Skriv ut denne siden

Den nye verdensorden

(6 Stemmer)

DetEbolavirus. Det er mange som hevder bestemt at både dette viruset og andre nye og merkelige virus som har kommet for dagen de senere årene, kan være menneskeskapt. Forskerne er i dag i stand til å mutere og skape nye virusvarianter (mange dødelige) i sine laboratorier - og det skjer ikke i det godes tjeneste. Denne galskapen går sin gang mens de fleste ikke forstår hva som skjer, men stoler blindt på medienes vinklede nyheterEbolavirus. Det er mange som hevder bestemt at både dette viruset og andre nye og merkelige virus som har kommet for dagen de senere årene, kan være menneskeskapt. Forskerne er i dag i stand til å mutere og skape nye virusvarianter (mange dødelige) i sine laboratorier - og det skjer ikke i det godes tjeneste. Denne galskapen går sin gang mens de fleste ikke forstår hva som skjer, men stoler blindt på medienes vinklede nyheter er et program som tar sikte på å avbefolke to tredjedeler av verden og slavebinde de som blir tilbake. Det går under navnet Den nye verdensorden. Dette programmet går i dag sin gang uten at de fleste forstår hva som skjer. Hvis Satan var/er i stand til å tilføre skaperverket fremmedelementer i form av ugress, parasitter, giftplanter, sykdomsbakterier, hybrider, monstre etc., vil han også være i stand til å produsere sykdoms- og epidemifremkallende virus. Det er ikke Gud som har plantet dette i sitt skaperverk; det er et produkt av synden — og syndens opphavsmann er Satan. Det er en fiende som har sådd ugress i den gode åker. Det er ikke utenkelig at mye, for ikke å si de aller fleste forskjellige virustypene som i dag plager mennesker og dyr med makabre sykdommer, er produsert av Den onde, og i vår teknologiske tidsalder i moderne laboratorier av mennesker som er inspirert av ham selv. Sykdommer som er oppstått i den senere tid, som AIDS, Ebola, en rekke nye influensatyper, kugalskap, Vestnil-virus etc. er etter alt å dømme kunstig frambrakt — muligvis i en bestemt hensikt. Det et faktum at forskere i dag er i stand til å mutere både bakterier og virus, og «skape» nye former. Det skjer selvsagt naturlige mutasjoner i den levende verden på grunn av spontane, men harmløse «programmeringsfeil» i den genetiske koden. En firkløver er et eksempel på slikt. Men det er også en ond intelligens som er i virksomhet for å ødelegge Guds skaperverk, og da spesielt de vesener som ble skapt i Guds bilde: menneskene. Helt fra synden kom inn på denne jord, har denne onde intelligens — Satan — arbeidet på å ødelegge skaperverket, som Gud sa var «overmåte godt» (1 Mos 1,31). Dette har Den onde klart i den grad Gud har tillatt ham. Noen vil le av dette som eventyr og konspirasjons-fanatisme. Den latteren må de selvsagt stå for selv. Riktignok heter det at en god latter forlenger livet, men i dette tilfellet er latterens livsforlengende verdi mer enn tvilsom. Det er definitivt ingen ting å le av! Det står uttrykkelig i Guds Ord at hans folk går til grunne av mangel på kunnskap (Hos 4,6), og den generelle kunnskap om Guds Ord og syndens drama befinner seg i dag på et bedrøvelig lavmål. Og det er ikke bare kunnskap om disse ting som er mangelvare; flertallet verken ønsker kunnskap eller viser den ringeste interesse — og mange gjør kunnskapen om Guds Ord til latter. Det er en synlig verden: Den vi ser med våre øyne og oppfatter med våre sanser. Dette har de fleste ingen problemer med å forstå. Men i den synlige verden er det er også en usynlig verden som ligger utenfor vårt sanseområde — en annen dimensjon, om du vil. Det er her syndens drama utspiller seg. Vi kan ikke se dette skuespillet med våre øyne, og vi kan ikke se aktørene. Av den grunn er det mange som har problemer med disse tingene. «Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees» (Heb 11,1). Vi kan som sagt ikke se kampen mellom det gode og det onde — mellom Kristus og Satan — med våre øyne, men konsekvensene av striden ligger innenfor vårt sanseområde, og det er den vi skal gå nærmere inn på.

Avfolkning

Når man lufter tanken om at det foreligger et program som går ut på å redusere jordens befolkning med fem milliarder mennesker, vil mange riste på hodet og hevde at slike tanker er ren fantasi. Ingen mennesker kan bli så kalde og kyniske at de bevisst går inn for et slikt gigantisk folkemord mot sine medmennesker, vil de innvende. De som rister på hodet av dette, er blinde for at det er Den onde selv som står bak slike planer, og han har ingen som helst anfektelser i den retning. Det er anslått at det totalt bare har vært 300 år med fred i sivilisasjonens historie. Det er også anslått at det har levd til sammen 40 milliarder mennesker på jorden i samme tidsrom. Så kan man jo tenke seg hvor mange mennesker som er blitt drept i alle de grusomme kriger som Satan har inspirert maktgale og kyniske mennesker til å føre.

Den tidligere amerikanske president Harry Truman (1884-1972) var høygradsfrimurer av 33. grad. Han blunket ikke med øynene da han i 1945 ga ordre om å slippe atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki, og utlettet 300 000 menneskelivDen tidligere amerikanske president Harry Truman (1884-1972) var høygradsfrimurer av 33. grad. Han blunket ikke med øynene da han i 1945 ga ordre om å slippe atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki, og utlettet 300 000 menneskelivSatan er selve «ødeleggeren», og Bibelen beskriver ham — Satan — og hans endelige skjebne på denne måten: «Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag! . . .De som ser deg, skal stirre på deg, undres over deg og si: Er dette den mannen som fikk jorden til å beve, kongeriker til å skjelve, som gjorde verden til en ørken og rev ned dens byer, og som ikke slapp sine fanger hjem?» (Es 14,12.16–17.) Vi skal notere oss at Satan bruker menneskelige redskaper til å føre hans planer ut i livet. De er mennesker som har sverget sin troskap til ham, og som er besjelet av hans ånd. Det er innflytelsesrike statsledere og deres rådgivere som stort sett er medlemmer av frimurerlosjer og andre hemmelige, okkulte selskaper — Satans selskaper — som har klekket ut disse djevelske planene. Se på kynismen som driver disse menneskene. Den tidligere amerikanske president Harry Truman — frimurer av 33. grad — hadde ingen samvittighetskvaler med å slippe verdens første atombomber over sivile mål i Japan og drepe 200 000 uskyldige mennesker som ingen ting galt hadde gjort.

Lazar Kaganovich (Lazarus Moseson) var Stalins svigerfar. Sammen med Stalin kuttet de  forsyningene til Ukraina for å skape en kunstig hungersnød («Holodomor»). På denne måten sørget de for at  rundt 6 millioner uskyldige ukrainere sultet i hjel. Er det noen som snakker om kynisme?Lazar Kaganovich (Lazarus Moseson) var Stalins svigerfar. Sammen med Stalin kuttet de forsyningene til Ukraina for å skape en kunstig hungersnød («Holodomor»). På denne måten sørget de for at rundt 6 millioner uskyldige ukrainere sultet i hjel. Er det noen som snakker om kynisme?Frimurerbrødrene Churchill og Roosevelt hadde ingen samvittighetskvaler med å slippe store mengder fosforbomber over den tyske byen Dresden og avlive på bestialsk vis 300 000 sivile mennesker som hadde flyktet for krigens redsler. Kommunismen har rundt 100 millioner menneskeliv på samvittigheten. Joseph Stalin og hans onde ånd Lazar Kaganovich kuttet forsyningene til Ukraina og framkalte en planlagt hungersnød der fem millioner mennesker sultet i hjel. Middelalderens kristenforfølgelser og inkvisisjon nøyde seg ikke med å drepe kristne mennesker, men måtte pine og torturere dem — sine medmennesker — til de døde i ubeskrivelige lidelser, mens deres bødler var upåvirket — de nærmest frydet seg over ofrenes lidelser.

Den tidligere amerikanske president Franklin D. Roosevelt (1882-1945) var høygradsfrimurer  av 32. grad. Han bombet sammen med sin kollega Winston Churchill i England den tyske byen Dresden i 1945,  og sørget for at mellom 200 000-300 000 uskyldige mennesker ble brent i hjel levende. Byen hadde ingen  militær betydning, og var på den tid et oppholdssted for mennesker som hadde flyktet for krigens redsler.  Store kulurskatter gikk også opp i røyk ved denne vanvittige handling av to frimurerbrødre. Snakket noen om  kynisme?Den tidligere amerikanske president Franklin D. Roosevelt (1882-1945) var høygradsfrimurer av 32. grad. Han bombet sammen med sin kollega Winston Churchill i England den tyske byen Dresden i 1945, og sørget for at mellom 200 000-300 000 uskyldige mennesker ble brent i hjel levende. Byen hadde ingen militær betydning, og var på den tid et oppholdssted for mennesker som hadde flyktet for krigens redsler. Store kulurskatter gikk også opp i røyk ved denne vanvittige handling av to frimurerbrødre. Snakket noen om kynisme?Nei, min venn, mennesker som er besjelet av Satans ånd har ingen samvittighet. Deres kynisme er grenseløs, og enten det er snakk om å redusere jordens befolkning med tusen mennesker eller fem milliarder, så spiller tallet ingen rolle for dem. De har et mål, verdensherredømmet, og å redusere jordens befolkning til et «kontrollerbart nivå», og da tjener hensikten midlet. Disse mennesker har ingen samvittighet. De tjener kun «saken». Men vi vet at det er en Gud i himmelen som bare tillater onde mennesker og deres leder Satan å føre sine planer ut i livet til grensepunktet, der Gud sier: Hit og ikke lenger. Mennesker kan legge sine planer, men Gud sitter med den fulle kontroll over utviklingens gang. Han setter grensene.

Den nye verdensorden

I sin bok The Conspirators' Hierarchy, The Story of the Committee of 300, løfter Dr. John Coleman på lokket og avslører hva den såkalte nye verdensorden går ut på, og hvem som står bak. Dette har vi for øvrig vært inne på tidligere. Dr. Coleman er en tidligere etterretningsoffiser i det britiske etterretningsorganet M16, og han forteller selv at han ved mange anledninger hadde tilgang til høyt graderte dokumenter. Han forteller videre at det var under hans tid som tjenestemann for statsvitenskap i Angola, Vestafrika, at han virkelig fikk anledning til å få innsyn i toppehemmelige, høyt graderte dokumenter som var uvanlig frittalende. Som han selv sier: «Det jeg leste, fylte meg med sinne og ergrelse, og førte meg inn på en kurs jeg aldri har veket av fra — nemlig å avsløre hvilke krefter som styrer statsmaktene i England og USA» (Coleman, s. i). Og dermed hvem som i dag står bak kulissene og manipulerer statsledere i kampen om verdensherredømmet — Den nye verdensorden.

Den tidligere britiske statsminister Benjamin Disraeli (1804-1881) visste hva han snakket om  da han i sin bok «Coningsby» fra 1844 skrev at verden blir styrt av helt andre personer enn de man  forestiller seg - en maktelite bak kulisseneDen tidligere britiske statsminister Benjamin Disraeli (1804-1881) visste hva han snakket om da han i sin bok «Coningsby» fra 1844 skrev at verden blir styrt av helt andre personer enn de man forestiller seg - en maktelite bak kulisseneI denne meget avslørende boken, som ikke er så lett å få tak i, forteller Dr. Coleman at han har meget godt kjennskap til en rekke organer og hemmelige selskaper som arbeider for verdensherredømmet, som f.eks. Council of Foreign Relations (CFR), Bilderbergerne, Den trilaterale kommisjon, RIIA, sionistene, frimureriet, Rosenkrutzerne etc. Han fikk inngående kunnskaper om dette under sine studier ved The British Museum i London.

Etter at han offentliggjorde resultatet av sine studier, ble han som ventet en forfulgt mann, økonomisk ruinert og trakassert på alle mulige måter. Dr. Coleman skrev et manuskript i 1981 der han bl.a. avslørte at Romaklubben og relaterte selskaper utgjorde en komité på 300 personer som styrer verden i dag, og arbeider aktivt for verdensherredømmet.

Dette er ikke noe nytt. Dr. Coleman bare bekrefter med moderne navn hva ledende politikere uttalte lenge før han var født. La oss se på et par uttalelser av kjente, ledende politikere:

«Så du ser, min kjære Coningsby, at verden blir styrt av ganske andre personer enn de som ikke befinner seg bak kulissenen forestiller seg» (Benjamin Disraeli: Coningsby, the New Generation (1844). Uthevelser tilføyd. Benjamin Disraeli, som var jøde, var to ganger Englands statminister).

«300 menn som alle kjenner hverandre styrer skjebnen til det europeiske kontinent, og de velger alle sine etterfølgere fra dem de omgir seg med» (Walther Rathenau i Freie Presse, 24. desember 1912. Uthevelser tilføyd. Walther Rathenau var en jødisk bankier som også ble Tysklands utenriksminister).

«Historiens betydning i de siste hundre årene, er at 300 jødiske finansmenn som alle er losjemestere, styrer verden» (Jean Izoulet: Paris, la Capitale des Religions (1931) Uthevelser tilføyd).

Dr. Coleman navngir de fleste tidligere og nåværende medlemmer (pr. 1992) av disse 300 menn — hvorav mange meget kjente personligheter. Disse personer har sine målbevisste planer, og planene går ut på å opprette et verdenssystem, en verdensregjering med et globalt pengesystem, et globalt rettsapparat, et globalt militærvesen og en global politistyrke.

Her er planene i et nøtteskall:

Under denne nye verdensorden er lederne selvutnevnte oligarker som ikke er ansvarlige for andre enn seg selv under et føydalt/vasallsystem etter middelaldersk mønster.

Under den nye verdensorden skal middelklassen fjernes. Den har ingen plass i Den nye verdensorden. Der vil det bare være herre og tjener. Alt vil bli styrt av oligarkene i herskerklassen, som bare tildeler slaveklassen tilstrekkelig med livsnødvendigheter for å holde den i gang i deres tildelte områder, som ikke kan kalles annet en slave/arbeidsleirer. All rikdom blir samlet i hendene på herskerklassen.

Under den nye verdensorden vil det være et globalt rettssystem og rettssapparat som blir håndhevd ved en global politistyrke og et globalt militærvesen. De som ikke vil innrette seg etter systemet, vil bli henrettet.

Under den nye verdensorden vil det ikke lenger være noen landegrenser og heller ingen nasjoner, slik vi kjenner dem. All nasjonalfølelse, patriotisme og raseidentitet skal utslettes, og i overgangsfasen vil det være strengt forbudt under straff bare å nevne sin rasemessige identitet. Vi ser trenden i dag. Vi ser hvordan det arbeides med å utslette nasjonalfølelsen og patriotismen til fordel for et «flerkulturelt samfunn», masseinnvandring etc.; man blir kalt for «rasist» straks man åpner sin munn og nevner slike ting. «Det fargerike fellesskap» er «in» i disse tider. Til og med i 17. maitog blir det nå foreslått å vifte med all verdens flagg.

Den nyGeorgia-monumentet i staten Georgia, USA, har inskripsjoner på åtte språk. Disse  inskripsjonene hevder bl.a. at verdens befolkning bør opprettholdes på 500 millioner mennesker «i pakt med  naturen». Dette er hva den kommende verdensregjering har planer omGeorgia-monumentet i staten Georgia, USA, har inskripsjoner på åtte språk. Disse inskripsjonene hevder bl.a. at verdens befolkning bør opprettholdes på 500 millioner mennesker «i pakt med naturen». Dette er hva den kommende verdensregjering har planer ome verdensorden vil være basert på et slags «velferdssystem» der de som underkaster seg systemet og er lydige mot det blir «belønnet» med midler til å opprettholde livet. De som ikke vil underkaste seg, vil bli nektet slike midler så de rett og slett sulter i hjel, eller de blir erklært for fredløse, slik at alle som ønsker det kan drepe dem. Private våpen til selvforsvar vil være strengt forbudt. Vi husker Åpenbaringsboken, kap. 13, der de som ikke vil bøye seg for «dyrets» regime, verken skal få kjøpe eller selge, men skal drepes.

Under den nye verdensorden vil det bare være én «religion», en slags global kirke, «Verdenskirken», der satanisme. luciferianisme og trolldomskunster — frimurernes religion og New Age, vil være den eneste tilltatte, og den eneste det blir undervist i. Private skoler med annen ideologi blilr ikke tillatt. Denne religionen ble faktisk ratifisert den 23. juni 2000 som «Verdensreligionen» (The United Religions Initiative, URI) — et konglomerat av kristendom, New Age og hedenskap av alle slag. Alt faller på plass.

Under den nye verdensorden vil befolkningstallet holdes på et begrenset nivå med et bestemt antall barn pr. «familie». Barnetallet skal begrenses til to barn pr. kvinne. Hver kvinne vil ha sine personlige data om alt som har med fødsler etc. å gjøre i verdensregjeringens regionale datasystem. Hvis hun blir gravid etter å ha satt to barn til verden, vil hun bli tvangsinnlagt på en abortklinikk for abort og sterilisering. Vi finner denne tendensen i dagens Kina, som er besjelet av denne ideologien.

Under den nye verdensorden vil ekteskapsordningen bli avskaffet og forbudt. Det vil ikke lenger være noe familieliv slik vi kjenner det. Barna vil bli fjernet fra foreldrene ganske tidlig og «oppdratt» (hjernevasket er et bedre ord) av staten, som statens eiendom. Kvinner vil bli stadig mer nedgradert ved den pågående «feminismen», og fri sex vil bli påbudt. Dette foreslo filosofen Plato allerede 300 år f.Kr. i sin bok Staten. Vi ser trenden i dag; vi ser hvordan den radikale «kvinnefrigjøring» og feminisme gjennomsyrer samfunnet og fratar kvinnen deres gudgittte verdighet. Feminismen er i virkeligheten en nedgradering av kvinnen fra den stilling Gud har gitt henne, og ikke en «opphøyelse» slik denne destruktive bevegelse hevder. Den er et gigantisk bedrag som har som mål å ødelegge og oppløse samfunnets hjerte: kjernefamilien. Dette er i tråd med planene for verdensherredømmet.

Under den nye verdensorden vil pornografi bli promotert, bl.a. ved tvungen visning på kinoer og TV. Det gjelder også homoseksuell/lesbisk porno. Pornobølgen, samt den homoseksuelle/lesbiske bølgen går sin seiersgang rundt om i verden i dag. Den figurerer prominent i de kontrollerte media og fremstilles som prisverdig — en alternativ samlivsform som må sidestilles med det tradisjonelle heteroseksuelle ekteskap. Dette er en grov forvrengning av Guds skaperverk, en synd mot naturen som Gud ikke vil se gjennom fingrene med.

Under den nye verdensorden vil kontrollerte, menneskeskapte epidemier, sykdommer, kriger og menneskeskapt hungersnød redusere verdensbefolkningen til rundt en milliard mennesker. Det betyr at minst 4 milliarder mennesker, de såkalte «unyttige forbrukere eller etere», skal elimineres innen år 2050 ved et avfolkningsprogram. Dette vil skje via begrensede kriger, organiserte epidemier med dødelige, hurtigvirkende sykdommer, ved organisert hungersnød og ved andre metoder. De som blir tilbake vil utgjøre arbeiderklassen (slaveklassen, underklassen), som er nyttig for overklassen eller herskerklassen. Underklassen vil være avgrenset til bestemte deler av jorden, der de utfører nyttearbeidet for herskerklassen. De senere årene har det til stadighet dukket opp nye og merkelige epidemier, nye og merkelige sykdommer; atmosfæren blir til stadighet sprayet med giftstoffer som har til hensikt å svekke menneskets immunforsvar og derved forsterke effektene ved kontrollerte epidemier. Værkontroller med HAARP og lignende skaper tørke, flomkatastrofer og påfølgende hungersnød. De kan også fremkalle og styre orkaner.

Under den nye verdensorden skal energi, vann og matvarer holdes på et minimumsnivå — et overlevelsesnivå — som er nok til å holde underklassen i live. Det skal begynne med den hvite europeiske rase i Vesteuropa og Nordamerika og spre seg til andre raser. Befolkningen i Canada, Vesteuropa og USA vil avta raskere enn på andre kontinenter, inntil jordens befolkning er kommet ned på et «kontrollerbart nivå» på rundt en milliard, hvorav rundt 500 millioner utgjør den kinesiske og japanske rase. De er plukket ut fordi de gjennom lange tider har vært vant til å adlyde autoriteten uten å stille spørsmål.

Under den nye verdensorden skal byene bare ha et visst antall innbyggere, og arbeidere skal overflyttes til andre byer dersom folketallet i en by overstiger den fastsatte grensen.

Under den nye verdensorden vil enhver borger bli hjernevasket og indoktrinert til å akseptere at de er et produkt av Den nye verdensorden, og de vil bli tildelt et ID-nummer som er godt synlig på hver enkelt person. Disse nummerne ligger i en gigantisk database (noen sier i Brussel, men den kan også ligge i en satellitt i bane rundt jorden — det er mer praktisk med tanke på microchip-avlesning). Vi tenker igjen på Åpenbaringen 13.

Under den nye verdensorden vil private banker bli forbudt. Det vil ikke bli noen lønnsdisputter, og ingen som helst avvik fra fra det lønnsnivå som er fastsatt av verdensregjeringen. De som bryter loven vil øyeblikkelig bli henrettet. Det vil ikke være penger i sirkulasjon blant underklassen. Alle transaksjoner vil skje pengeløst med et kort eller på annen måte, som inneholder innehaverens ID-nummer. Hvis noen bryter disse reglene, vil de bli svartelistet, og de vil ikke kunne kjøpe eller selge eller få noen som helst tjenesteytelse i samfunnet. Hvis overtredelsen er alvorlig, vil man derfor ikke kunne skaffe seg mat, husrom, arbeid, legebehandling etc., og de skal offisielt regnes som fredløse. Informerte kilder sier at 98% av norske banker allerede er på utenlandske hender. De resterende 2% av private banker i Norge merker et stort press, og det er bare et tidssspørsmål før de bukker under — eller overgir seg til systemet. Når 98% av norske banker er på utenlandske hender, så er det jo innlysende hvem som styrer og kontrollerer norsk nærlingsliv, utlån etc. Og nå snakker jeg kun på Norges vegne. Hvem vet hvordan det er fatt med resten av Norden og Den vestlige verden. Det pågår i dag en utstrakt sentralisering og fusjonering. Nasjonenes infrastruktur kommer under kontroll av noen få hender. Dette ser vi bl.a. i Norge, der en håndfull matvarekjeder under storfinansens kontroll forsyner Norge med et viktig aspekt av landets primærbehov; et storkonsern (Orkla) ligger i samme lei, og eier i dag så godt som alle større norske aviser samt større bakerier (Bakers). Kan ikke folk se hvor dette tar veien? Banker fusjonerer med forsikringsselskaper (bl.a. Gjensidige/NOR), og på denne måten får bankene (som kontrollerer økonomien, og er på utenlandske hender), tilgang til sensitive personopplysninger. Kan ikke folk se hvor det hele tar veien?

Under den nye verdensorden vil bruken av visse narkotiske stoffer (for å sløve sansene overfor realiteten) bli tvungen. Hver enkelt borger vil få en viss kvote som kan kjøpes fritt i systemets forretninger over hele verden. Dessuten vil kjemiske stoffer som endrer personligheten og påvirker sinnet bli tilsatt mat og drikkevann. Det vil bli opprettet «narko-barer» der slaveklassen vil tilbringe sin fritid. På denne måten slaveklassen bli redusert til samme nivå som et «kontrollert dyr» uten egen vilje, og som med letthet kan styres og kontrolleres etter herskerklassens vilje.

Under den nye verdensorden vil bare herskerklassen ha rett til jordens naturressurser, og de skal også ha kontrollen over landbruket. All produksjon skal stå under nøye overvåkning. Dette ser vi bl.a. med de «traktater» og «konvensjoner» som springer ut fra FN. De går ut på å tilvende seg og legge under FN all verdens havressurser, landressurser, ferskvannsressurser etc. Kan ikke folk se hvor kursen går?

Under den nye verdensorden skal det praktiseres tvungen euthanasia («dødshjelp») for de gamle og de som er uhelbredelig syke. De som gjennom et langt liv har slitt og arbeidet for å holde samfunnshjulene i gang skal avlives når de blir gamle og syke og ikke lenger er til nytte for herskerklassen. De skal da bli klassifisert som «unyttige etere».

Under den nye verdensorden vil det jevnlig bli iverksatt kunstig mat- og vannmangel og mangel på legehjelp for å minne massene om at hele deres eksistens avhenger av godviljen til herskerklassen.

Under den nye verdensorden vil all informasjon, media og trykkevirksomhet være under streng kontroll av Verdensregjeringen. Det vil bli satt i gang jevnlige kontrolltiltak i form av hjernevask-programmer som blir kalt for Den grusomme bolsjeviklederen Felix Dzerzhinsky (1877-1926) mente at menneskene bare  besto av «hjerner i den ene enden og skitfabrikker i den andre». Snakket noen om kynisme?Den grusomme bolsjeviklederen Felix Dzerzhinsky (1877-1926) mente at menneskene bare besto av «hjerner i den ene enden og skitfabrikker i den andre». Snakket noen om kynisme?underholdning.Vi ser i dag hvordan Vestens media er under kontroll av noen få megaselskaper. Den som styrer mediene, styrer folket, og de som styrer økonomien, styrer politikken. Ergo: Vil du vite hvem som i dag styrer verden, skal du sjekke ut hvem som styrer mediene og økonomien. Resultatet av dine undersøkelser vil overraske deg!

I sin bok The Chasm Ahead, skrev Aurelio Peccei at menneskeheten er å regne som en fiende. Peccei siterte også hva terroristen og bolsjeviklederen Felix Edmundovich Dzerzhinski skrev den gang den røde terror blomstret i Sovjet, da millioner av russere ble myrdet: «Hvorfor skulle jeg bry meg med hvor mange som dør. . . .For meg er menneskene ikke annet enn en hjerne i den ene enden og en skitfabrikk i den andre». Den røde terror ble for øvrig organisert og satt ut i livet av denne onde terrorist. I Europa skjer en transformasjon som tar sikte på å danne en global superstat uten landegrenser, en sentralregjering etc. Dette systemet vil forplante seg bit for bit til USA og Canada. Vi skal merke oss at det var USA som i slutten av 1940-årene finaniserte og var pådriveren for Europabevegelsen. De forente nasjoner blir gradvis endret så den passer inn i verdensregjeringens ramme. Er det disse tilstander du ønsker når du stemmer JA! til EU? Da stemmer du i ditt hjertets uvitenhet. Du stemmer ja til å reise din egen galge og grave din egen grav! Du vet ikke hva du har begitt deg ut på. Idag (2011) er EU i store vanskeligheter, men det gjenstår å se hva utfallet blir. Det blir nå antydet fra høyeste hold at EU nå må styrke sin makt og få større kontroll over EU-landenes indre anliggender.

Men Åpenbaringsbokens 13. kapittel er i ferd med å utkrystallisere seg, og vi må gni skjellene ut av søvndrukne øyne og innse at noe radikalt og alvorlig er i ferd med å skje i vår verden — noe som angår deg og meg i aller høyeste grad. Dette er ikke å le av som «konspirasjonsfanatisme»; det er Bibelen selv som tegner dette bildet for oss, og vi må være i stand til å tyde tidenes tegn rundt oss og knytte det hele til Bibelens beskrivelser av de siste dager. Våkn opp, min venn! for tiden er nær!

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 3, 2005 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 11:28