To Top

Artikler

Dette er en test

Mot kveld

Skriv ut
(0 Stemmer)

«Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den, skal dø som mygg. Men min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes» (Es 51,6).

Det er ingen tvil om at denne vår klode som opp gjennom tidene har gjennomgått så mange torturhistorier, «eldes som et klede». Jordens økosystem bryter sammen — ikke minst på grunn av forskernes vanvittige eksperimenter og manipulasjoner, klimasystemet er helt ute av kontroll, og ekstreme værmønstre dominerer. Dette skyldes i høy grad menneskenes værmanipulasjoner, mens skylden blir lagt på «drivhusgasser» etc.

«Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet — tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden» (Åp 11,18).

Menneskene ødelegger jorden med sitt vanvidd, om det er det ingen tvil. Jordens økosystem bryter sammen, det samme gjelder værmønstre og klima. Livsformer forsvinner, isbreene smelter — hele jorden er i ubalanse og «eldes som et klede». Alt peker fram mot én ting: Jesu annet komme er meget nær! Nærmere enn vi tror!

Avfolkning

Illuministene har en plan om å redusere jordens befolkning til et «kontrollerbart nivå». Kjente personer og forkjempere for «Ny verdensorden», som H.G. Wells, George B. Shaw og Bertrand Russell var inne på tanken om å skape en storepidemi for hver ny generasjon for å redusere befolkningen. Bertrand Russell skal engang ha uttalt at det eneste negative ved enhver krig, var at den ikke tok livet av flere mennesker.

Den iskalde kynismen til disse personer er grenseløs. For dem er ikke et menneskeliv av særlig verdi. I deres øyne er medmenneskene kun «kveg» og «unyttige forbrukere».

Et spørsmål som dukker opp, er om avfolkningsprogrammet har på sin agenda å bruke tilsetningsstoffer i vann, matvarer og annet som med hensikt fremkaller sykdommer og/eller svekker menneskenes immunforsvar? Maten vi kjøper er full av kjemiske stoffer, hvorav en rekke er av tvilsom natur. Fluortilsetninger i tannpreparater er slett ikke av det gode (fluor kan fremalle kreft); søtningsmidlet aspartam er meget skadelig på mange forskjellige måter, etc. etc. En rekke land bruker kjemikaliet alloksan som blekemiddel i melet for å gjøre det riktig fint og hvitt. Men alloksan har vist seg å fremkalle sukkersyke eller diabetes ved å sette bukspyttkjertelen (pancreas) ut av funksjon og på denne måten blokkere insulinproduksjonen.

Det blir sluppet gifter og annet ut i atmosfæren (kjemiske flyspor), og respirasjonslidelser, allergier og mystiske hudsykdommer har vist seg å blomstre over områder, bl.a. i USA, der utslippene har vært særlig intense. Disse utslippene modifiserer også været. Hva er det egentlig som foregår på vår klode?

Forgiftning

Verden drukner i gifter og kjemiske forurensninger av alle slag. Eksempelvis er USA blitt så forurenset at amerikanske spebarn er fulle av all slags kjemikalie-forurensninger når de kommer til verden. Gjennomsnittlig har forskerne funnet over 200 forskjellige stoffer som ikke har noe i nyfødte barn å gjøre. En forskningsrapport uttaler at amerikanske fostre i morens livmor nærmest flyter i en cocktail av teflon, kvikksølv, insektmidler, brannhindrende midler etc (AFP Press, 14. juli 2005). Verden og dens beboere kveles av forgiftninger, og hele skaperverket lider under denne forbannelsen. Menneskene ødelegger jorden, og Gud vil ødelegge de som står for denne ødeleggelsen! Hva er det som skjer med vår klode?

Krigens ofre

Ikke mindre enn 25% av soldatene som vender tilbake til USA etter å ha deltatt i krigen mot Irak, er skadet, både fysisk og mentalt. Mange av problemene skyldes utarmet uran som amerikanernes djevelske masseødeleggelsesvåpen har spredt omkring i luftrommet over Irak. Denne djevelskapen begynte med Gulfkrigen i 1991, og hittil er godt over en million irakere døde, og flere hundre tusen nyfødte barn i landet er misdannede ved fødselen — de blir født uten armer, ben øyne, åpen ryggrad, eller er uhyggelig misdannet på andre måter.

Etter krigen mot Irak ble det meldt om en firedobling av urannivået i atmosfæren over England (Times Online, 19. februar 2006). Hva med resten av de nordiske land? Engelske myndigheter, som var med på fremprovoseringen av denne krigen, benekter selvsagt at firedoblingen av urannivået kan spores tilbake til Irakkrigen.

Men også barna til soldater som vender tilbake fra Gulfen må lide. Bare i staten Missouri i USA er det meldt at 67% (!) av disse barna blir født med alvorlige misdannelser. 67% er et meget høyt tall. I tillegg får vi vite at krefttilfeller på verdensbasis vil øke med 50% de neste 15 årene. Tallet er sannelig høyt nok som det er. Hva er det egentlig som skjer på vår klode?

Tredje verdenskrig

Den tredje verdenskrigen ville bli satt i gang ved motsetninger mellom Vesten («kristenheten» og sionismen) og den muslimske verden. Slik er tilstandene i dag. Vi ser det med våre egne øyne. Bare den mest blinde av de blinde kan unngå å se hva som skjer! Stemningen bare brygger seg opp for hver dag. Hele Midtøsten er en bombe eller kruttønne som kan detonere når som helst. Tennlunten er klar, og de som vil sette fyr på den, står også klare. Profetiene i Daniels åttende kapittel er i ferd med å gå i oppfyllelse foran øynene våre. Hvor mange er i stand til å registrere det? Når denne konfrontasjonen finner sted — «et kultursammenstøt», «en kollisjon mellom Vest og Islam», som noen kaller det — begynner «den til enden fastsatte tid».

Våkn opp!

«Våkn opp!» tordner profetene. «For Herrens dag er nær!» Kan vi tyde tidenes tegn? Hvis ikke, er det på høy tid å ruske søvnen ut av kroppen og smøre øynene med øyensalve så vi kan bli i stand til å fatte hva som er i ferd med å skje. Storebrorsamfunnets djevelske overvåkning av borgerne skjer overalt. Det er ikke lenger noe som heter privatlivets fred.

Men det blir raskt verre. Verdensøkonomien vil kollapse etter at Vesten har iverksatt tredje verdenskrig. En ny økonomisk ordning vil komme, et pengeløst samfunn baner seg vei, og den som vil overleve under dette systemet, må innrette seg etter visse retningslinjer som utad sett virker både logisk og tilforlatelig. Men bak masken lurer dyrets merke, og den som tar det, vil smake Guds vrede ublandet med nåde. Profetiene oppfylles raskt. Våkn opp, min venn! For Herrens dag er nær!

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2006 ...
Sist redigert lørdag, 07 november 2020 19:37

Mer i denne kategorien « Morgellon Pengenes makt »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto