To Top

Artikler

Dette er en test

Morgellon

Skriv ut
(32 Stemmer)

Den senere tiden er det dukket opp en ny og merkelig lidelse, vesentlig i USA (spesielt California, Texas og Florida), men den er også i ferd med å spre seg til andre steder av verden. Det er rapportert tilfeller i Sydafrika, Japan, Australia, Indonesia og Filippinene. Det er også rapportert spredte tilfeller i Europa, spesielt England. Denne bisarre lidelsen kalles «Morgellons sykdom» etter en lignende tilstand som ble beskrevet i 1682 av Michel Etmuller, samt av Sir Thomas Browne i 1674, og som kalte den «Morgellon». Legene stiller seg uforstående til sykdommen, og noen er tilbøyelig til å betrakte den som en psykosomatisk lidelse, en «innbilt parasittose». Morgellons sykdom arter seg med en rekke symptomer. De mest bisarre er sår på huden der det vokser ut fibre, tråder og granuler. Fibrene kan også vokse ut andre steder på huden. De merkelige fibrene kan være røde, blå, mangefargede, gjennomsiktige, brune, sorte eller hvite. Fibrene kan også vise tegn på bevegelse, og noen vokser tilbake inn i hudsåret. Ofrene merker ofte en følelse av at det kryper og krasler på og under huden, omtrent som usynlige insekter som kryper rundt. Disse merkelige hudsårene begynner oftest som små kuler eller hevelser på huden. Kulene kan være meget kløende. Ofte er det påvist merkelige granuler av ukjent sammensetning, og noen pasienter har fått operert bort lymfeknuter som er tilstoppet av slike granuler eller korn. I tillegg melder ofrene om hukommelsestap, spesielt korttidsminne, svekket hjernefunksjon som ofrene kaller «hjernetåke», koordinasjonsproblemer, konsentrasjonssvikt, hodepine, depresjoner, personlighetsendringer, taleproblemer, hårtap, svekket syn, øresus/ringing, sår hals, ekstrem utmattelse, leddsmerter, etc. etc.

Enkelte som har forsket på sykdommen har bemerket den påfallende likheten med de fibre som karakteriserer Morgellons sykdom, med fibre som er funnet i etterlatenskapene til de kjemiske flysporene. En rekke av disse fibrene er så godt som identiske. Det er selvsagt umulig å fastslå om de er identiske uten en kjemisk analyse. Karakteristisk for begge fibertypene er imidlertid kaotisk, ukontrollert vekst. Enkelte spektroskopiske undersøkelser har påvist at fibrene består en slags cellulose, et stoff som ekte sopper ikke kan syntetisere.

Eksperimenter?

Disse bildene viser typiske morgellon-fibre som ofte vokser ut av hudenDisse bildene viser typiske morgellon-fibre som ofte vokser ut av hudenNDisse bildene viser typiske morgellon-fibre som ofte vokser ut av hudenoen leger har slått det hele vekk ved å hevde at det kun dreier seg om vanlige fibre fra bomullsklær, som de fleste går rundt med. Men de fleste har gått rundt med bomullsklær i menneskealdre uten at det har skapt problemer, så hvor er logikken i dette argumentet?

Det er enkelte som mener at disse fibrene er et produkt av nanoteknologi, og demed skapt i laboratorier og sluppet ut i atmosfæren via de kjemiske flysporene. Dette skal man slett ikke utelukke. Men hva er så hensikten? Tortur? Å skape en ny epidemi til beste for legemiddelindustrien? Sistnevnte har imidlertid ikke ennå kommet med noen effektiv medisin for «behandling» av lidelsen. Befolkningskontroll? Smertene kan ofte være så store at sex vil være det siste ofrene tenker på. Det er påfallende at staten Texas i USA viser den høyeste konsentrasjon av Morgellon-tilfellene. Er denne staten spesielt utplukket som en eksperimentstat for kyniske forskere som driver med djevelske eksperimenter i én bestemt hensikt? Man vet at enkelte geografiske områder viser tegn på å være eksperimentelle områder der forskere subsidiert av staten driver forskning på uvitende mennesker for å utprøve nye våpentyper («ikke-dødelige våpen» av biologisk/kjemisk/elektromagnetisk/psykotronisk art), overvåkningssystemer og lignende.Sene symptomer på morgellon er uforklarlige sår på huden. I disse sårene vokser det ofte ut merkelige fibre som vi så på de foregående bildeneSene symptomer på morgellon er uforklarlige sår på huden. I disse sårene vokser det ofte ut merkelige fibre som vi så på de foregående bildene

«Også» her i Norge, som gjennom en årrekke øyensynlig har vært en spesiell eksperimentnasjon for USA, er det meldt om tilfeller der personer har vært overvåket og utsatt for det man ikke kan kalle annet enn fjerntortur via elektromagnetisk stråling. Dette er slett ikke noe å le av! Teknologien på dette området er kommet uhyggelig langt — meget lengre enn de fleste aner, og den store masse er ikke klar over at vi lever midt oppe i et overvåkningssamfunn. Vi blir overvåket på alle mulige måter.

«Konspirasjonsfanatisme»?

«Vrøvl og konspirasjonsfanatisme», er det noen som plaprer i sin uvitenhet, og trekker overbærende på smilebåndene. Til slike mennesker er man fristet til å si: «Gå du hjem og gjør din hjemmelekse! Du vet ikke hva du snakker om!» Vi lever ikke i en rosenrød himmel, vi lever på Satans slagmark, og han er en nådeløs fiende som ikke viser den minste skånsel. Like kyniske, ufølsomme og skånselløse er de makthavere som sponser like kyniske forskere (mon tro om de i virkeligheten forstår hva det er de bedriver?) i djevelske eksperimenter som har med gjennomføringen av Den nye verdensorden å gjøre, og som tar sikte på to ting: 1) Massehjernevask og programmering av massene for å sløve dem og dermed gjøre det enkelt for dem å bli grå, identitetsløse borgere i Den nye verdensorden. 2) En drastisk reduksjon av befolkningen i verden. Dette kan skje på forskjellige måter, ved kunstig fremkalte epidemier og iverksettelse av massevaksinasjonsprogram som er enda verre enn epidemien, laboratorieskapte sykdommer (AIDS/HIV, Ebola, fugleinfluensa etc. er trolig skapt i laboratoriene), med én bestemt hensikt for øye. Og som om ikke dette skulle være nok, hevder forskerne nå i tillegg å ha gjenskapt i sine laboratorier smittestoffet/viruset til den såkalte Spanskesyken som herjet store deler av verden i årene 1918–20 og krevde rundt 20 millioner menneskeliv, samt lunge/byllepesten («Svartedauen») som herjet Europa på midten av 1300-tallet og krevde minst 25 millioner menneskeliv.Enkelte mener at fremmede stoffer i de såkalte kjemiske flysporene - som ikke må forveksles med vanlige kondensstriper - kan gi opphav til morgellon. Sikkert er det i hvert fall at disse karakteristiske flysporene ikke har positive virkninger på befolkningen. Det er påvist både de farlige lettmetallene barium og aluminium, samt en rekke andre tvilsomme stoffer i nedfallene etter disse flysporeneEnkelte mener at fremmede stoffer i de såkalte kjemiske flysporene - som ikke må forveksles med vanlige kondensstriper - kan gi opphav til morgellon. Sikkert er det i hvert fall at disse karakteristiske flysporene ikke har positive virkninger på befolkningen. Det er påvist både de farlige lettmetallene barium og aluminium, samt en rekke andre tvilsomme stoffer i nedfallene etter disse flysporene

Hva er hensikten med slike sataniske eksperimenter? Og én ting kan vi være ganske trygge for: De som står bak slikt, slipper ikke løs epidemier og uhyggelige sykdommer på befolkningen før de har utviklet en effektiv antidote for seg selv, og som ingen andre får nytte av. Men Satan og hans undersåtter kan ikke drive sin onde, kyniske galskap lenger enn Gud tillater. Det er en grense hvor Gud sier «Stopp! Hit og ikke lenger!» Men ifølge Åpenbaringsboken går denne grensen ganske langt i endens siste tid, da Gud tillater Satan og hans lakeier å spille ut kortene sine til det ytterste. Men så vil Gud ødelegge de som ødelegger jorden (Åp 11,18).

De siste tider

Bibelen forteller oss at det vil komme en tid med stor trengsel og forfølgelse like før Jesu gjenkomst. Det blir krig og forfølgelse («sverd»), hungersnød og pest (epidemier). Dette blir beskrevet i de fem første seglene i Åp. 6. Konteksten (sammenhengen) i disse versene forteller oss at det er rytteren på den hvite hesten under det første segl som er årsaken til disse kalamitetene som vil ramme menneskene på jorden. «Da så jeg — og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden» (Åp 6,8). Rytteren på den hvite hesten under det første segl (vers 2) rir «fra seier til seier». Dette lyder som et ekko av Åpenbaringen 13, der det første dyret får stor makt etter at dødssåret det fikk blir legt. «Hele jorden undret seg og fulgte etter dyret», kan vi lese (Åp 13,3). Rytteren på den hvite hesten er trolig ingen andre enn Antikrist, og sammenfaller antakelig med det første dyr i Åp. 13 og det lille horn i Dan. 7.

Pandoras krukke

Det blir epidemier av alle slag, og vi kan nå begynne å ane konturene. I dag dukker det opp den ene merkelige sykdommen etter den andre av epidemisk karakter, og mange av dem er skapt i laboratorier. Vet vi hva som skjuler seg i de mange militære satellitter som kretser i sine baner rundt jorden? Kan hende er det både virus og mikrober som vil gjøre nytte for seg i en biologisk krig når de fire krigsvinder slippes. Har vi noen anelse om hva slags djevelskap som vil slippes løs i jordens atmosfære og spre epidemier av alle slag over jordens innbyggere? Og du kan være trygg for at de som står bak slikt, har skapt antidoter for seg selv, så ikke de skal bli rammet. Vi har knapt noen anelse om den store trengsel som kommer over jorden når de fire krigsvinder blir sluppet løs (Åp 7–8). Det er trolig at alle de djevelske våpen som er blitt utviklet i moderne tid da vil bli tatt i bruk — både biologiske/kjemiske/elektromagnetiske og kjernefysiske våpen, samt en Pandoras krukke av annen djevelskap til bruk i krig, da vil bli benyttet. Det er Satan selv som står bak, og han er nådeløs. Han vil få frie tøyler en stakket stund i endens tid, og vi kan være trygge på at han vil benytte anledningen på aller beste måte med alle de midler og redskaper han har til rådighet. Det er ikke å legge skjul på at det blir en stor trengsel for Guds folk, men han vil utfri dem av den, og bak alt mørket skinner håpets klare lys. Dette blir vår trøst i trengselens tid.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2007 ...
Sist redigert lørdag, 07 november 2020 16:23

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto