre vår lære og til å virkeliggjøre våre mål. . . .Alle losjer skal vi sammenfatte under en hovedledelse som bare er kjent for oss, men skjult for alle andre, nemlig under hovedledelsen til våre vise» (Protokoll XV. Uthevelser tilføyd). Under de første dagene av 1848-revolusjonen marsjerte 300 frimurere med sine bannere fra enhver rite i det franske frimuri, til Hotel de Ville der de forkynte høylydt den rolle de hadde spilt i revolusjonen (A. Leese: Freemasonry, dokument. Uthevelser tilføyd). «Fra frimureriets livmor [vi har i del 2 av disse artiklene sett at frimurerlosjene er et symbol på livmoren] har de store ideene sprunget ut som la grunnvollen for de demokratiske bevegelsene i 1789, 1830, 1840 og 1848 [dvs. den franske revolusjon og de europeiske revolusjoner]» Alphonse de Lamartine (frimurer) i Le Franc Maçon, Vol. 1, 1848).

Jøden IsaDen meget aktive franske jøde, advokat og høygradsfrimurer Isaac Adolphe Cremieux (1796-1880) var inspirator for revolusjonselementene i Europa i det 18. århundreDen meget aktive franske jøde, advokat og høygradsfrimurer Isaac Adolphe Cremieux (1796-1880) var inspirator for revolusjonselementene i Europa i det 18. århundreac-Adolphe (Isaac-Moïse) Cremieux (1796–1880) var en av lederne for revolusjonene i Europa i 1848. Han var også medlem av Mizraim-riten og Scottish Rite, der han en tid var Stormester. Det er også betegnende at Cremieux, i likhet med Disraeli, ble støttet økonomisk av det jødiske bankierdynastiet Rothschild. Cremieux kom i nær kontakt med en annen jøde og frimurer, Jacob Venedey, som også spilte en viktig rolle under 1848-revolusjonene. En annen nær venn av Cremieux var jøden Ludwig Bamberger, som også deltok aktivt i de nevnte revolusjoner. Bamberger var forøvrig Otto von Bismarcks rådgiver. Også Bismarck selv var høygradsfrimurer. I Sions Vises Protokoller finner vi denne profetiske uttalelsen:

«Over hele Europa, og gjennom våre forbindelser i Europa utover hele verden, må vi sette i gang gjæring, strid og fiendskap» (Sions Vises Protokoller, VII. Uthevelser tilføyd). «I noen få ord vil vi nå sammenfatte vår plan om å slå ned de ikke-jødiske statene i Europa: I en av dem vil vi bevise vår makt ved mordanslag, altså gjennom terroristene. Skulle det så komme til et alminnelig opprør mot oss i alle europeiske stater, så vil amerikanske, kinesiske eller japanske kanoner svare dem i vårt navn» (Sions Vises Protokoller, VII. Uthevelser tilføyd).

Så får maAlexander Kerensky (Aron KirbizAdler, 1881-1970)Alexander Kerensky (Aron KirbizAdler, 1881-1970)n bare si som den amerikanske industrimagnaten Henry Ford Sr. sa i 1920-årene: «Når det gjelder Protokollene, så passer de utmerket med det som skjer i tiden. De passer også i dag.» «Inquire Within» sier følgende om Protokollene: «Ta f.eks. Sions Vises Protokoller, som har vært utrolig nøyaktige som profeti, uansett hvor de stammer fra» (Light Bearers of Darkness (1930), s. 51. Uthevelser tilføyd). Men det borger også for deres ekthet, og at verden blir styrt av ganske andre personer enn man vanligvis forestiller seg.

Den første russiske revolusjon i 1905 var ledet av jøden og høygradsfrimureren Alexander Kerensky. (Kerenskys virkelige navn var Aron Kirbiz (Kirbiz Adler). Han tok navnet til stefaren, som forøvrig var 32. grads frimurer i Scottish Rite. Kerensky nedstammet på morssiden fra den jødiske, østerrikske Adler-familien). Kerensky var for øvrig sterkt inspirert av Stormesteren i Russland for den internasjonale B'nai B'rith, jøden Sliezberg.

I tillegg til at den andreTre høygradsfrimurere som gjorde seg gjeldende i verdenspolitikken. Fra venstre Sir Winston Churchill, Harry S. Truman, Joseph Stalin. Bemerk Churchills frimurerhåndtrykkTre høygradsfrimurere som gjorde seg gjeldende i verdenspolitikken. Fra venstre Sir Winston Churchill, Harry S. Truman, Joseph Stalin. Bemerk Churchills frimurerhåndtrykk og avgjørende russiske revolusjon i 1917 var et rent jødisk foretak, var også lederne (Trotsky, Lenin) etc. frimurere. Trotsky (Lev Bronstein) var eksempelvis 33. grads frimurer. Av de seks fremste ledere under revolusjonen i 1917, var fem jøder. Også kommunismens far Karl Marx var jøde og 33. grads frimurer.

Revolusjonene som styrtet kongedømmene i Sentraleuropa i 1918 var også ledet av frimureriet. Frimureriet var derfor selve arnestedet for revolusjonsaktivitetene, og var også styrt av en skjult hovedledelse, slik Protokollene beskriver. Det er bare den mest uvitende, naive og fordomsfulle person som benekter disse veldokumenterte fakta.

«Alle de revolusjoner som styrtet kongedømmene i Sentraleuropa i 1918 var inspirert og ledet av frimureriet, og det var frimurere som fikk postene i de nye regjeringene i Ungarn, Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia. Omtrent alle disse revolusjonene utviklet seg til blodige omveltninger med kommunisttendenser under Bela Kuhn, [Karl] Liebknecht, Rosa Luxembourg, Kurt Eisner og andre [alle disse var jøder]» (Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican (1968), s. 156. Uthevelser tilføyd).

Fredstraktaten i 1918, etter Første verdenskrig, var også en frukt av frimureriet. Traktatene var hamret ut på den store internasjonale kongress den 28.–30. juni 1917 i hovedkvarterene til Grand Orient i Paris (Leon de Poncins. Freemasonry and the Vatican (1968), s. 51).

Også Yalta-møtet i 1945, der store deler av Europa og Asia ble overgitt til Josef Stalin, var inspirert av frimureriet. Både Churchill, Stalin og Roosevelt var frimurere, og de var influert av den tsjekkiske frimurer og statsleder Eduard Benes.

Til slutt skal nevnes at engelskmannen George Pitt-Rivers ga ut en liten bok i 1920 med tittelen: The World Significance of the Russian Revolution. Denne boken fikk den ærlige, jødiske, og anti-sionistiske forfatter Dr. Oscar Levy til å skrive et åpent og redelig brev til forfatteren der han er enig i hans konklusjoner, og han fortsetter; «Det er knapt en begivenhet i det moderne Europa som ikke kan spores tilbake til jødene. Vi jøder er i dag ikke annet enn verdens forførere, dens ødeleggere, dens oppviglere, dens bødler» (Dr. Oscar Levy i forordet til The World Significance of the Russian Revolution av George Pitt-Rivers (1920). Og dette beklaget han. Brevet ble senere satt inn som forord i denne boken). Dette er ikke mine ord, det er ordene til den ærlige jødiske forfatter Dr. Oscar Levy. I sitt brev sier Dr. Oscar Levy videre at jødene selv står bak myten om at dagens jøder er det «utvalgte folk», og at de står klar til å «fordømme alle som ikke er med dem, som om de skulle være imot dem».

Frimureri og utviklingslæren

Det vil overraske mange å høre at Darwinismen og utviklingslæren har sine røtter i frimureriet, og at læren i seg selv er en okkult doktrine med røtter i hedensk mystikk. Den er kort og godt en pseudovitenskap. (pseudo = falsk). Dette krever en nærmere forklaring.

På 1700-tallet begynte det å blåse en ny og liberal vind i Den engelske kirke. Denne vinden hadde sitt opphav i Det kongelige selskap (Royal Society). Stifterne av Royal Society var også frimurere: «Praktisk talt alle de menn som stiftet Royal Society var frimurere. Man kan like gjerne si at Royal Society i seg selv — i hvert fall fra starten — var en frimurerinnstiftelse som var avledet av [Valentin] Andreas' Kristne Foreninger fra det 'usynlige Rosenkreuzerske broderskap'» (Michael Bagient, Richard Leigh og Henry Lincoln: Holy Blood, Holy Grail (1982), s. 144. Uthevelser tilføyd).

Det engelske Kongelige Selskap var dermed blitt selve hovedkvarteret der frimureriet kunne gi den nye pseudovitenskapen en respektabel kappe. Nå gjensto å skape en slik «vitenskap», og selskapets medlemmer, som var frimurere, ville påse at den ble avledet av frimureriets doktriner. I sin bok The Meaning of Masonry avslører W.L. Wilmhurst den filosofi som ligger til grunn for utviklingslæren, den nye «vitenskap»: «Denne utviklingen av mennesket til et overmenneske var alltid målet til de urgamle mysterier, og det virkelige målet til moderne frimureri er ikke de sosiale og veldedige oppgaver som blir viet så meget oppmerksomhet, men heller å påskynde den åndelige utviklingen til dem som streber etter å fullkommengjøre sin egen natur og forvandle den til en mer gudlignende beskaffenhet. Og dette er en absolutt vitenskap, en kongelig kunst. . . .Mennesket, som har sprunget ut av jorden og utviklet seg via de lavere riker i naturen og fram til sitt nåværende fornuftsstadium, har enda igjen å fullføre sin utvikling ved å bli et gudlignende vesen og forene sin bevissthet med Den Allvitende» (W.L. Wilmhurst: The Meaning of Masonry (1980), s. 47, 94). Uthevelser tilføyd).

EraErasmus Darwin (1731-1802) var Charles Darwins bestefarErasmus Darwin (1731-1802) var Charles Darwins bestefarsmus Darwin (1731–1802), som var Charles Darwins bestefar, var den første som under den nye og liberale vinden fra Royal Society fremmet utviklingskonseptet som hans sønnesønn videreførte og brakte til gjennombrudd. Erasmus Darwin var grunnleggeren av The Lunar Society, og det er via dette selskapet at Erasmus Darwins tilknytning til frimureriet blir åpenbar. Det er påfallende at medlemmene av The Lunar Society ble tildelt den meget esoteriske betegnelsen «Lysets Kjøpmenn», som var nøyaktig den samme betegnelsen Francis Bacon ga sitt hypotetiske selskap han beskrev i sin bok New Atlantis. Denne boken kommer med klare hentydninger til frimureriet, og Bacon bidro til en fornyelse av dette. Francis Bacon (1561–1626), som enkelte mener var den virkelige Shakespeare, var en av de første og mest fremtredende forløpere for det moderne frimureri. Han var også Rosenkreuzer, og Rosenkreuzerne og frimureriet var nært knyttet til hverandre og kan ha hatt et felles opphav.

I 1794 skrev Erasmus Darwin, som var en fremtredende frimurer, en bok, Zoonomia, der han trakk opp sin utviklingshypotese. Det er ingen tvil om at han hentet rikelige mengder med stoff fra frimurerlosjens okkkulte doktriner om «utvikling». Før hans tid hadde også frimureren og det prominente medlem av Royal Society, John Locke gjort bruk av den hinduistiske læren om reinkarnasjon i forbindelse med læren om metafysisk naturalisme, og ut fra dette formulert en utviklingshypotese. Lockes teorier ble forøvrig godt mottatt av Darwinfamilien. Disse ideene ble senere utarbeidet videre i Charles Darwins bok Origin of the Species (1859).

FrimEn karikatur fra det 18. århundre av Charles DarwinEn karikatur fra det 18. århundre av Charles DarwinuCharles Darwin (1809-1882), far til den moderne utviklingslæreCharles Darwin (1809-1882), far til den moderne utviklingslærererguruen Albert Pike sier i sin bok Morals and Dogma (1871) at alle frimurersystemer står i gjeld til den jødiske Kabbala for sine hemmeligheter og symboler (s. 744). Den okkulte Kabbala beskriver noe den kaller «Golem», et kunstig skapt menneske som fikk liv ved overnaturlig inngripen. Frimurermedlemmene av det engelske Royal Society bygde på disse esoteriske doktrinene i sine frimurerdoktriner og presenterte sin versjon av «Golem» til publikum under dekke av «metafysisk naturalisme». Veien var så banet for den neste «Golem», et kunstig frembrakt «apemenneske» med tilnavnet Darwinisme.

