To Top

Artikler

Dette er en test

Kornsirkler

Skriv ut
(2 Stemmer)

Rundt omkring i verden«Slåttedjevelen». Denne kornsirkelen fra 1647 ble tilskrevet djevelen«Slåttedjevelen». Denne kornsirkelen fra 1647 ble tilskrevet djevelen, særlig i Vesten, men også andre steder, forekommer det fra tid til annen store geometriske mønstre i kornåkre — såkalte kornsirkler. De er ikke et nymotens fenomen, slik mange tror. Det første beskrevne tilfelle stammer fra England i 1647, og ble tilskrevet djevelen — «The Mowing Devil». Før 1970 var det meldt om 200 tilfeller, men tallet har økt dramatisk de senere årene, med ca. 250 rapporterte tilfeller hvert år. Disse geometriske fenomenene forekommer som regel i kornåkre, derav navnet. Til i dag (2008) er det blitt rapportert over 10 000 kornsirkler i 29 land. De aller største kornsirklene kan dekke et område på 18 mål/dekar (18 000 m2). Kornsirkler er et globalt fenomen, men karakteristisk nok opptrer rundt 75% av tilfellene i Syd-England, spesielt Wiltshire-distriktet, som jo er et kjent megalittisk sted. Stonehenge-monumentet befinner seg også i dette området.

En rekke øyenvitner — som kan bo så langt fra hverandre som Australia og England — forteller at kornsirklene blir dannet i løpet av tyve sekunder. Vitnene kan videre fortelle at de observerte sterkt skinnende lyskuler, enten like før kornsirklene ble dannet, eller at lyskulene medvirket til dannelsen. De kan også fortelle at de kunne se lyssøyler som senket seg ned mot kornåkrene, der det dannet seg en geometrisk kornsirkel på mindre enn femten sekunder. I 1989 var det faktisk et japansk TV-team som filmet dannelsen av en kornsirkel i de tidlige morgentimer. De filmet en slags lysende energivirvel som varte mindre enn femten sekunder og skapte en kornsirkel. Det er gjerne om natten disse fenomenene finner sted, ofte fra midnatt fram til kl 04:00, og gjerne på den tiden av året (sommeren) da nettene i England er kortest. Men det er også blitt rapportert om dannelsen av kornsirkler om dagen.

Svindel?

Det blir hevdet fra enkelte hold at kornsirklene rett og slett er menneskeskapt svindel. Riktignok har det forekommet kornsirkelsvindel, men i langt de fleste tilfellene er det en rekke forhold ved kornsirklene som utelukker menneskelig aktivitet.

Forskjellige kornsirkler. Legg merke til den perfekte symmetrien i disse struktureneForskjellige kornsirkler. Legg merke til den perfekte symmetrien i disse struktureneForskjellige kornsirkler. Legg merke til den perfekte symmetrien i disse struktureneI 1991 sto det fram to pensjonister, Douglas Bower og David Chorley, som hevdet at det var de som «oppfant» kornsirkelfenomenet ti år tidligere, og at det dreide seg om en spøk. Men de kunne neppe vært klar over at fenomenet var av langt eldre dato, og at det forelå minst 300 dokumenterte rapporter om kornsirkelfenomener lenge før de to spilloppmakere kom på banen. Faktisk stammer det første dokumenterte tilfelle fra 1647. Men det var fra 1980-årene og utover at fenomenet begynte å få bredere oppmerksomhet.

Etter at Bower og Chorley kom på banen i 1991, dukket det også opp en rekke «kopister», og det har heller aldri vært benektet at dyktige kopister med god trening kan begi seg ut på åkrene med sitt utstyr, og med tiden til hjelp lage et geometrisk mønster. I 1998 var det faktisk et team av slike dyktige kopister som kalte seg «Team Satan» som ble godt betalt av Discovery Channel for å lage en kunstferdig kornsirkel på en større kornåker på New Zealand. Dette ble øyensynlig gjort for å skape det inntrykk at disse kornsirklene kort og godt var menneskeskapt.

Problemet er at det står fram en rekke øyenvitner som kan fortelle at kornsirklene ble skapt på 15–20 sekunder, og at lysende kuler/søyler var involvert. Den som vil, kan jo forsøke å gå ut på en kornåker og lage et meget intrikat geometrisk mønster med en diameter på 200 meter eller mer på 15 sekunder! Der hjelper det ikke å sette rakett på plenvalsen, planker eller hva nå spøkefuglene måtte ha benyttet for å legge kornstråene flatt.Denne kornsirkelen er menneskeskapt. Legg merke til uregelmessigheten og den manglende symmetri, samt at det tok lang tid å lage denDenne kornsirkelen er menneskeskapt. Legg merke til uregelmessigheten og den manglende symmetri, samt at det tok lang tid å lage den

Det tar mange timer for en dreven person å lage en intrikat kornsirkel, og den vil også vise klare tegn på menneskelig aktivitet, ødeleggelse og spor etter redskaper. I tillegg mangler den også den nøyaktige symmetri og presisjon man finner hos ekte kornsirkler.

Sporløst

Kornstråene i en kornsirkel har «eksplodert» i leddene for å slippe ut et indre damptrykkKornstråene i en kornsirkel har «eksplodert» i leddene for å slippe ut et indre damptrykkI området til genuine kornsirkler er det ikke observert spor etter menneskelig aktivitet. I så henseende minner disse fenomenene om de såkalte dyre-mutilasjoner. Falske kornsirkler viser alltid kornstilker som er knekt, samt kornplanter som er skadet på annen måte — dvs. de har vært utsatt for menneskelig aktivitet med et eller annet redskap som setter slike spor etter seg.

I ekte kornsirkler, som utgjør majoriteten av tilfellene, ser man ikke spor etter slik aktivitet. Kornstråene er ikke brukket, men bøyd til siden ved leddene uten at de er knekt. De er vanligvis bøyd ca. 2–3 cm over bakken, og nær det første leddet. I andre tilfeller er stilkene bøyd til siden ca. 15 cm fra toppen av akset. Alt dette utelukker bruk av redskap, fordi det uvergelig ville skadet aksene og stilken.

Varmestråling

I tillegg viser koI en kornsirkel er stråene bøyd i leddene og ikke knekt eller skaddI en kornsirkel er stråene bøyd i leddene og ikke knekt eller skaddrnstråene tegn på å ha vært utsatt for kortvarige, men intense utbrudd av varmestråling, som har myknet kornstråene så de har bøyd seg 90 grader til siden uten å knekke og bli skadet. Dette er et særtrekk som er et kjennetegn på en ekte kornsirkel. Stråene har også bøyd seg i de naturlige leddene på stilken.

Laboratorietester viser at lavfrekvent lyd under 20 Hz kan skape slike virkninger ved at den får vannet inne i planten til å koke under en periode på ett nanosekund. Vannet utvider seg og dampen slipper ut gjennom små huller i stilken. Gårdbrukere som har gått inn i en nylig dannet kornsirkel har fortalt at de har observert damp som stiger opp fra denne. Dette skaper også små svimerker på stilken.

Jordprøver

Jordprøver som er tatt inne i kornsirkler har vist at både krystallstruktur og mineralsammensetning er blitt endret i forhold til de omkringliggende områder. Det er også påvist radioaktive isotoper med kort halveringstid, 3–4 timer. Jordsmonnet inne i kornsirklene viser alle tegn på å ha blitt «bakt» på en eller annen måte. Det er vanskelig oppgave for en «kopist» å skape slike strukturer i jordsmonnet og lage en kornsirkel uten å skade aksene — med bare 15–20 sekunder til rådighet!

Kraftfelt

Det Stonehenge-monumentet på Avebury-sletten i Syd-England. Det er på slike megalittiske steder at kornsirklene oftest forekommerStonehenge-monumentet på Avebury-sletten i Syd-England. Det er på slike megalittiske steder at kornsirklene oftest forekommerer påvist at kornsirklene gjerne ligger på steder hvor jordklodens magnetiske energibaner krysser hverandre. Kornsirkler påvirker også det elektromagnetiske feltet, og det hender at et kompass inne i strukturen ikke klarer å stille inn nålen i nord-syd-retning. Kameraer og mobiltelefoner virker heller ikke som de skal. Nye batterier blir utladet i løpet av få minutter. Det hender at bilbatterier i hele boligområder/tettsteder i nærheten av slike kornsirkler er utladet om morgenen, etter at kornsirkelen er blitt dannet. Alt dette tyder på sterke elektromagnetiske kraftfelt-anomalier.

Tilsynelatende søker de som lager kornsirklene seg ut steder der jordens energilinjer krysser hverandre. Jordkloden er nemlig en generator som produserer slike linjer. Jordgeneratoren (den indre jernkjerne) skaper også jordens magnetfelt. Disse kraftlinjene beveger seg også i samsvar med forskyvninger av jordens tektoniske plater. Alle ekte kornsirkler ligger nøyaktig på slike kraftlinjer. På Avebury-sletten i Syd-England, der Stonehenge-monumentet befinner seg, krysser ikke mindre enn tolv slike energilinjer hverandre og danner en energiknute. Det er i disse knutepunktene at det blir produsert større mengder jordenergi, og det er også her at det opptrer spesielt mange kornsirkler.

Symptomer på kroppen

Kraftfeltene som er knyttet til kornsirkler påvirker hjernebølgene, og det er ikke uvanlig at personer som går inn i en kornsirkel ofte erfarer en økt bevissthetstilstand. De kan også erfare svimmelhet, kvalme og tap av orienteringsevne. Dette er symptomer som også kan fremkalles ved å utsette et menneske for lengre tids eksponering av infralyd eller mikrobølger. Dette påvirker også væskebalansen i kroppen. De kan også erfare statisk elektrisitet, der håret «reiser seg på hodet», hallusinasjoner, tiden «står stille» («tapt tid»), samt økt hjertefrekvens.

I det hele tatt er det blitt vitenskapelig påvist at kornsirkler har en gjennomgripende effekt på kroppen. I særlig grad påvirker energifeltene i kornsirkelen pinealkjertelen i hjernen. Denne produserer hormonet melatonin, og det er påvist at melatonin-nivået øker under denne påvirkningen. Stigende melatonin-nivå øker bevissthetsnivået. Man kan få hallusinasjoner, levende drømmer og følelsen av at noe er i ferd med å ta en i besittelse («besettelse»).

Dyr

Det er også påfallende at kveg og andre dyr viser frykt for kornsirkelen og ikke vil gå inn i den, og at de viser tegn på uro en tid i forveien før kornsirkelen blir dannet. Det er blitt rapportert om kveg eller andre dyr som har oppholdt seg der kornsirkelen ble dannet. Dyrene døde, og kadaverne viste seg å være fullstendig dehydrert og mumifisert. Det er merkelig hvordan dyr også sanser på forhånd store naturkatastrofer, inklusive jordskjelv. Det skyldes trolig økte nivåer i de elektromagnetiske feltene som ledsager slike katastrofer.

Det gylne snitt

Det er merkelig at korDet gylne snitt (1,618) danner grunnlaget for symmetristrukturer i hele skaperverket. Vi ser det overalt. Her ser vi spiralgalaksen M51Det gylne snitt (1,618) danner grunnlaget for symmetristrukturer i hele skaperverket. Vi ser det overalt. Her ser vi spiralgalaksen M51nplantene som ligger flate inne i kornsirkelmønstret er «vevd» i virvler i samsvar med det matematiske forhold som kalles «Det gylne snitt» (a/x = x/(a-x) dvs. det irrasjonale tallet 1,618). Dette forholdstallet er grunnlaget for hele skaperverkets symmetri og arkitektur.

Vi finner det i solsikker, spiralgalakser, skjell, og til og med i avstandsforholdet mellom benene i hånden. Det dannet også grunnlaget for store byggverker helt fra oldtiden. I kornsirklene finner man ofte opp til fem lag med slike «vevde» symmetriske strukturer uten at stilkene viser tegn til mekanisk skade. Dette er ikke lett å få til for en kornsirkel-kopist! Det er kort og godt en umulighet.

Kornet

Det haDr. Eltjo Haselhoff oppdaget at forsøksdyr ubetinget unngikk å spise korn som stammet fra kornsirklerDr. Eltjo Haselhoff oppdaget at forsøksdyr ubetinget unngikk å spise korn som stammet fra kornsirklerr vist seg at korn som er høstet inne i en kornsirkel, og som blir brukt i matlaging, skaper anomalier i kroppsfunksjonene, som ekstrem nervøsitet og engstelse, søvnløshet, tap av matlyst, kriblende følelser etc. De samme symptomer oppstår hos enkelte på grunn av genmodifisert korn. Dette har fått noen til å spekulere i om strålepåvirkningen som øyensynlig har dannet kornsirkelen, også «genmodifiserer» kornet. Dette er jo litt å tenke over i disse dager hvor det snakkes så mye om genmodifisert korn.

I sin bok The Deepening Complexity of Crop Circles forteller Dr. Eltjo Haselhoff at forsøksrotter nekter å spise korn eller frø som er høstet fra kornsirkler. Det ble plassert to skåler foran rottene — en kontrollskål med normalt korn, og en med korn fra kornsirkler, og i 100% av tilfellene valgte rottene det normale kornet. Dr. Haselhoff forteller også om forsøksåkre som ble tilsådd med normalt korn blandet med korn fra kornsirkler, og etter at kornet var spiret, spiste kaniner i området alltid skuddene fra det normale kornet, som om kaninene hadde en indre sensor som fortalte hva som var hva.

Konklusjon

Symptomer og fenomener som ledsager kornsirkler har en slående likhet med UFO-nærkontakter, dyremutilasjoner, UFO-kidnappinger og fenomener knyttet til det såkalte «Bermuda-trianglet». Det dreier seg om «tapt tid», økt bevissthetsnivå, statisk elektrisitet, kompasser som løper løpsk, batterier blir utladet, lyskuler, lyssøyler etc. Det er såpass mange anomalier ved disse kornsirkelfenomenene at de ikke kan ha sitt opphav i menneskelig aktivitet. Kornsirkelfenomet er reelt; det er like reelt som UFO-fenomenene, UFO-kidnappinger, «aliens» og dyremutilasjoner. Det er også såpass mange likhetstrekk og bieffekter mellom kornsirkler og de relaterte UFO-fenomenene, at man logisk nok kan trekke den konklusjon at de har sitt opphav i den samme kilden, nemlig «ondskapens hær i himmelrommet» (Ef 6,12). Med andre ord: Det er Satan og hans falne engler som står bak UFO-fenomenene, og som følgelig også står bak kornsirkelfenomenet — som viser de samme egenskapene.

Noen vil si: Hvorfor skal «Satan» blandes inn i alt dette? Min venn: Du forstår ikke. Vi lever i fiendeland der Satan er fyrste. «Aliens» med sine UFOer og alt som er relatert til disse fenomenene er ikke vennligsinnede entiteter som arbeider for menneskehetens beste, slik noen mener. De tilhører «ondskapens hær», og selve navnet forteller at de er langt fra vennligsinnede. Satan og hans hærskarer arbeider intenst med å forberede sitt komme som den store «fredsfyrste», og for å stille seg selv opp som gud i Jerusalem. De begivenheter han iverksetter i forbindelse med sitt komme, blir det mektigste, det mest sanseberusende bedrag i hele jordens historie. Det er her UFO-fenomenene spiller sine roller. Satan driver ikke hobbyvirksomhet. Han arbeider målbevisst etter en årtusengammel plan. La deg ikke besnære av disse tingene, min venn, og tro at det hele er svindel, eller at det er vennligsinnede vesener vi har med å gjøre! Så kommer tidenes største og mest sanseberusende bedrag som en snare over deg, og du vil bli fanget i Satans forførelser! Tiden er nær! Les din Bibel og søk Gud mens han er å finne, og han vil ta deg under sin beskyttelse.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2008 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:50

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto