Skriv ut denne siden

UFOer og endetiden

(1 Stemme)

Mange ser på UFO-fenomenet som oppspinn og fantasi det ikke er grunn til å ta alvorlig. En dybdegransking av fenomenet gir heller grunn til å tro at en slik konklusjon er forhastet. Selvsagt er det en del svindel med dette — som med alt annet — men som alt annet, er ikke alt svindel. De moderne UFO-fenomener har pågått i snart seksti år, og har ikke avtatt — tvert imot. Et så vedvarende fenomen kan ikke uten videre avfeies med et skuldertrekk. Apostelen Paulus gjør utrykkelig klart at vi ikke har kamp mot «kjøtt og blod», men mot «. . . maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

Det er med andre ord en ondskapens åndehær i himmelrommet som kalles «maktene» og «myndighetene». Det er min faste overbevisning at det er en klar link mellom UFO-fenomenet og «ondskapens åndehær i himmelrommet.»

Enkelte vil sikkert mene at denne artikkelen er både spekulativ og avsporende. Det vil jeg ikke være enig i. Som nevnt i bibelverset ovenfor, er det en ondskapens åndehær i himmelrommet som kalles verdensherskerne. Disse hører ikke hjemme i eventyrbøkene, men er dødelig reelle. Vi kan ikke forvente at disse sitter der ute og fører en passiv tilværelse. UFO-fenomenet i alle aspekter er etter alt å dømme et viktig ledd i en plan denne åndehæren med sin fyrste har for de siste dager. Det er av aller største betydning å belyse disse tingene, som slett ikke hører hjemme i noen komi-serie!

Som i Noas dager

I Lukas kap. 17 kommer Jesus med denne profetien, som også er en advarsel: «Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte — like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle» (Luk 17,26–27).

Det ligger langt mer i Jesu ord enn man er tilbøyelig til å tro. Det er lovlig både å ete, drikke og gifte seg. Faktisk var alt dette innstiftet av Gud selv.    Noen hevder at det var umåtehold som gjorde utslaget, men umåtehold på disse områdene var ikke særegne for Noas tid. Det er noe mer som ligger bak, og nøkkelen finner i 1 Mos. 6,2–5: «da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år. Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.»

Jeg vil ikke gå nærmere inn på dette, da emnet er dybdebehandlet i innsyn nr. 3, 2001 (artikkelen Guds sønner). Det er i hvert fall helt klart at falne engler («Guds sønner») i tiden før Noas vannflom drev et utstrakt «oppdrettsprogram» som resulterte i hybride vesener av ymse slag. I tillegg førte foreningen falne engler/mennesker til et hybrid avkom som ble kalt «kjempene på jorden» (Nephilim). Denne forvirringen og fordervingen av skaperverket, med all den ondskap som fulgte, var årsaken til at Gud sendte vannflommen. «Slik skal det også være i Menneskesønnens dager,» sa Jesus. Kan vi finne paralleller mellom Noas dager og vår egen tid? Helt klart. Dagens UFO-fenomener i alle sine aspekter er en gjentakelse i større stil av virksomheten til de falne englene før vannflommen.

UFO-kidnappinger

Det er mange som mener at «UFO-kidnappinger» er opspinn og fantasi, men det er ingen grunn til å trekke slike forhastede slutninger. Seriøse forskere som har gransket rapportene inngående, ser en tråd i det hele, og konkluderer meget bestemt at fenomenet er reelt. Det er det, men det er av demonisk natur, og tjener et bestemt formålDet er mange som mener at «UFO-kidnappinger» er opspinn og fantasi, men det er ingen grunn til å trekke slike forhastede slutninger. Seriøse forskere som har gransket rapportene inngående, ser en tråd i det hele, og konkluderer meget bestemt at fenomenet er reelt. Det er det, men det er av demonisk natur, og tjener et bestemt formålUFO-kidnappingene i moderne tid (rapporterte tilfeller) begynte i 1960, da ekteparet Barney og Betty Hill kjørte hjemover etter et opphold i Montreal, Canada. Om kvelden den 19. september ble de stoppet av en UFO. Ekteparet Hill ble mot sin vilje ført inn i dette fartøyet og plassert på et slags bord der de ble underkastet medisinske undersøkelser. Det ble tatt prøver av hår og hud, og en nål ble satt inn i Bettys underliv, hvoretter det ble tatt en «svangerskapsprøve». Det ble også tatt sædprøver av Barney. De fremmede skapningene ble beskrevet som små, grå, humanoide vesener med uvanlige øyne.

Begge kunne ikke gjøre rede for to timer av kjøreturen. Barney døde i 1969, og fastholdt sin opplevelse fram til sin død. Også Betty står fast på hva hun opplevde. «Jeg skulle ønske det var en hallusinasjon», fortalte hun legen sin, «men vi har både sett og vært med på noe som er ganske annerledes enn hva vi har opplevd tidligere, og disse tingene skjedde med meg» (John E. Mack: Abduction, s. 14).

Siden den gang er det kommet en rekke bøker og artikler der lignende tilfeller blir dokumentert. De fremmede vesenene med de skrå øynene har på engelsk fått navnet «Alien» (fremmed).

En tråd som går igjen i disse erfaringene, spesielt hos barn, er minnet om «små menn» eller vesener som befinner seg i soverommet, et uforklarlig, intenst blåhvitt lys, en summende, vibrerende følelse, der ofret «flyter» ut av rommet og inn i en UFO, der de blir underlagt forskjellige medisinske undersøkelser. Som regel kan det ikke bli gjort rede for mellom en og to timer hvor foreldrene savner barnet.

ErfaringeneDe mange beskrivelser av «Aliens» er samsvarende, men vesenene er ikke hva folk flest tror de er. De er kort og godt «ondskapens åndehær i himmelrommet»De mange beskrivelser av «Aliens» er samsvarende, men vesenene er ikke hva folk flest tror de er. De er kort og godt «ondskapens åndehær i himmelrommet» hos voksne manifesterer seg på lignende vis, oftest mens ofret er hjemme eller er ute og kjører bil. «Teatret» ombord i UFOen der ofret blir underlagt undersøkelser, er etter beskrivelsene kraftig belyst av et kjølig lys som kommer rett ut av veggene. Ofte er det en vond, råtten eller svovellignende lukt til stede. Vesenene beskrives oftest som små og grå, fra 90 til 120 cm høye, med store, pæreformede hoder og lange armer med tre eller fire lange fingre. De er hårløse, har ingen ører, og har rudimentære nesebor og en smal sprekk til munn som de sjelden åpner. Det mest karakteristiske trekkene er de store, svarte mandelformede øynene som står på skrå. De har tilsynelatende ingen pupiller, men av og til har ofret sett et slags øye inne i øyet. Disse øynene, sier ofrene, utstråler en tvingende makt. Kommunikasjonen skjer gjerne telepatisk.

UndTegning av alien-hender etter beskrivelsene som er gittTegning av alien-hender etter beskrivelsene som er gitter eksaminasjonen bruker vesenene forskjellige kirurgiske instrumenter til å penetrere en rekke steder på ofrets kropp: Nese, øyne, sinuser, ører og andre deler av hodet. De penetrerer også føtter, ben, armer underliv og kjønnsorganer. Det er særlig sistnevnte UFO-vesenene viser påfallende interesse for.

«De vanligste, og tydeligvis viktigste prosedyrene innbefatter formeringssystemet. Instrumenter som penetrerer underlivet eller selve kjønnsorganene blir brukt til å ta sædprøver fra menn og fjerne eller befrukte egg hos kvinner. Ofrene har erfart at de blir befruktet av de fremmede vesenene, og at fosteret senere blir fjernet. De har sett de små fostrene blir lagt i beholdere ombord i farkosten, og under senere kidnappinger ser de en slags inkubatorer der de hybride vesenene vokser opp. Ofrene har også sett både hybride barn og voksne, som de fremmede vesenene har fortalt er ofrenes egne barn» (John E. Mack: Abduction, s. 38. Uthevelser tilføyd).

En UFOEt av ofrene har laget denne tegningen i et forsøk på å illustrere hva hun så. Det var rekker av klare beholdere med en slags næringsvæske der det lå fostre av hybride vesener som kan ha vært krysninger mellom Alien/menneske. Andre har beskrevet lignende ting. Fantasi? Ikke hvis vi skal tro 1. Mosebok kap. 6. Seriøse forskere ser en tråd i dette, og konkluderer at vesenene er engasjert i et slags «genetisk forskningsprogram»Et av ofrene har laget denne tegningen i et forsøk på å illustrere hva hun så. Det var rekker av klare beholdere med en slags næringsvæske der det lå fostre av hybride vesener som kan ha vært krysninger mellom Alien/menneske. Andre har beskrevet lignende ting. Fantasi? Ikke hvis vi skal tro 1. Mosebok kap. 6. Seriøse forskere ser en tråd i dette, og konkluderer at vesenene er engasjert i et slags «genetisk forskningsprogram»-kidnappet kvinne, Maria, forteller om fostre hun så i klare beholdere: «Det var en rekke med noe som lignet på store glasskrukker. . . . I disse lå små humanoide vesener som så ut til å være levende. De var kanskje 15 cm lange og gjennomsiktige. Hun kunne se årer under huden, som så rynket ut og virket svært gammel. Maria var ikke sikker på hva hun så, men hun fant det svært ubehagelig» (Nick Pope: The Uninvited, s. 240).

En kvinne fortalte under hypnotisk regresjon at hun som 13-åring en natt var blitt fryktelig skremt av et press på underlivet og gentialia-området. Senere ble hun kidnappet ombord i en UFO der hun opplevde at et lite foster ble fjernet fra henne og lagt i en klar beholder med en slags væske. Hun så også et rom med tettpakkede rekker av slike beholdere som inneholdt hundrevis av fostere. Det er rapportert om mange andre tilfeller der befruktede egg, som tydeligvis er genetisk endret, blir implantert i kvinnens livmor, for senere å bli fjernet.

Mannlige ofre har gjennomgått traumatiske opplevelser der det ble tatt sædprøver av dem. Noen menn forteller om fremmede vesener i UFOen i skikkelse av vakre kvinner som de hadde seksuell omgang — succubus — med. Dette er ofte et fellestrekk under UFO-kidnappinger av menn: De blir mer eller mindre tvunget mot sin vilje til å ha seksuell omgang med «kvinnelige aliens». Et mannlig offer ble informert av de fremmede vesenene at jobben hans var å «forberede framtida» ved å befrukte sin kvinnelige alien-partner for å frambringe en hybrid rase. Et apropos: Kan det tenkes at Satan også prøver å lage en «klone» av seg selv, et hybrid «menneske» med sine egne gener? Kan det være noe slikt Paulus i dypere betydning refererer til i 2 Tess 2,3: «La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.» Dette er endetidens antikrist, et «syndens menneske» (den inkarnerte synd), sønn av fortapelsen. Dette er selvsagt en udogmatisk tanke.

Mikrofoto av et neseimplantMikrofoto av et neseimplantTil stadighet har UFO-kidnappede personer fortalt at det ble ført lange, tynne nåler inn i neseborene, særlig det høyre, men også inn i øret eller øyehulen. Det foreligger røntgenbilder av disse uvanlige implantene. Nålene hadde en ørliten metallisk gjenstand på spissen. Da nålene ble trukket ut, var ikke lenger den lille gjenstanden der. Man kan spekulere i hva den lille gjenstanden var — kanskje en transponder/overvåkningsenhet? I dag har forskerne selv utviklet små transpondere, «microchips, digitale engler» som er så små at de kan implanteres under huden ved hjelp av en sprøyte.          Hensikten med slike microchips er å overvåke personens aktiviteter. Det er også rapportert at de fremmede vesenene har helbredet ofret fra diverse lidelser, som lungebetennelser, levkemi og poliolammelser. De fremmede er i stand til å endre skikkelse. Mange ofre har først sett dem både som forskjellige dyr og som vanlige mennesker.

Etter erfaringene med UFO-kidnapping og anatomisk/medisinske undersøkelser bryter det av og til ut plutselige utslett, arr på huden og uforklarlige blødninger fra nesen, ørene og rectum til ofrene. De får også andre ettervirkninger som frykt, mareritt, hodepiner, fordøyelsesbesvær, milde nevropatier og andre symptomer. Mange ofre får personlighetsendringer etter opplevelsen. John E. Mack konkluderer: «Både for meg selv og andre som har vært til stede under sesjonene, så vel som ofret selv, er det intensiteten til de gjenkalte følelsene som gir en uomtvistelig ekthet til fenomenet. Alle som går gjennom disse sesjonene er enige i at noe virkelig har skjedd med disse menneskene, uansett om det er mulig eller ikke å identifisere kilden til hva som skjedde» (John E. Mack: Abduction, s. 402. Uthevelser tilføyd).

John E. Mack konkluderer også: «Pionérarbeidet til Budd Hopkins og David Jacobs har vist hva som klart er blitt bekreftet i mine egne tilfeller, nemlig at kidnappingsfenomenet hovedsakelig dreier seg om et oppdrettsprogram som skal frambringe et alien/menneskelig hybrid-avkom. Når vi sammenligner erfaringene fra de forskjellige ofrene, virker det som det blir tatt sædpøver av menn og eggprøver av kvinner, og at disse prøvene blir kunstig befruktet og endret. Denne prosessen blir kalt 'genetisk' både av ofrene og de som forsker på området, men vi har ingen beviser for det. Det endrede produktet blir gjeninnsatt i livmoren under en påfølgende kidnapping, der det får vokse noen uker, og deretter fjernet. Etter dette blir de hybride fostrene 'inkubert' i tanker eller sylindre (som vist i Catherines tilfelle og tegning) inntil fostrene er gamle nok til å leve utenfor beholderne i et slags rom i skipet» (John E. Mack: Abduction, s. 414. Uthevelser tilføyd).

Det skal nevnes at John E. Mack ikke er noen halvgal UFO-fantast, men en seriøs og respektert professor i psykiatri med en rekke tunge fagbøker bak seg. Professoren har gransket flere hundre tilfeller av UFO-kidnappinger.

UFO-forskeren Budd Hopkins, som John E. Mack refererer til, er kommet til samme konklusjon etter også å ha gransket hundrevis av UFO-kidnappinger: «Alt jeg har lært i de tyve årene jeg har forsket omkring fenomenet UFO-kidnappinger, leder meg til den konklusjon at 'alien'-vesenene ikke har som primæroppgave å lære oss å ta bedre vare på miljøet. I stedet peker alle beviser i retning av at de er her for å gjennomføre et komplekst oppdretts-eksperiment der de tilsynelatende prøver å skape en hybrid rase — en krysning av menneskelige og 'alien'-egenskaper. . . .I flere av sine brev til meg, ga Richard uttrykk for sitt raseri over det han oppfattet som UFO-vesenenes kaldblodige og frekke eksperimenter med forskjellige kombinasjoner av genetisk materiale fra mennesker og aliens» (Budd Hopkins: Witnessed, s. 378, 379. Uthevelser tilføyd).

En annen UFO-forsker, Nick Pope, konkluderer: «Det foreligger mengder av rapporter som forteller omtrent nøyaktig den samme beretning: at vi blir brukt i et oppdrettsprogram som tar sikte på å produsere menneske/alien-hybrider. Noen husker det selv, og andre har kommet fram med det under hypnotisk regresjon» (Nick Pope: The Uninvited, s. 268. Uthevelser tilføyd). Det er enkelte som sier: «Ha, Ha, tror du virkelig på disse tingene?» Ja. Jeg ser en tråd i alt dette som harmonerer med hva Bibelen forteller, og jeg tror det er mer mellom himmel og jord enn vi har forstått. Både Bibelen, mytologi, folklore etc. peker på at fremmede vesener har blandet seg i menneskens affærer fra de eldste tider, faktisk fra tiden før Noas vannflom. I så vel mytologi som folklore finner vi en rekke naturvesener og hybrider som hadde evnen til å endre skikkelse etter behov — akkurat som falne engler/aliens. Opp gjennom historien er det beretninger om seksuell omgang mellom demoner og mennesker (incubus/succubus, se innsyn 3–01). Det er en sannhetskjerne i omtrent all mytologi/tradisjon/folklore. Bibelen advarer mot bedragene til Satan og hans åndehær i endens tid. Det er ingen grunn til å slå opp latterdøren av disse tingene. Den som gjør det, viser en trangsynt og overflatisk holdning. Denne holdningen er produktet av en «opplyst» tidsalder der Gud og hans motstander Satan, samt alle overnaturlige fenomener er spilt ut over sidelinjen. Man skal ha «naturlige» årsaker til alt — selv livet i seg selv skal ha oppstått på «naturlig vis!». UFO-forskeren Budd Hopkins sier: «Skal man tro vitneutsagnene fra uavhengige øyenvitner og en rekke andre beviser, vil det ikke lenger være mulig for noen å hevde at fenomenet UFO-kidnapping bare er et slags psykologisk bedrag. Hvis vitner uten kjennskap til hverandre, og som befinner seg på tre forskjellige steder, med egne øyne ser tre aliens og et et menneske flyte i lufta tolv etasjer over gata, da er fenomenet like fysisk virkelig som en hvilket som helst annen kidnapping her på jorda» (Budd Hopkins: Witnessed, s. 386). «Hvordan kan Gud tillate at slike ting skjer?» vil man spørre. Vi skal da merke oss følgende momenter:

• UFO-«Kvinnelig» Alien. Tegning etter beskrivelse«Kvinnelig» Alien. Tegning etter beskrivelsekidnappede personer har gjerne observert UFOer en eller flere ganger før hendelsen.

• Hovedmassen av UFO-kidnappede personer er ikke-kristne. I noen få tilfeller har angivelig kristne personer vært involvert, f.eks. Betty Andreason Luca, men i disse tilfellene virker det som de har fått en invitasjon som de har samtykket i. Andre personer har bare «fulgt med» uten å tenke nærmere over saken.

• De aller fleste UFO-kidnappede personer har før hendelsen vist interesse for paranormale, okkulte aktiviteter, f.eks. Østens mystikk, New Age, Ouijabrett, astrologi, trolldomskunster, astralprojeksjon, telepatisk kommunikasjon, channeling, reinkarnasjon etc. (Charles Missler: Alien Encounters, s. 109). Også John E. Mack og andre UFO-forskere har merket seg dette forholdet, som viser hvor farlig det er å begi seg ut på Satans områder og befatte seg med okkult praksis. Det er min faste overbevisning at bøker av typen Harry Potter, Ringenes Herre etc., programmerer barn og unge mennesker til å bli et enkelt bytte for Satan. Det er derfor både uhyggelig og forstemmende når voksne mennesker latterliggjør advarslene om disse tingene og ser på personen som hever sin røst som en relikt fra steinalderen. «Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp», sa Jesus. (Matt 18,6.)

• UFO- og paranormale erfaringer har også en tendens til å gå igjen i familier, ofte gjennom generasjoner. Ikke så sjelden har UFO-kidnappede personer hatt en vond barndom, med tilfeller av seksuelt misbruk. Slike seksuelle perversjoner er besettelse av «urene ånder». (Se mer om dette i innsyn, 3–01).

Dyre-mutilasjoner

Flere steder runDe mange dyremutilasjoner rundt om i verden er også ledd i alien-vesenenes «genetiske forskningsprogram». Det er fellestrekk som går igjen fra det ene tilfellet til det andre. Det er spesielt dyrenes vev og reproduksjonsorganer som er av interesseDe mange dyremutilasjoner rundt om i verden er også ledd i alien-vesenenes «genetiske forskningsprogram». Det er fellestrekk som går igjen fra det ene tilfellet til det andre. Det er spesielt dyrenes vev og reproduksjonsorganer som er av interessedt i verden er det blitt meldt om dyr, spesielt kveg, men også hunder og mus, som er blitt funnet døde under uvanlige omstendigheter. Undersøkelser har vist at dyrene er blitt fullstendig tappet for blod uten at det er funnet spor av blod på bakken rundt dyret. Det er også blitt påvist fine kirurgiske snitt som er så skarpe at de må ha blitt utført med en form for laserteknologi man ikke hadde da disse fenomenene begynte å vise seg på slutten av 1960-tallet — omtrent på samme tid som UFO-kidnappingene begynte.

Et fellestrekk er at dyrene mangler flere organer som er blitt fjernet med stor presisjon. Hovedsakelig dreier det seg om kjønnsorganene hos begge kjønn, men også øyne er blitt fjernet fra øyehulene. Kjevebeina er fjernet, tungen er skåret ut, og hos kuer er omrent alltid jurene fjernet. Hos noen dyr er rectum blitt fjernet med stor presisjon, og muskler med vev trukket ut. Merkelig nok er det ikke det minste spor av blod rundt snittene.

I ett tilfelle i 1993 fant man flak av et hvitt stoff på et av de døde dyra. Dette stoffet ble lagt i et stykke papir og sendt til undersøkelse. Mens man var i ferd med å fjerne stoffet fra papiret, kom noe av det i berøring med spissen av en kulepenn. Omtrent øyeblikkelig smeltet stoffet til en klar væske. For å unngå å ødelegge resten av det hvite stoffet, ble det lagt i en liten glassbeholder og sent til et universitet for spektralanalyse. Forskerne fant at det hvite, flaklignende stoffet besto av aluminium, titan, oksygen og silisium. Titaninnholdet var høyere enn i noe annet stoff, og det var ikke snakk om at det kunne forekomme i naturen. Det var helt klart et kunstig produkt.

Det er ikke funnet fotspor eller andre spor etter menneskelig aktivitet i området rundt de døde dyrene, selv ikke i bløt jord, og pussig nok skyr åtseletere kadaverne av de mutilerte dyrene. Det er heller ingen tegn som tyder på at rovdyr har vært på ferde.

Karakteristisk nok er det blitt meldt om UFO-observasjoner i de samme områdene der de mutilerte dyrene ble funnet. Kveg er livredde for UFOer og flykter for dem. I noen tilfeller har personer som har vært kidnappet av UFOer rapportert under regressiv hypnose at de har sett kveg/dyr blitt hentet inn i farkosten og mutilert.

I første halvdel av dette året (2002) er det meldt om spesielt mange dyremutilasjoner i Argentina, Søramerika. Det er snakk om over 200 kuer, sauer, hunder, hester, og i ett tilfelle et villsvin og en guanaco. På noen dyr var kjevebeina fjernet, mens andre savnet melkekjertler, rectum, vagina, testikler, penis, ører, øyne, tunge, hjerte, lunger, lever og tarmer. Det var aldri det minste blodspor verken på dyret eller på bakken.

VeterinærDet er ikke bare kveg som er ofre for bisarre mutilasjoner, men også musDet er ikke bare kveg som er ofre for bisarre mutilasjoner, men også musen Dr. Daniel Belot har analysert en rekke av disse mutilasjonene, og uttaler at hvis de dreier seg om ledd i vitenskapelige forsøk, må ingen spørre ham hvorfor forskere leder slike forsøk midt i en rekke kvegfarmer uten å spørre om lov, og uten noen gang å bli observert og sette spor etter seg. Dr. Belot uttaler også at de eneste sporene han kunne finne i en radius på ti meter rundt de mutilerte dyrene, var at graset fortsatte å gro, men at ingen kuer eller andre dyr ville gå innenfor denne sirkelen, til tross for at graset der var godt.

Andre uttaler at det må dreie seg om «Mandinga» (rød magi), fordi ingen dyr kan dø på en slik måte, uten å gi den minste lyd fra seg. «Noe besynderlig finner sted». I et tilfelle der en hest ble funnet med et øye fjernet, samt tungen og anus, sov hundene like ved hesten uten at de reagerte. Innbyggere i dette området hevder å ha observert merkelige, røde lys over trærne, «. . .nesten som onde lys jeg er blitt fortalt stammer fra de som praktiserer rød magi».

I andre områder av Argentina, der mutilasjoner har funnet sted, er det også blitt rapportert om UFO-observasjoner og merkelige lys. I områdene rundt Santa Rosa de Lima er det blitt meldt om en bølge av UFO-observasjoner som blir satt i forbindelse med alle mutilasjonene i området, og eksperter hevder at «utenomjordiske vesener» er ansvarlige for handlingene.Det er vanskelig å tro at de mange bisarre dyrearter som omkom i Syndfloden, var skapt direkte av Gud. Frastøtende dyr med horn, tagger og pigger på alle kanter. De var trolig produktet av «genetisk forskning» som «Guds sønner» drev med på Noahs tidDet er vanskelig å tro at de mange bisarre dyrearter som omkom i Syndfloden, var skapt direkte av Gud. Frastøtende dyr med horn, tagger og pigger på alle kanter. De var trolig produktet av «genetisk forskning» som «Guds sønner» drev med på Noahs tid

En veterinær uttalte at organer og hud var blitt fjernet med slik presisjon at klassisk kirurgi var helt ute av betraktning, og at heller ikke laserkirurgi var i stand til å lage slike snitt. Han bemerket også at i de tilfellene av dyremutilasjoner han hadde undersøkt, lå kadaverne alltid med hodene mot øst og halene mot vest.

De fleste tilfellene av dyremutilasjoner i Argentina den senere tiden er bekreftet av politimyndighetene, og en rekke tilfeller har fått omtale i mediene. Det er helt klart en sammenheng mellom disse utalllige dyremutilasjonene, UFO-aktivitet og de genetiske eksperimentene alien-vesenene bedriver. Hensikten er trolig å frambringe hybride vesener, ikke bare alien/menneske, men også alien/dyr. Mytologien vrimler med hybride skapninger. Kanskje det er en sannhetsgehalt i alle disse legendene? Før vannflommen vrimlet det med bisarre dyr av ymse slag, dyr som var mindre vakre, for å si det mildt. Fossilmaterialet har frambrakt ikke så rent få eksempler på slike dyremonstre. Det er vanskelig å tenke seg at disse var skapt av Gud og erklært for «såre godt». Det er mer sannsynlig at de var produktet av «Genetic Engineering» (genetisk ingeniørkunst) som «Guds sønner» — de falne englene — drev i stor stil før vannflommen. Enoksboken forteller sågar at de falne englene besteg dyr i sin seksuelle besettelse.

Chupacabras

Chupacabras er et spansk ord som betyr «geite-suger». Det skal dreie seg om et bisart vesen som angriper dyr, spesielt geiter, og suger dem tomme for blod. Oftest forekommer de på De karibiske øyer, men også i Florida, Mellomamerika og andre steder. I den senere tid er de også blitt observert i Søramerika. De skal også være observert så langt vest på Det amerikanske fastland som California. Siden 1994 er det blitt meldt om mer enn 2000 tilfeller på Puerto Rico. Påfallende nok er denne øya i Det karibiske hav beryktet for sine hyppige UFO-observasjoner. Puerto Rico ligger også i nærheten av Bermudatrianglet. Kanskje vi ser en tråd i dette her?

De første moderne rapportene om Chupacabras kom på slutten av 1960-tallet/begynnelsen av 1970-årene. Påfallende nok var dette omtrent på samme tid som UFO-kidnappingene, dyremutilasjonene og kornsirklene begynte.

Det er en rekke personer som angivelig har observert vesenet, og beskrivelsene er sammenfallende, noe som tyder på ekthet. Chupacabras skal være ca 120 cm høy (samme som en «alien»). Den går oppreist, har «alien»-formet hode og store, røde mandelformede øyne (samme som «aliens», bortsett fra fargen), grå hud (samme som «alien»), dekket av en blanding av pels og fjær. Vesenet har korte armer med tre klør («aliens» har tre til fire fingre), bein som en kenguru, og en rad skarpe pigger nedover ryggen. Det hevdes at enkelte Chupacabras har vinger og kan fly. De skal også ha en slangelignende tunge og gi fra seg en vond lukt. (Under spiritistseanser merket man ofte en vond lukt da de onde åndene materialiserte seg.) Vesenet har også rudimentære nesebor og en smal sprekkformet munn (samme som hos «aliens»). De har også evne til å skifte farge som en kameleon.

I andre land der dChupacabras, tegnet etter beskrivelse. Legg merke til de skrå alien-formede øyneneChupacabras, tegnet etter beskrivelse. Legg merke til de skrå alien-formede øynenee er blitt observert, er beskrivelsen varierende, enkelte rapporter hevder at de har samme hode og øyne som en «alien». Chupacabras angriper og suger blodet ut av forskjellige dyr, gjerne geiter, men også sauer, høner, kaniner, kalkuner, katter, hunder, kveg og hester. I enkelte tilfeller er det blitt fjernet indre organer fra dyrene uten spor av blod. Det dreier seg ofte om kjønnsorganer, rectum og øyne (samme som med dyremutilasjoner). Karakteristisk nok er dyrene suget tomme for blod uten at det er funnet de minste blodspor (samme som ved dyremutilasjoner).

Måten dyrene er angrepet og avlivet på utelukker rovdyr av enhver art. I mange tilfeller er det et mønster som går igjen: Et hull har penetrert det høyre kjevebenet, muskler og vev, og gått direkte inn i lillehjernen, med øyeblikkelig død til følge. Hullet er fra 7–10 cm dypt, og etser av og til såret for å hindre blodtap. Ingen kjente rovdyrslag på jorda greier disse bragdene. I de aller fleste tilfellene mangler dyrene også rigor mortis (dødsstivhet) og kan være fleksible i flere dager. I enkelte tilfeller koagulerer heller ikke blodrestene i dyret på flere dager.

Ofte er det blitt observert oransjefargede lyskuler og UFO-lignende objekter der Chupacabras er blitt sett. Det er mange som mener at vesenet er relatert til UFO-aktivitet, noe som sikkert er riktig.

Sommeren 1989 ble venninnen til en amerikansk soldat plaget av onde ånder i drømmene sine. En venn av soldaten hadde drevet med okkult praksis som tarotkort, pendler og meditasjon. Han kom i en slags trance, der han ble konfrontert med et monster med klør og blodrøde øyne som nærmet seg venninnen til soldaten. Legg merke til likheten mellom denne beskrivelsen og Chupacabras.

Det er mye som taler for at så vel Chupacabras som en rekke andre bisarre vesener (« Bigfoot», «Yeti» etc.) er hybrider, produkter av genetiske eksperimenter fra dyremutilasjoner etc. — en kryssing av «alien» og dyr — eller rett og slett aliens i andre skikkelser.

Kornsirkler

De såkalte kornsirklene er uidentifiserte, symmetriske mønstre som har oppstått over natten i kornåkre. De forekommer over hele verden, men de mest komplekse mønstrene er funnet i England. Den vanligste forklaringen er at de skyldes bedragere som i nattens løp har gått rundt i åkrene og laget dem. Når man tar mønstrenes perfekte symmetri, kompleksitet, anomalier og nattemørket i betraktning, er dette selvsagt umulig.

Moderne kornsirkler så dagens lys i slutten av 1960-årene, påfallende nok på samme tid da UFO-kidnappingene og dyremutilasjonene begynte. Kornsirklene er absolutt relle. Enhver kan bekrefte det ved å dra dit de forekommer og se dem med egne øyne. De er verken svindel eller science fiction, og har vært gjenstand for omhyggelig gransking av kompetente forskere.

Disse forsDe såkalte kornsirkler viser en utrolig symmetri i sitt geometriske mønster - altfor perfekte til at de kan være laget av folk på bakkenDe såkalte kornsirkler viser en utrolig symmetri i sitt geometriske mønster - altfor perfekte til at de kan være laget av folk på bakkenkerne har påvist fysiske endringer av kornet i kornsirklene. Kornet virker dehydrert, og det er også endringer på molekylnivå. Av andre forandringer kan nevnes forstørrede cellevegger, unormale hulrom i bladfestene på stilken, forlengede bladfester og endringer i jordsmonnstruktur- og sammensetning inne i sirklene i forhold til jordsmonnet utenfor disse. Mange kornsirkler viser komplekse mønstre. Enkelte ganger kan til og med de forskjellige lag i mønstret ha virvler som går i motsatte retninger.

Ikke så rent sjelden viser testutstyr merkelig oppførsel når man flyr over kornsirkelområder. Kompass kommer helt ut av kontroll, det samme gjør klokker, mobiltelefoner, batterier, kameraer etc. Dette tyder på sterke elektromagnetiske felter i området. Over kornsirklene er det blitt målt feltstyrker på 40–50 nanotesla, som er ti ganger høyere enn over normale åkre.

Et fellestrekk er at kornsirklene ofte forekommer over grunnvannsårer og kalksteinsleier, og det virker som de ofte opptrer i nærheten av oldtidsruiner og gamle religiøse plasser. Særlig rundt Stonehenge-området i Sør-England har det vært påfallende mange kornsirkler.

Enkelte bønder har meldt om økte avlinger, opp til 30–40% de påfølgende årene etter forekomsten av kornsirkler i åkrene deres. Friske kornsirkler gir fra seg lyd rundt 5 KHz. Øyenvitner har ofte rapportert at de kunne høre en høy tone som kom fra sirkelområdet.

Mange personer har meldt om fysisk ubehag ved å oppholde seg i kornsirkler — alt fra kvalme, svimmelhet, hodepine, øresus og smerter. Enkelte har sågar falt i bakken! Noen ganger oppstår virkningene etter at personen har forlatt området. Det er vanskelig å se hensikten med disse kornsirklene, men det er all grunn til å sette dem i forbindelse med UFO-aktivitet.

«Avgrunnens brønn»

I Det nye testamente nevnes «Avgrunnens brønn» i forbindelse med onde ånder/demoner: «For han befalte den urene ånd å fare ut av mannen. I lange tider hadde den hatt tak på ham. Han hadde vært under bevoktning, bundet med lenker og fotjern. Men han hadde sprengt lenkene, og den onde ånd hadde drevet ham ut i ørkenen. Jesus spurte ham: Hva er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var faret inn i ham. Og de bad ham at han ikke skulle befale dem å fare ned i avgrunnen» (Luk. 8,29–31).

«Den fUidentifisert og merkelig «hvitt vann» utenfor Bahamas i Bermudatriangelet. I det samme området har det også vist seg et like uidentifisert «svart vann»Uidentifisert og merkelig «hvitt vann» utenfor Bahamas i Bermudatriangelet. I det samme området har det også vist seg et like uidentifisert «svart vann»emte engelen blåste i basun. Jeg så da en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Nøkkelen til avgrunnens brønn ble gitt til den. Den åpnet avgrunnens brønn, og en røk steg opp av brønnen som røken av en stor ovn. Solen og luften ble formørket av røken fra brønnen. Ut av røken kom det gresshopper på jorden. Det ble gitt dem makt, slik som skorpionene på jorden har» (Åp 9,1–3).

«Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene — ikke før de tusen år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid» (Åp 20,1–3). Ordet avgrunnen, avgrunnens brønn, er oversatt fra det greske ordet abussos, som betyr «et stort dyp», «et meget stort dyp», «et meget dypt sted», «bunnløst dyp», «underverdenen», «bunnløs», «dødsriket, åndenes hjem».

Her er en sann fortelling som kan gi en nøkkel om beliggenheten av «abussos»: En dame var plaget av demoner. Etter oppfordring besøkte en pastor henne og drev de onde åndene ut. I et øyeblikks ubetenksomhet gjorde han imidlertid noe han straks forsto han ikke burde gjort: Han stilte demonen et spørsmål som var saken irrelevant. Spørsmålet var: Hvor er «avgrunnens brønn?» Pastoren ba Gud om tilgivelse for denne ubetenksomhet, men demonen kom likevel med et svar: «Han [Jesus] har gitt meg lov til å fortelle deg det. Avgrunnens brønn ligger i Bermuda-triangelet.»

Denne Mosellerevet utenfor Bahamas, der det er observert en rekke uidentifiserte lys og magnetiske anomalierMosellerevet utenfor Bahamas, der det er observert en rekke uidentifiserte lys og magnetiske anomalierberetningen, som er sann — pastoren fortalte tildragelsen til meg personlig — tror jeg gir et riktig svar på spørsmålet. Selv om demoner er «løgnens ånder», er det mye som tyder på at de i dette spesielle tilfellet fortalte en sannhet.

Bermuda-triangelet har vært kilden til mange spekulasjoner de senere årene. Det har fått sitt navn fordi området ligger innenfor den trekant som har sine tre spisser i Florida, Bermuda og Puerto Rico.

Det har vært rapportert om mange uforklarlige, sporløse forsvinninger i dette området av både fly og båter. Personer som har oppholdt seg i småbåter har fortalt om bisarre opplevelser, og det er gjerne ett bestemt mønster som går igjen: De er kommet inn i en tett tåke; de har følt seg trukket ned i en tunnel, et bunnløst dyp, omgitt av et blågrønt lys, de har mistet all fornemmelse av tid, og de har sett fordreide ansikter. Personer uten tilknytning til hverandre har fortalt det samme. De forteller at de i sin fortvilelse ropte til Gud om hjelp, og at dette reddet dem. Merk deg at abussos på gresk også fremstilles som «et underjordisk rom med et 'kontrollert' utløp (brønnen som fører ned i avgrunnen)» (Studiebibelen).

Bermuda-triangelet ligger i Atlanterhavet. Golfstrømmens varme vann kommer fra disse områdene. Det er mye som tyder på at det en gang i tiden har ligget et kontinent, eller en høytstående kultur her som er blitt totalt ødelagt. På kontinentalsokkelen utenfor Bermuda og Bahamas er det grunt vann før havet stuper ned til 4000 meter. I det grunne vannet er det fra fly blitt observert strukturer som utvilsomt stammer fra menneskehånd. Dykkere har bekreftet dette ved funn av symmetriske strukturer av stein. Også pyramidelignende strukturer er blitt påvist på havbunnen i dette området.

«Atlantis-pyramide» oppdaget?

«Havforskere har funnet vitenskapelige beviser for at en enorm pyramide — større enn noen annen kjent pyramide — ligger under havet i «djevelens trekant» [Bermuda-triangelet].

Forskerne er forbløffet over dette funnet på en ellers flat havbunn. Denne mystiske strukturen, som ligger under 400 meter vann, reiser seg bratt til en høyde av 260 meter.

Undervannsforsker Capt. Don Henry, som gjorde dette forbløffende funnet og målte størrelse og form med moderne sonar-utstyr, uttalte undrende: 'Den er virkelig massiv! Grunnflaten måler 330 meter på hver side. Den er til og med høyere enn Keops-pyramiden (160 m høy), som er den høyeste pyramide vi kjenner på jorden.

Charles Berlitz, som er en kjent forsker av «djevelens trekant» og som var med Capt. Don Henry på en oppmålingstur nr. to på stedet, uttalte at strukturen, som ligger 31 km utenfor kysten av syd-Florida, befinner seg i et havområde som er omtrent totalt flatt, et område som ikke viser rester etter vulkansk aktivitet eller undervannsfjell.

'Dette området ligger direkte i Bermuda-triangelet, der et større antall fly og skip har forsvunnet sporløst på mystisk vis', uttalte Berlitz. 'Hvorvidt denne besynderlige undervanns-pyramiden på en eller annen måte gir en nøkkel til mysteriet omkring denne trekanten, eller også gir beviser for en sivilisasjon som har vært tapt i lang tid, er noe vi må finne ut av.'

. . . Berlitz, som har skrevet bestselgeren 'Bermuda-triangelet', uttalte: 'Jeg tror at det vi har funnet, er en pyramide. . . der Atlantis kan ha ligget!' Det hevdes at Atlantis var et kontinent enkelte tror sank i havet. Pyramiden, påpekte han, ligger på en del av havbunnen som engang var tørt land» (Huge, Mysterious Pyramid Found Under Ocean in Devil's Triangle. Gjengitt i Prophecy Flash, mars-april 1997).

Atlanterhavet har kanskje fått sitt navn etter Atlantis, det legendariske, tapte kontinent. Det er mye som tyder på at dette har ligget nettopp i dette området, rett over «avgrunnens brønn». Atlantis var ifølge legendene spekket av okkultisme og avgudsdyrkelse.

Bermudatrianglet er et av de steder på jorda der UFO-aktiviteten er høyest. Det er rapportert om lysende gjenstander som beveger seg i stor fart under vannet, og UFOer som både går opp og ned i havet. Det er meldt om merkelige striper av «hvitt vann», og ganske nylig om uforklarlig «svart vann» i området.

Det er stilt opp en rekke naturalistiske teorier om fenomenene som utvilsomt har skjedd i Bermudatrianglet, men ingen av dem gir dekkende svar på fenomenene. Kompasser og elektroniske instrumenter kommer av og til ut av kontroll i området, noe som tyder på sterke elektromagnetiske felter. Det samme skjer over kornsirkelområder. Det er ingen tvil om at det er noe merkelig med Bermudatriangelet.

Alien-ritualer

Betty Andreason Luca, en kvinne som ble UFO-kidnappet gjentatte ganger, har beskrevet ritualer de fremmede vesenene utførte på «et utenomjordisk sted». Dette var 25. januar 1967. Hun fikk der se «døden og gjenfødelsen til en fønikslignende fugl», den samme fuglen som også er observert på «alien»-uniformene. Betty Andreason Luca fikk under en annen kidnapping se et mystisk ritual, der hun —

«. En såkalt Caduceusstav har vært et sterkt okkult symbol helt fra oldtiden. Det brukes ifølge beretninger også i alien-ritualerEn såkalt Caduceusstav har vært et sterkt okkult symbol helt fra oldtiden. Det brukes ifølge beretninger også i alien-ritualer. .så tre høye menneskelignende aliens utføre en merkelig, mystisk seremoni der de tre vesenene sto i trekantformasjon inne i en sirkel på gulvet. Idet de grep hverandres håndflater, kom en lyssirkel til syne midt mellom dem. En annen lysstråle kom ut av pannene deres og dannet en trekant. Tre andre menneskelignende aliens dukket opp og sluttet seg til dette merkelige ritualet ved å stille seg inne i denne sirkelen på gulvet, hvoretter alle begynte en slags messing. En annen lyssirkel kom da til syne som omsluttet alle seks nær bakhodet. En ny lysstråle kom da ut fra de tre andre og dannet to trekanter som var konfigurert som en sekskantet stjerne. Deretter løftet de armene opp mot himmelen, og lysstrålene forandret seg til en lysglobe» (Paul Christopher: Alien Intervention, s. 109).

Vi skal merke oss at deler av dette ritualet ligner påfallende på de magiske ritualene satanister og andre okkultister utfører. Også de står inne i en sirkel der trekanter, pentagrammer (femkantede stjerner) og heksagrammer (sekskantede stjerner) figurerer. Under disse seremoniene påkaller okkultistene visse ånder. Også føniksfuglen er et magisk symbol som er kjent fra gammel tid. Alien-vesenene har ifølge enkelte rapporter ofte et emblem på sine tettsittende drakter. Noen har rapportert om emblemer i form av kaduceusstaver (stav med en slange), mens andre har rapportert om emblemer i form av en føniksfugl.

Alt dette vitner om hvilke opphav disse ritualene og symbolene har. Mye av dette er kjent stoff fra bl.a. de umåtelig populære Harry Potter-bøkene.

Hvem/hva er «aliens»?

Apostelen Paulus gjør det klart at himmelrommet er et tilholdssted for hærskarer av onde ånder: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

(Himmelrommet — gr. epouranios: over den atmosfæriske himmel, verdensrommet, himmelsk). Uttrykket «verdens herskere» (flertall) er oversatt fra det greske ordet kosmokrator, som bare forekommer her i Det nye testamente. «Det er et meget sterkt og omfattende uttrykk og viser at de onde ånder, som Paulus skriver om, har et spesielt maktområde, at de har verden under kontroll» (Studiebibelen, om uttrykket kosmokrator). «I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn» (Ef 2,2).

DetHer ser vi magikeren som står på gulvet midt inne i en sirkel med pentagrammer og okkulte symboler og påkaller «Mefistofeles» - Satan. Et lignende ritual er beskrevet under en alien-seremoni. Dette burde være nok til å avsløre alien-vesenenes sanne natur. Legg også merke til Baphomet-skikkelsen på veggen til venstre - også et uhyggelig symbol på Satan.Her ser vi magikeren som står på gulvet midt inne i en sirkel med pentagrammer og okkulte symboler og påkaller «Mefistofeles» - Satan. Et lignende ritual er beskrevet under en alien-seremoni. Dette burde være nok til å avsløre alien-vesenenes sanne natur. Legg også merke til Baphomet-skikkelsen på veggen til venstre - også et uhyggelig symbol på Satan. er all grunn til å sette likhetstegn mellom disse verdensherskerne, ondskapens åndehær i himmelrommet og de fremmede UFO-vesenene som er popularisert under navnet «alien». Det er derfor ikke særlig klokt å le det hele bort som fantasi og oppspinn, eller bagatellisere emnet. Det er en kamp på det åndelige plan mellom menneskene og de falne engler. Dette er ingen barnelek, og definitivt ingen ting å le av! De som spøker med slikt vet ikke selv hva de gir seg ut på!

Av og til sammenligner ofrene etter UFO-kidnappinger de fremmede vesenene med «engler» — en dekkende sammenligning — men det dreier seg om falne engler som ikke har gode hensikter. UFO-vesenene, «aliens» er kort og godt «ondskapens åndehær i himmelrommet», «verdensherskerne», anført av sin leder Satan, som også blir kalt «denne verdens gud» (2 Kor. 4,4) og «denne verdens fyrste» (Joh. 12,31; 14,30; 16,11). La ingen bedra seg selv på dette punktet! Det kommer en tid, og den er ikke langt unna, da disse onde vesenene vil utføre store tegn og undere både på himmelhvelvingen og på jorda, og menneskene vil knapt tro sine egne øyne. Det er maktpåliggende at vi kjenner fienden og hans taktikk, og at vi kjenner Jesus og hans Ord!

UFO

ModernFotografiet viser angivelig en UFOFotografiet viser angivelig en UFOe UFO-rapporter/observasjoner begynte i 1940-årene og antallet har hele tiden økt til et så godt som verdensomspennende fenomen, men med ekstraordinær hyppighet på visse steder. De fleste UFO-observasjoner skjer i områder der det er større avvik i jordens magnetfelt. Disse såkalte energiknutepunkter forekommer ved pyramidene i Egypt, Stonehenge i England, Macchu Picchu i Andes, Nazca-linjene i Peru, Fujiyama i Japan, Yucatanhalvøya etc. Som nevnt tidligere, er Bermudatrianglet et av de steder i verden med størst UFO-hyppighet. Et annet sted i verden med ekstremt stor UFO-hyppighet er staten Israel. Den jødiske forfatter, journalist og UFO-forsker Barry Chamish sier i sin bok Return of the Giants (2000), at det går en ren UFO-bølge over Israel, en bølge som begynte i 1987, og det forekommer både UFO-kidnappinger, kornsirkler og dyremutilasjoner. Merkelig nok er den høye konsentrasjonen av UFOer i området begrenset til staten Israel. Det er omtrent ikke meldt om UFO-observasjoner i nabostatene i araberverdenen (Charles Missler: Alien Encounters, s. 16–17).

UFO-fenomenene er demonisk aktivitet, og Satan og hans åndehær driver ikke med dette på hobbybasis. De har bestemte hensikter, nemlig å føre verden ut i et gigantisk, overveldende bedrag slik at færrest mulig kan bli frelst. De holder nå på med å finslipe programmet sitt, og snart finner urframføringen sted. Hvor mange har klarsyn nok til å gjennomskue tidenes største bedrag når det er over oss?

«Guds vogner»

Bibelen forteller at Gud har tusenvis av «vogner»: «Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen» (Sal 68,18). «For se, Herren skal komme i ild, og hans vogner [heb.: merkabah, en vogn] skal være som stormvind» (Es 66,15).

Vi husker beretningen om profeten Elias som ble tatt opp til himmelen i en «ildvogn»: «Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elias fór i stormen opp til himmelen» (2 Kong 2,11).

Det er ikke urimelig å tro at «ildvognen» og «ildhester» som hentet Elias var en form for UFO. (UFO er et akronym for«Unidentified Flying Object» — «uidentifisert flyvende objekt». Jeg bruker denne betegnelsen her i mangel av noe bedre). Gud har «vogner», som vi leste, og hvordan ville datidens skribenter beskrive en skinnende «UFO» annet enn en «ildvogn». Profeten Daniel beskriver Jesus (Menneskesønnen) som kommer til Faderen i «himmelens skyer»: «Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se — en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham» (Dan 7,13). Dette er en episode som finner sted i himmelen. Kan det tenkes at «skyen» som fraktet Jesus var en av «Guds vogner», en «UFO?» Når Jesus kommer for annen gang, vil han også komme med «himmelens skyer»: «Og Jesus sa: Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer» (Mark 14:62; Matt 24,30; Matt 26,64). Er det så urimelig å tro at det dreier seg om «Guds vogner», «tusen og atter tusen» av dem?

Profeten Esekiel beskriver noe som vanskelig kan være annet enn en av Guds vogner: «Og jeg så, og se: Et stormvær kom fra nord, en stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i den, midt i ilden, viste det seg noe som så ut som blankt metall» (Esek 1,4). Kanskje er dette — for å bruke et mundant uttrykk — selve «representasjonsvognen, limousinen?» Legg merke til at denne vognen er omgitt av ild, som tilfellet også var med vognen som hentet profeten Elias.

Det siste store bedraget

Et bedrag som overgår enhver forstand, noe oversanselig som er hinsides all virkelighet og menneskene gjennom alle tider aldri har vært vitne til før, er i ferd med å fange jorda og dens innbyggere. Likevel er de fleste totalt uvitende om det som skjer og som ligger foran. Verdens kjas og mas, karrierejag, daglige bekymringer, vantro og materialismens ånd har fanget menneskene så de ikke lenger har kontakt med virkeligheten utenfor sin egen sfære.

Er det mulig at aliens vil iscenesette en forfalskning av Jesu annet komme, der en hærskare av UFOer, en etterligning av «Guds vogner» er involvert? Satan og hans falne engler kjenner disse vognene godt! Kan det tenkes at de vil samle seg i en fantastisk, skinnende formasjon over Oljeberget i Jerusalem, og en lysende, hvit skikkelse stiger ned gjennom lufta fra en «ildvogn» og setter sine føtter på Oljeberget — kanskje ledsaget av «engler», «apostler» og «profeter?» Dette vil bli et overveldende bedrag som størsteparten av den kristne verden vil falle for, og det falske kommer før det ekte.

Bibelen sier at Jesus vil komme igjen på samme måten som han fór opp (Ap.gj. 1,11), og han vil sette sine føtter på Oljeberget (Sak. 14,4), og det er ikke utenkelig at han kommer i «Guds vogner» — men det er likevel en forskjell. Apostelen Paulus sier at Guds folk skal møte Jesus i lufta: «Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren» (1 Tess 4,17). Dette aspektet får ikke Satan lov til å etterligne. Jesus setter ikke sine føtter på Oljeberget på det tidspunkt. Men som profetene har sagt ved utallige anledninger, vil Gud føre sitt folk tilbake til det land han ga deres fedre og grunnfeste dem der til evig tid. Det er Gud selv som vil føre dem dit, kanskje i de samme «skyene» de ble rykket opp i. Av plassmangel kan jeg ikke gå nærmere inn på emnet Jesu gjenkomst i denne artikkelen, men vil komme tilbake til det i en senere artikkel.

Til slutt vil jeg si som apostelen Paulus: «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord» (Ef 6,11–17).

Kilder:

John E. Mack: Abduction — Human Encounters With Aliens

Charles Missler: Alien Encounters — The Secret Behind the UFO Phenomenon

Paul Christopher: Alien Intervention — The Spiritual Mission of UFO's

Ann Andrews/Jean Ritchie: Abducted

Budd Hopkins: Witnessed

Nick Pope: The Uninvited — An Exposé of the Alien Abduction Phenomena

Whitley Strieber: Communion

Timothy Good: Beyond Top Secret — The Worldwide UFO Security Threat

Timothy Good: Alien Base — Earth's Encounters With Extraterrestrials

Barry Chamish: Return of the Giants

Charles Berlitz: The Bermuda Triangle

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 3, 2002 ...
Sist redigert lørdag, 07 november 2020 19:50