Phillip Collins sier: «Det er enkelt å vise at Darwinismen, som er en av pilarene i moderne biologi, ikke er annet enn en kult, en kultreligion. Jeg overdriver ikke. Den har overhodet ingen vitenskapelig gyldighet. Darwins såkalte utviklingslære er grunnlagt på absurde, irrasjonelle påstander som ikke stammer fra vitenskapelige observasjoner, men som ble introdusert på kunstig vis utenfra av politisk-ideologiske årsaker. . . .Når man tar i betraktning Darwinismen røtter i frimureriet og dets hensiktsmessige promotering av en kommende type overmenneske (dvs. en elite), er dette en rimelig evaluering. Når han forkynte det nye, sekulære utviklings-evangeliet, gjorde Charles Darwin tjeneste som elitens apostel. Darwinismen kan betraktes som et frimurer-prosjekt, høydepunktet av en publisitetskampanje ledet av Losjen. Beviser for dette kan man finne i den kontroversielle Sions Vises Protokoller» (Manuskript av Phillip Collins: The Ascendancy of the Scientific Dictatorship — Illuminating the Occult Origins of Darwinism. Uthevelser tilføyd).

Det hypotetiske utviklingstreet er tidenes største svindel. Sions Vises Protokoller Se hvort stort hell vi hadde med Darwins læreDet hypotetiske utviklingstreet er tidenes største svindel. Sions Vises Protokoller Se hvort stort hell vi hadde med Darwins læreDet skal også nevnes at Charles Darwins fremste apostel og promotør av Darwinismen, Thomas Henry Huxley (1825–95) også var frimurer og medlem av Royal Society. Huxley var også lærer for frimureren H.G. Wells, som igjen underviste T.H. Huxleys to sønnesønner Julian og Aldous, som ble glødende evolusjonister.

I sin bok The Genius of Freemasonry kommer høygradsfrimureren J.D. Buck, 32 med disse uttalelsene, som smaker sterkt av utviklingslære: «Hva våre oldtidsbrødre i de store mysterier kalte 'de udødelige guder', ble rett og slett gjort fullkomne ved denne normale evolusjon. . . .Først et skalldyr, deretter en fisk, så en fugl, deretter et pattedyr, så et menneske, deretter en Mester, og til slutt en gud» (s. 28,29,43. Uthevelser tilføyd). La oss til slutt se hva Sions Vises Protokoller sier om utviklingslæren: «Tro ikke at våre påstander bare er tomme ord. Se bare på den av oss utvirkede gode mottakelse som Darwins, Marx' og Nietzches lære har fått. Deres ødeleggende innflytelse på ikke-jødenes hoder skulle i det minste være klar for oss» (Sions Vises Protokoller, II. Uthevelser tilføyd).

«Vi har fordummet, forført og fordervet den ikke-jødiske ungdom. Dette mål nådde vi ved å bygge vår oppdragelse på falske grunnsetninger og lærdommer» (Sions Vises Protokoller, IX. Uthevelser tilføyd).

Inhabilitet

Det er betenkelig at frimurere innehar viktige stillinger innen rettsvesenet, politikken, etc. Frimureren er bundet av sine frimurereder, og må fatte vedtak i samsvar med disse. «At det finnes et frimureri forderver enhver innstiftelse. En hemmelig politisk makt er ikke kompatibel med en uavhengig regjering. . . .I alle statsapparatets virksomheter representerer ikke en representant som er frimurer sine velgere — han representerer sin losje. Embetsmannen som er frimurer oppfyller ikke sine plikter på upartisk vis. Han stiller sin offentlige autoritet til tjeneste for sine hemmelige sjefer. Dommeren som er frimurer er ikke fri. Han er forpliktet til å underkaste seg press fra broderskapet. En uavhengig regjering kan ikke eksistere side om side med en hemmelig regjering [en stat i staten]. Den vil undertvinge den, ellers mister den sin egen uavhengighet» (R.I.S.S., 15. mars 1934, «Inquire Within»: Trail of the Serpent (1935), s. 167. Uthevelser i original).

En frimurer innen reFrimurerens nødstegnFrimurerens nødstegnttsvesenet kan være nødt til å begå mened for å forsvare en frimurerbror, men han blir lovt «syndsforlatelse» i så tilfelle. «Når du ser et tegn som frimurerbroderen gjør, og da spesielt det store nødstegnet, må du alltid adlyde det, selv om du risikerer ditt eget liv. Hvis du sitter i en jury, og forsvareren er en frimurer, og gjør det store hilsningstegnet, må du adlyde det. Du må da gå imot dine andre brødre i juryen om nødvendig, men du sørge for at frimureren ikke blir kjent skyldig, for det vil vanære din orden. Det kan bli mened å gjøre det, men hvis du oppfyller din forpliktelse, og vet at du lever opp til den, er du fri fra synd» (The Masonic Handbook, s. 183, Sitert i C.F. McQuaig: The Masonic Report, s. 9. Uthevelser tilføyd). Det er tillatelig å snyte myndighetene, men ikke en frimurerbror.

«Selv om du snyter myndighetene, vil ikke frimureriet røre deg, men du må passe nøye på at du ikke snyter og bedrar en frimurerbror eller en losje, eller begår en urettferdighet mot disse. Uansett hvem du måtte svindle, skal du leve opp til dine forpliktelser, og du vil være fri fra synd» (The Masonic Handbook, s. 183, Sitert i C.F. McQuaig: The Masonic Report, s. 9. Uthevelser tilføyd). «Du må skjule alle forbrytelsene til dine frimurerbrødre, bortsett fra mord og forræderi, men det er også ditt valg. Og skulle du bli innkalt som vitne mot en frimurerbror, må du alltid sørge for å beskytte ham. Kom med bortforklaringer, fortell ikke hele sannheten i det aktuelle tilfelle, bevar hans hemmeligheter, glem de viktigste punktene. Det kan være mened å gjøre dette, men hvis du oppfyller dine forpliktelser strengt, vil du være fri fra synd» (The Masonic Handbook, s. 183, Sitert i C.F. McQuaig: The Masonic Report, s. 9. Uthevelser tilføyd).

Frimurere i politiske stillinger skylder frimurerlosjen sin øverste lydighet. «Frimureriet pålegger sine medlemmer en streng disiplin, og de forskjellige Storlosjer er i det minste strenge på ett punkt: Frimurere som innehar politiske stillinger skylder sin lydighet over alt annet. De skylder sin øverste lydighet til frimureriets ordrer og direktiver» (Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican (1968), s. 65. Uthevelser tilføyd). Dermed er frimureren i høye politiske stillinger å regne som en landsforræder: Hans øverste lydighet er rettet mot frimurerlosjen og dens direktiver, og ikke mot fedrelandet og dets lovverk. Frimurerens øverste lydighet går også klart fram av Convent of the Grand Orient, slik det blir sitert i ovenstående bok, s. 65–67. Frimurerne må også adlyde frimurermesterens befalinger uten å nøle:

«Frimurerens første oppgave er å adlyde befalingene til Mesteren. . . .Ordrene må adlydes øyeblikkelig. Deres karakter og konsekvenser kan bli gjenstand for granskning. Frimurernes lydighetsregel er som det nautiske krav: 'Adlyd ordrene, selv om du går imot øvrigheten» (Albert G. Mackey, 33: Encyclopedia of Freemasonry, bd. 2, s. 525. Uthevelser tilføyd).

Frimurere i høPave Leo 13 Riv masken av frimureriet og la det fremstå som det virkelig erPave Leo 13 Riv masken av frimureriet og la det fremstå som det virkelig erye stillinger i Staten er følgelig å regne som potensielle landsforrædere: I gitte situasjoner er frimurerne forpliktet under ed til ufravikelig å adlyde Losjens og frimurermesterens ordrer selv om de ved å gjøre det «går imot øvrigheten» og landets lover. Det er meget sterke ord: Adlyd ordrene fra din frimurerlosje, selv om du går imot øvrigheten. Det er en selvsagt ting at frimurere må betraktes som inhabile i viktige stillinger innen politikken, rettsvesenet og alle andre ledende stilllinger i samfunnet. De bør definitivt ikke bekle slike stillinger fordi de «skylder sin lydighet over alt annet, til frimureriets ordrer og direktiver.» Ved sine frimurereder skylder de sin øverste lydighet til en stat i staten, og ikke den stat de er offisielt innsatt for å tjene. Dette rammes vel også av Straffelovens §330: «Med bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den som stifter eller deltager i en Forening, der ved Lov er forbudt, eller hvis Formaal er Forøvelse af eller Opmuntring til strafbare Handlinger, eller hvis Medlemmer forpligter seg til ubetinget Lydighed mot nogen.

Er Foreningens Formaal at forøve eller opmuntre til Forbrydelser, kan Fængsel indtil 6 Maaneder anvendes». Uthevelser tilføyd). Frimurernes («Foreningens») edsavleggelser og praksis er dermed forbudt ved lov i Norge. Men dagens rettsvesen er hvitsnippforbryterens (overklassens) vern og verge og småfolkets (underklassens) tyrann. Så kan man tenke litt over frimureriets medvirkning og oppmuntring til revolusjoner og drap mot ledende politikere. Bl.a. var mordet på erkehertug Franz Ferdinand i 1914 et komplott som var utklekket i frimurerlosjene.

Frimureriets endelige mål

I et pavelig rundskriv (19. mars 1902) traff daværende pave Leo XIII spikeren rett på hodet da han uttalte følgende om frimureriets hensikter: «Dets [frimureriets] endelige mål og hensikt er å ødelegge fullstendig hele det politiske og religiøse verdenssystem som er en frukt av kristendommen, og å erstatte det med et annet system som er i samsvar med deres egen filosofi. Dette betyr at grunnvollen og lovverket til den nye samfunnsstrukturen vil være bygget på ren naturalisme. . . .Frimureriet er den permanente personifisering av revolusjonen. Det utgjør et slags bakvendt samfunn som har som mål å øve et okkult overherredømme over samfunnet slik vi kjenner det, og hele dets eksistensberettigelse består i å føre krig mot Gud og hans kirke.

Denne uttalelsen blir FrimurerhåndtrykketFrimurerhåndtrykketbekreftet av mange frimurerskribenter, f.eks. Quartier La Tente: 'Frimureriet har påtatt seg en oppgave og en misjon. Det dreier seg om ikke mindre enn å rekonstruere hele samfunnet på et helt nytt grunnlag'» (Two Centuries of Freemasonry (1917). Sitert i Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican (1968), s. 45. Uthevelser tilføyd). Den samme paven kom også med denne anbefalingen: «Først og fremst: Riv masken av frimureriet og la det fremstå som det virkelig er» (Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican (1968), s.83. Uthevelser tilføyd).

Det første skrittet er arbeidet innenfor selve losjene, der frimurerbrødrene blir programmert på en subtil måte i frimureriets filosofi. Det andre skrittet er propagandaarbeidet utenfor selve losjene. Frimureriet har en meget effektiv, okkult propagandametode som går ut på å spre frimurerfilosofien (under navn av såkalt humanisme) til verden for øvrig, uten at noen får mistanke om at det er frimureriet som står bak. Det tredje skrittet mot det endelige målet er den politiske aktiviteten. Her spiller infiltrasjonen en stor rolle, der frimureriet sørger for å plassere sine menn i strategiske stillinger innen politikk, økonomi etc., og den hemmelige, subtile propaganda i frimureriets tjeneste spiller en overordentlig stor rolle. (Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican, s. 46.) «Den offentlige mening som ledes av partier, foreninger og pressen, blir diktert av losjene. De anskuelser og stemninger som for en stor del beveger landenes befolkning er alltid influert av frimureriets hemmelige paroler og anvisninger, utgått fra vedkommende lands øverste frimurerledelse. . . .Det finnes en historie om tanker og handlinger som ikke kommer for dagens lys og aldri blir skrevet. Det gis ukontrollerbare innflytelser som er virksomme til enhver tid, og som bestemmer såvel den enkeltes som den hele nasjons skjebne. Innvirkninger som strekker seg over alle menneskelige områder, men som allikevel vil ha en ubegripelig stor virkning. Denne virkning som den hemmelige propaganda utøver i frimureriets tjeneste, fører ofte i lange tider ikke til iøynefallende resultater. Men er det nødvendige tidspunkt kommet, det ytre anstøt gitt, da trer også virkningen av propagandaen i folkenes liv og blant nasjonene fram i dagens lys som verdenshistoriske begivenheter» (høygradsfrimureren Köthner i sin bok Das Letzte Geheimnis, (sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 42. Uthevelser tilføyd).

Dette erKaptein William Morgan måtte i sin tid (1826) bøte med livet for å ha avslørt deler av frimureriet i sin bok Freemasonry Exposed. Mordet var antakelig et utslag av frimureriets broderkjærlighetKaptein William Morgan måtte i sin tid (1826) bøte med livet for å ha avslørt deler av frimureriet i sin bok Freemasonry Exposed. Mordet var antakelig et utslag av frimureriets broderkjærlighet jo et ekko fra Sions Vises Protokoller: «Losjene tar brødrene i sin åndelige besittelse. . . .Brorskapsideen har utviklet seg til en radikal internasjonalisme og fedrelandsløs antinasjonalisme. Jødedommen som har erobret frimureriet, har sørget for at humanismen først og fremst blir utlagt som 'jødevennlighet'. Frimureriet lar sine ideer virke slik at de mer og mer gjennomtrenger massene, som en åndelig infeksjon som i tidens løp forutdanner den ånd av hvilken da framgår ganske bestemte partier, ganske bestemte lover, ideer og kulturelle komplekser» (tidligere sveitsisk høygradsfrimurer av 33, dr. Conrad Lerich (sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 83. Uthevelser tilføyd). Dagens trend går nettopp ut på «globalisering/internasjonalisme» og fedrelandsløs antinasjonalisme. Slike, og lignende fraser hjernevasker befolkningen hele tiden. Nasjonalisme (fedrelandskjærlighet) blir satt i forbindelse med suspekte ideologier og tvilsomme grupper. Gradvis blir de nye begrepene hamret inn i befolkningen via mediene for å skape et paradigmeskifte. Det er mange –ismer som er redskaper i dette arbedet, hvorav de mest fremtredene er humanisme (tar sikte på å ødelegge gudstroen, i tråd med programmet), og feminismen (tar sikte på å føre samfunnet ut i anarki ved å ødelegge samfunnets hjerte: kjernefamilien — også i tråd med programmet).

Frimureriet går utad for å Paris brenner under den frimurerinspirerte Commune (kommunistrevolusjon) i 1871Paris brenner under den frimurerinspirerte Commune (kommunistrevolusjon) i 1871være en filantropisk og humanitær organisasjon som arbeider for en moralsk og åndelig videreutvikling av menneskeheten. Frimurernes motto er «Frihet, Likhet, Brorskap». Men dette er bare en ytre fasade.

Frasen «arbeider for menneskehetens beste», er en illuministisk omskrivning som kort og godt betyr at en «elevert og illuminert» gruppe mennesker, dvs illuminister/frimurere skal herske over menneskeheten (Texe Marrs: Dark Majesty, s. 130). Dette er grunnprinsippet til Den nye verdensorden, der målet er å avskaffe middelklassen, slik at det blir bare to klasser tilbake: herskerklassen (de «eleverte og illuminerte») og underklassen («slavene»). I en tale som jøden og høygradsfrimureren Benjamin Disraeli (Lord Beaconsfield) holdt den 20. september 1876, uttalte han bl.a.: «Europas nyere historie kan bare den skrive som er innviet i de hemmelige selskapers hemmeligheter. Dette århundres statsmenn har ikke bare å gjøre med regjeringer, keisere, konger og ministre, men også med de hemmelige selskaper. Disse kan i siste øyeblikk tilintetgjøre enhver beslutning. De har agenter over alt, som ikke går av veien for mord, og som igangsetter blodbad dersom de finner det hensiktsmessig [ved kriger og revolusjoner]. Verden blir regjert av ganske andre personer enn de som ikke forstår å se bak kulissene innbiller seg. Avskaffelsen av privateiendommen er proklamert av de hemmelige selskaper som danner provisoriske regjeringer. Og menn av jødisk rase befinner seg i ledelsen av ethvert av disse selskaper» (Sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 80–81. Uthevelser tilføyd).

Alle losjesDen store østerrikske komponist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) var en av musikkhistoriens største begavelser. Han ble også frimurer mot slutten av sitt korte liv, og det er ikke utenkelig at frimureriets straffende hånd rammet ham fordi han avslørte deler av frimureriets hemmeligheter i sin berømte opera TryllefløytenDen store østerrikske komponist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) var en av musikkhistoriens største begavelser. Han ble også frimurer mot slutten av sitt korte liv, og det er ikke utenkelig at frimureriets straffende hånd rammet ham fordi han avslørte deler av frimureriets hemmeligheter i sin berømte opera Tryllefløytenystemer i verden murer på det samme byggverk, som er «kong Salomos tempel» — symbolet på det jødiske verdensherredømme. Det verk kong Salomo ifølge frimureriet påbegynte, det jødiske verdensherredømme, skal nå de såkalte «frie murere» avslutte. Walther Rathenau og andre høygradsfrimurere har sagt rett ut at frimureriets mål er verdensrepublikken. Dette forstår vi jo, når vi vet at frimurere var toneangivende i dannelsen av Illuminati og deres «Nye Verdensorden». Og idag faller brikkene på plass, både i Jerusalem og i verdenssamfunnet for øvrig. «Den som har øyne», han se til å skjønne!» Hvor mange forstår hvilke krefter som idag styrer verdenspolitikken mot verdensherredømmet!? Mediene fortier disse tingene fordi de er redskaper for de styrende krefter bak kulissene. Humanismen, som er en drivkraft bak frimureriets ideologi, tar sikte på å ødelegge gudstroen: «I den avsluttende analyse hevder frimurerlederne at mennesket er sin egen herre, og at det ikke eksisterer noen autoritet verken under ham eller over ham. Sagt på en annen måte: Humanismen går ut på en moralsk og åndelig selvstendighet for menneskene som er frigjort fra all høyere autoritet. Dette er grunnleggende i alt som heter frimureri. I denne filosofien er det selvfølgelig ikke plass til en personlig Gud utenfor denne verden» (Freiherr, Baron von Stotzingen: Die Fraumaurerei und Ihre Weltanschauung, sitert i Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican (1968), s. 93. Uthevelser tilføyd). Også dette er i samsvar med Sions Vises Protokoller.En modell av det planlagte tredje tempel i Jerusalem. Dette er en tenkt modell; at det virkelige tredje tempel vil se akkurat slik ut er ikke sikkert. Frimureriets store mål er å fullføre byggingen av Salomos tempel i Jerusalem (der verdenskeiseren vil sette seg)En modell av det planlagte tredje tempel i Jerusalem. Dette er en tenkt modell; at det virkelige tredje tempel vil se akkurat slik ut er ikke sikkert. Frimureriets store mål er å fullføre byggingen av Salomos tempel i Jerusalem (der verdenskeiseren vil sette seg)

Frimureriet er antagonistisk til kristendommen. Som G. Bord sier: «Fra et kristent standpunkt representerer frimurerne den menneskelige stolthet, ondskapens ånd, opprøret mot Gud» (G. Bord: La Franc Maçonnerie en France des origenes à 1815, Vol. 1, s. 5; sitert i Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican (1968), s. 88).

Bibelen sier meget tydelig: «Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?» (2 Kor 6,14–15). «Han [Gud] skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud» (1 Kor 4,5). «Frykt da ikke for dem! For ingen ting er tildekket som ikke skal bli åpenbaret, og intet er skjult som ikke skal bli kjent» (Matt 10,26). Denne tiden er nå kommet. Nå er det tid til å tale, ja rope av strupen mot de undergravende krefter i samfunnet som ødelegger troen på Gud, Hans Ord, og de normer Bibelen trekker opp. Denne samfunnsoppløsning foregår rett foran øynene våre. Hvor mange forstår hva som foregår, og hvor mange bekymrer seg?

Avslutning

Frimureren Didler uttalte: «Hvis den nuværende kurs skal holdes, går Europa en katastrofal tid i møte, hvor den nuværende samfunnsbygning helt vil bryte sammen og frimureriets høyeste grader vil nå sitt demoniske verdensmål, idet alle troner vil styrte sammen, alle regjerende fyrstehus utslettes og den europeiske universalrepublikk opprettes. . . .Da man utkastet planene for en gjennomførelse av verdensrepublikken, besto hovedoppgaven i dette: Hvorledes og på hvilken måte man skulle skjule for monarkene og deres regjeringer frimurernes sanne mål, videre hvorledes man skulle tilhylle de metoder og veier frimurerne benyttet for å nå sitt mål, og hvordan man best skulle ikle dette forbrytersystem et tillitvekkende og verdig ytre. Ved hjelp av disse midler skulle de godtroende monarker lures og fordrives fra sine troner, regjeringene styrtes og statsmakten komme helt i frimurernes hender. Man ga derfor ordenen to skikkelser. En ytre full av pomp og prakt, med alle slags seremonier, humane idealer osv., men for de 'innvidde', de 'betrodde' brødre ble det opprettet et system av 'skjulte høygrader' som dannet ordenens kjerne. 'Den høye politikk', oppnåelsen av verdensherredømmet diskuteres og behandles bare i og av en liten klikk høygradsbrødre» (sitert i Ørnulf Myklestads bok, Bak Frimureriets Kulisser (1944), s. 73–74. Uthevelser tilføyd).

I sin bDet er et veldokumentert frimurerkomplott som sto bak mordet på erkehertug Franz Ferdinand og hans hustru i 1914Det er et veldokumentert frimurerkomplott som sto bak mordet på erkehertug Franz Ferdinand og hans hustru i 1914ok Behold A Pale Horse (1991) sier den tidligere amerikanske etterretningsoffiser Milton W. Cooper: «Jeg vil nå fortelle deg at frimureriet er en av de ondeste og forferdeligste organisasjoner på denne klode. Frimurerne er hovedspillere i kampen om verdensherredømmet. Den 33. grad er delt i to. Den ene delen omfatter kjernen i det luciferianske Illuminati, [Det nypalladinske ritual, se ovenfor] og den andre delen omfatter de som ikke har noe kjennskap til dette i det hele tatt» (s. 78). Disse opplysningene er helt i samsvar med hva okkultisten Manly P. Hall sa lenge før Coopers tid: «Frimureriet er en broderforening innenfor en broderforening — en ytre organisasjon som skjuler et indre brodersamfunn av de utvalgte. Før det i det hele tatt er mulig å diskutere broderskapets opphav, er det maktpåliggende å slå fast at det eksisterer to adskilte ordener, som likevel er avhengige av hverandre — den ene synlig, den andre usynlig. Det synlige selskap er et storslått kameraderi av 'frie og godtatte' menn som har viet seg til etiske, oppdragende, broderlige, patriotiske og humanitære gjøremål. Det usynlige selskap er et hemmelig og meget ærverdig broderskap, der medlemmene har viet seg til å tjene et mystisk arcanum arcanorum [hemmelighetenes hemmeligheter]» (Manly P. Hall, 33: Rosicrucian and Masonic Origins (1929), s. 397. Uthevelser tilføyd). Også den tidligere høygradsfrimurer Edmond Ronayne slutter seg til Coopers syn på frimureriet: «Alle mine erfaringer, både innenfor og utenfor frimurerlosjene, bekrefter at frimureriet i alle sine aspekter er det mest korrupte, onde, og som skjuler de største falskheter enn noen annen organisasjon her på kloden» (Edmond Ronayne: The Master's Carpet (1879), s. 38. Uthevelser tilføyd. Dette er en usedvanlig informativ bok på 406 sider). De fleste frimurere vet ikke hva de driver med. Det er bare de innvidde i de innerste kjerner av frimureriet som kjenner frimureriets hemmeligheter og formål, men frimurere i lavere grader blir hjernevasket, uten at de selv er klar over det, til et paradigmeskifte som vil skade deres sjel. Som Leon de Poncins sier: Det første skrittet er arbeidet innenfor selve losjene, der frimurerbrødrene blir programmert på en subtil måte i frimureriet filosofi. (Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican, s. 46. Uthevelser tilføyd).

Den 13. august 1940Et eksemplar av hovedorganet for Scottish Rite-frimureriet, som fra 1991 heter Scottish Rite Journal. Det er på denne måten frimureriet fremstår for offentligheten under den filantropiske kappen, og dermed kaster blår i øynene på folkEt eksemplar av hovedorganet for Scottish Rite-frimureriet, som fra 1991 heter Scottish Rite Journal. Det er på denne måten frimureriet fremstår for offentligheten under den filantropiske kappen, og dermed kaster blår i øynene på folk overleverte den franske justisminister Raphael Alibert og den franske innenriksminister Adrién Marquet et dokument til Marskalk Pétain. Dokumentet sier bl.a.: «Ingen styresmakt kan tillate at det eksisterer selskaper som driver hemmelige aktiviteter, minst av alt i dagens samfunn. . . .det vil derfor være nødvendig på den ene siden, å oppløse alle slike grupper og selskaper som er hemmelige i sin natur, og å forby at de blir gjenopprettet. På den annen side bør det forlanges at alle som innehar offentlige stillinger kan bevitne at de ikke tilhører, og aldri kommer til å være medlemmer av slike organisasjoner» (Sitert i Leon de Poncins, Freemasonry and the Vatican, (1968), s. 193. Uthevelser tilføyd). Men hva hjelper det når mange av de som burde forlange slikt, selv er frimurere! På Websiden til hovedkvarteret for Scottish Rite kan vi lese følgende om de fundamentale prinsippene til frimureriet: «Grunntesene til frimureriet innbefatter broderkjærlighet, sosialhjelp og sannhet. . . .Det verdensomspennende broderskap overstiger alle religiøse, etniske, kulturelle, sosiale og læremessige grenser, og arbeider for å tjene Gud, familien, landet og samfunnet». Uthevelser tilføyd). Dette er den ytre fasaden: et «verdensomspennede broderskap» som «overstiger alle religiøse. . .og læremessige grenser». Floskelen lyder tilforlatelig i ørene på den uinnvidde, men forteller med rene ord at det ikke er Bibelen og Bibelens Gud som er grunnvollen for dette «verdensomspennende broderskap».

I disse artiklene har jeg i all hovedsak sitert fra verker som er skrevet av høygradsfrimurere og utgitt fra frimureriets egne forlag. Hvis disse verkene som blir utgitt og solgt fra frimureriets egne forlag ikke representerer frimureriet, men heller misrepresenterer det, hvilke verker er det da som representerer frimureriet? Men vi må også være klar over at disse frimurerskribenter av høye grader er forpliktet under sterke edsavleggelser til ikke på noen som helst måte å røpe frimureriets hemmeligheter (de innerste hemmeligheter, som bare utvalgte høygradsfrimurere kjenner). Derfor må vi også forvente at disse verkene som selges fritt, heller ikke røper de innerste og dypeste hemmelighetene i frimureriet. De skrev om frimureriet så langt de så det «lovlig». Et unntak kan være Albert Pikes bok Morals and Dogma. Som forventet, benekter frimureriet mange av Pikes avslørende uttalelser i denne boken. Men heller ikke denne boken avslører de innerste hemmelighetene (Pike var også under ed). Derfor er det ikke lett å skaffe stoff om «Den hvite losje», «Det nypalladinske ritual» og de innerste hemmeligheter i B'nai B'rith.

Frimurere som leser Mausolus' tempel var et av verdens syv underverker. Mausolus (død 353352 f. Kr.), som var satrapguvernør i Anatolia, befridde sitt folk fra perserkongen Artaxerxes. Tempelet, som også var kong Mausolus' gravkammer, ble bygd etter oppdrag av enkedronningen Artemisia. Det ble oppført i Halicarnassus, som ligger nær Bodrum i Tyrkia. Det var dette storslåtte tempelet som ga inspirasjon til Scottish Rite-tempelet i Washington D.C. Legg merke til at tempelets tak danner en trappepyramide med avkortet topp. På toppen finner vi kongens hester og vogn, som representerer solgudens vogn. Det er dette storslåtte Mausolus-tempel som er opphav til uttrykket MausoleumMausolus' tempel var et av verdens syv underverker. Mausolus (død 353352 f. Kr.), som var satrapguvernør i Anatolia, befridde sitt folk fra perserkongen Artaxerxes. Tempelet, som også var kong Mausolus' gravkammer, ble bygd etter oppdrag av enkedronningen Artemisia. Det ble oppført i Halicarnassus, som ligger nær Bodrum i Tyrkia. Det var dette storslåtte tempelet som ga inspirasjon til Scottish Rite-tempelet i Washington D.C. Legg merke til at tempelets tak danner en trappepyramide med avkortet topp. På toppen finner vi kongens hester og vogn, som representerer solgudens vogn. Det er dette storslåtte Mausolus-tempel som er opphav til uttrykket Mausoleumdisse artiklene vil ganske sikkert hevde at disse verkene misrepresenterer frimureriet og forteller usannheter. Men er ikke frimureriets oppgave, ifølge dem selv, å stå for sannhet? Da vil jo frimurere som hevder slikt, dømme sine egne frimurerbrødre som løgnere, og frimurerforlagene for å spre falske opplysninger om frimureriet. Men så er de også pålagt ifølge sine eder til å lyve om nødvendig for å beskytte sin losje, men ved å lyve kommer de i strid med sine egne brodereder og sine egne grunnsetninger — og de kommer i strid med Guds bud, som sier: «Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste», selv om frimureriets grunnsetninger hevder at de «arbeider for å tjene Gud». Man kan også stille spørsmål om hvorvidt de forferdelige edene med de grufulle straffene frimurene blir truet med (og som også er blitt håndhevet med regelrette likvideringer) hvis de avslører losjenes hemmeligheter, er et uttrykk for «broderkjærlighet». Disse frimurerske paradokser er innlysende, og røper at frimureriet har mange svin på skogen. Men så er da heller ikke frimureriets «Gud» Bibelens Gud, men en helt annen og upersonlig «gud» som ifølge dem selv omvfavner og overstiger alle mulige religionssystemer. I realiteten er frimureriets «gud» ingen ringere enn Satan. Man kan nemlig ikke tjene to herrer; det er enten den ene eller den andre. Frimureriet er fullt av hemmelige, okkulte, sataniske symboler og ritualer som ingen ting har å gjøre med Bibelen og Bibelens Gud. Det er hedenske fruktbarhetsritualer, kabbalisme og satanisme som har kledd seg i filantropisk drakt. Frimureriet er i realiteten en kalket grav som bærer et «respektabelt» ytre, men som bak fasaden er fullt av djevler, urene ånder og trolldomskunster. Satanistsymbolene (pentagrammer, heksagrammer, sirkler med punkt, altseende øyer, pyramider etc. etc.) som smykker losjene og som brukes i de hemmelige ritualer innestår for sannheten i disse påstandene.

Bibelen i frimurerlosjen er bare et symbol, og kunne like gjerne erstattes med Koranen eller en hvilket som helst annen «religiøs» bok. Dette har vi vært inne på tidligere. Til slutt vil jeg sitere fra den tidligere frimurer Dale A. Byers:

«Losjene tillater ikke at Herren Jesu navn blir nevnt under deres seremonier. Det blir ikke bedt i hans navn, og heller ikke blir sannheten i hans evangelium forkynt. Han blir stilt på like fot med Osiris, Buddha, Confucius og til og med Lucifer. Hans død på korset for menneskenes synder blir totalt forkastet av losjen. Hans oppstandelse blir spottet i ritualene, og sannheten om hans annet komme blir fornektet. Himmelen (det hevder losjen) kan oppnås uten Jesus. Hvis Kristus ikke blir tillatt i losjen, hvorfor vil da en kristen ønske å stå tilknyttet en slik organisasjon» (Dale A. Byers: I Left The Lodge (1988), s. 85).

«Vi ber om at enhver gjenfødt kristen som er tilknyttet frimurerorganisasjoner om å forstå at de er knyttet til selve ugudeligheten, og at de må bryte all forbindelse med dem» (Byers, s. 85). «Det er en alvorlig sak å be om en innvielse [i frimureriet], for man må undertegne en pakt. . . .Den forlanger at menneskets sjel må være fullstendig overgitt til handlingen. . . .Kandidaten er uløselig knyttet til sine herrer» (Oswald Wirth: L'Idéal Initiatique, s. 8–11, sitert i Leon de Poncins: Freemasonry and the Vatican, s. 85–86. Uthevelser tilføyd).

Konklusjon

Etter å ha gjennomgått alt dette stoffet om frimureriet, er konklusjonen klar: «Jeg vil nå fortelle deg at frimureriet er en av de ondeste og forferdeligste organisasjoner på denne klode. Frimurerne er hovedspillere i kampen om verdensherredømmet. Den 33. grad er delt i to. Den ene delen omfatter kjernen i det luciferianske Illuminati, og den andre delen omfatter de som ikke har noe kjennskap til dette i det hele tatt» (Den tidligere amerikanske etterretningsoffiser Milton W. Cooper: Behold A Pale Horse (1991) s. 78. Uthevelser tilføyd).

«Det erFra frimurernes edsavleggelser. Vi ser to korslagte sverd over en oppslått Bibel. Er det slik Guds hellige Ord skal brukes til - bloddryppende, sataniske eder og hemmelige ritualer Dette er rett og slett blasfemi - en hån mot Gud og hans hellige OrdFra frimurernes edsavleggelser. Vi ser to korslagte sverd over en oppslått Bibel. Er det slik Guds hellige Ord skal brukes til - bloddryppende, sataniske eder og hemmelige ritualer Dette er rett og slett blasfemi - en hån mot Gud og hans hellige Ord innlysende at frimureriet er viet til, og deltar i satanisk trolldomskunst. Disse sannheter er ikke åpne for de lavere gradene i frimureriet. Vi forstår hvorfor Schnoebelen [tidligere høygradsfrimurer og okkultist] identifiserer det som en fluefelle, fordi jo høyere man kommer i frimureriet, desto mer blir man bundet av det» (Dale A. Byers (tidligere frimurer): I Left the Lodge (1988), s. 63. Uthevelser tilføyd).

«Det [Scottish Rite-frimureriet] har tilveiebrakt et skummelt system som englene flykter fra og hvor djevlene bor. Enhver losje er en Satans synagoge og dens ritualer trolldom» (Lady Queenborough: Occult Theocrasy, s. 363; Paul Rosen: Satan et Cie, s. 162. Uthevelser tilføyd).

Og det gjelder ikke bare Scottish Rite, men også de andre frimurersystemene som Grand Orient, etc.

«På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?» (Matt 7,16.)

«Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?» (2 Kor 6,14–15). Frimureriet er en satanisk, hedensk, samfunnsnedbrytende organisasjon som preges av djevelske satansymboler/ritualer, og som styres fra et sentralorgan som beskrevet i Sions Vises Protokoller — og som arbeider for verdensherredømmet og «fullføringen» av Salomos tempel i Jerusalem, der de vil sette verdenskeiseren på tronen. Hør derfor Herrens ord; Bibelens Gud tordner fra sin trone: «Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere» (2 Kor 6,17).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 4, 2004 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:41