To Top

Artikler

Dette er en test

Løgnens verden

Skriv ut
(0 Stemmer)

Det er mange mennesker som aner at noe er i ferd med å skje på verdensarenaen som kan få store konsekvenser, og som også merker seg den omfattende kollaps vi er vitne til både i økosystemet og verdenssamfunnet for øvrig. Men det er også mange som ikke riktig klarer å sette navn på tingene grunnet manglende bakgrunnskunnskaper. Det er mer enn trist, fordi fri, usensurert og uvinklet informasjon fra offentlige nyhetsmedia skal være en menneskerettighet i et såkalt «demokratisk» samfunn. Alle skal ha krav på å få vite den fulle sannhet om hva som foregår i verden. Sensur og vinkling av nyheter — spesielt i krigssituasjoner — er ikke forenlig med folkets vilje, og det er også beklagelig at så altfor mange tror blindt på alt de leser i avisene og ser på TV. Mediene er styrt av dem som sitter bak kulissene og trekker i trådene, og er derfor i vesentlig grad talerør for de samme krefter. Mediene slipper som oftest ikke ut — med få unntak — annet enn det som er «politisk korrekt». Disse påstandene er ikke «konspirasjonsteorier», men reelle fakta enhver kan bekrefte ved litt hjemmearbeid.

Mediene

Medienes makt over folket er enorm, og er blitt et meget effektivt redskap for makthavernes løgnpropaganda for å bedøve befolkningen overfor realitetens verdenMedienes makt over folket er enorm, og er blitt et meget effektivt redskap for makthavernes løgnpropaganda for å bedøve befolkningen overfor realitetens verdenVil du vite Medienes makt over folket er enorm, og er blitt et meget effektivt redskap for makthavernes løgnpropaganda for å bedøve befolkningen overfor realitetens verdenhvem som styrer verden, skal du vite hvem som styrer verdensøkonomien og mediene. De som styrer økonomien, styrer politikken, og de som styrer mediene, styrer både politikken og folket. Det er folkeopinionen som mediene manipulerer. Mediene påvirker eksempelvis valgresultatene i såkalte «frie, demokratiske valg» ved positiv eller negativ omtale av politikere.

Medienes makt over folket er enorm — langt større enn de fleste tror. Derfor er det maktpåliggende for de som sitter bak kulissene og trekker i trådene å ha kontrollen over mediene, og spesielt de store, toneangivende mediekanalene.

Mediene skal man derfor ikke stole blindt på, og dette gjelder i særlig grad begivenheter på den storpolitiske arena, som både er planlagt og styrt og tjener makthavernes interesser.

Vi husker USAs krig mot Irak under påskudd av de store lagre masseødeleggelsesvåpen Saddam Hussein var i besittelse av, og som ifølge den tidligere britiske statsminister Tony Blair utgjorde en overmåte stor risiko for resten av verden innen 45 timer. Men det ble aldri funnet noen masseødeleggelsesvåpen i Irak. Det hele var en mediesvindel som altfor mange naive mennesker bet på. Det dreier seg heller om olje og makt.

Vi husker USAs krig mot Balkan, under påskudd av at den serbiske president Slobodan Milosevic drev folkemord mot etniske minoriteter i området. Mediene skildret massegraver som skulle underbygge disse påstandene. Det ble aldri funnet noen massegraver. En påstått massegrav viste seg å inneholde kadavrene av noen kuer. Det hele var en gigantisk mediesvindel altfor mange naive mennesker som stolte blindt på mediene, bet på. Vi husker attentatet mot World Trade-bygningene i New York den 11. september 2001, og alt mediehysteriet om arabiske kaprere etc. Ettertiden har brakt en stor mengde beviser for dagen som viser at også dette var en gigantisk mediesvindel som altfor mange naive mennesker lot seg lure av på grunn av medienes snedige propaganda. 911, som attentatet blir kalt, var en «inside job» iverksatt av den amerikanske regjering og dens medspillere. Så ble Osama bin Laden og «Al Qaeda» skildret i mediene som den store syndebukk. Men av en eller annen merkelig årsak klarte aldri verdens mest effektive etterretningsapparat å pågripe verken Osama bin Laden eller «Al Qaeda»-terrorister.Den såkalte henrettelsen av Osama bin Laden var trolig en ren propagandasvindel med altfor mange selvmotsigelserDen såkalte henrettelsen av Osama bin Laden var trolig en ren propagandasvindel med altfor mange selvmotsigelser

Den nylige, såkalte «henrettelsen» av Osama bin Laden er det altfor mange som anser som ren propagandasvindel. Alt tyder på at Osama bin Laden døde av nyresvikt i november 2001. Det er etter hvert blitt så mange selvmotsigelser og andre anomalier i forbindelse med «henrettelsen» av bin Laden, at oppegående mennesker ikke fester lit til den slags propaganda.

Det viser seg også at «mediebusemannen» Al Qaeda er en amerikansk fabrikasjon, som har sitt opphav i det amerikanske etterretningsapparat CIA. De angivelige «Al Qaeda»-terrorister som mediene fra tid til annen hevder er blitt pågrepet, viste seg å være agenter for det israelske etterretningsorgan Mossad. Dette forteller ikke mediene deg, men fortsetter sin terrorpropaganda som blir mer og mer bisarr. Hensikten med det hele er å hjernevaske og skremme befolkningen med mer eller mindre fiktive farer, slik at befolkningen blir et lett bytte for den kommende verdensregjering.

Klimahysteriet

Så er det FNs Klimapanel og CO2-hysteriet, som mediene blåser opp til de store proporsjoner, til tross for at over 35 000 respektable forskere uttaler at det hele er en gigantisk bløff. Men hvor kan man lese/høre i mediene hva disse forskerne har å si om saken? De slipper ikke til, og de får munnbind. Beklageligvis er det altfor mange naive mennesker som tror blindt på medienes vinklede fremstilling.

Iran

Nå er det Iran som mediene fremstiller som den store verdensfaren. Det blir påstått at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen som vil utgjøre den riktig store trusselen for nasjonene i verden. Bevisene har man ikke, bare påstander. Slik kan man bare fortsette. Skal man finne ut av den fulle sannhet om verdensbegivenhetene i denne løgnens tidsalder, må man selv gjøre sin hjemmelekse og søke utenfor de regulære kanaler. De som gjør sin hjemmelekse og oppdager hva som foregår bak kulissene, blir som oftest uthengt som «konspirasjonsfanatikere», som er en av tidens store floskler.

Guds Ord, den eneste trygghet

Min venn: Vi lBibelen er vår eneste ufeilbarlige og sanne rettesnor. Derfor er det ikke merkelig at mørkets makter gjør hva de kan for å så tvil mht. Guds OrdBibelen er vår eneste ufeilbarlige og sanne rettesnor. Derfor er det ikke merkelig at mørkets makter gjør hva de kan for å så tvil mht. Guds Ordever på Satans slagmark, og Satan er denne verdens gud og denne verdens fyrste. I tillegg er han også løgnens far, som gjennom sine menneskelige redskaper har jerngrepet over denne verden. Likevel har himmelens Gud satt en grense for hans aktiviteter: Hit, og ikke lenger! Gud er alltid situasjonens Herre, men i endens tid lar han likevel Satan få frie tøyler innenfor de grenser Gud har satt. Størsteparten av dagens menneskehet er beklageligvis «hypnotisert» av Satans taskenspillerknep som går ut på å rive menneskene vekk fra Guds frelse. Utallige –ismer tjener hans hensikter, og mediene gjør en god jobb med å promotere dem. Vår eneste trygghet er å holde oss nær til Gud og Hans Ord — Bibelen. Guds Ord er vårt vern i denne tid mot all verdens løgner og sanseberusende bedrag som altfor mange mennesker lar seg fange av — ikke minst innenfor kristenheten, med religiøse «sirkus», «oppstandelser» fra de døde, falske profeter/profetinner etc. etc. Nå må kristenfolket komme til sans og samling, og ikke la seg besnære av de store bedragene Jesus advarte mot. Tiden er kort, min venn! Så må du nå ta frem din Bibel og granske den slik de edle berøere gjorde i sin tid for å kunne skjelne det ekte fra det falske. Vi lever i en ytterst farlig tid, og din evige frelse står på spill! Søk Herren mens han er nær, og gransk i Hans Ord som aldri før! Det er ditt eneste vern, og tro meg: Det kommer et mektig bedrag uten sidestykke like før Jesu annet komme, da Satan iverksetter sitt mesterverk og river en hel verden med seg i bedraget. Han vil etterligne Jesu annet komme over Oljeberget i Jerusalem, og skarer av mennesker vil falle for bedraget. Men glem ikke at det falske alltid kommer før det ekte! Er du beredt til å ta Bibelen i hånden og avsløre Satans store bedrag? Tiden er nær, så søk Hans frelse mens den er å finne!

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 2, 2011 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:52

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto