To Top

Artikler

Dette er en test

Denne verdens fyrste

Skriv ut
(2 Stemmer)

Verden er styrt av ganske andre personer enn vi forestiller oss. Det er Satan som er denne verdens fyrste, og han har lagt sine planer som han bruker sine lakeier i frontposisjoner til å gjennomføre. Satan er denne verdens fyrste (Joh 14,30). Han kalles også denne verdens gud (2 Kor 4,4). Satan og hans hærskarer kalles også «herskere, makter, myndigheter»: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12). Satan tok Jesus med opp på et høyt sted og viste ham alle verdens riker: «Djevelen førte ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til ham: Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet. For til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil» (Luk 4,5–6). Og Jesus motsa ham ikke på det punktet. Det var Jesus selv som kalte ham «denne verdens fyrste».

Satan frister Jesus i ørkenen. Frelseren kalte Satan «denne verdens fyrste». Han   blir også kalt «denne verdens gud». «all jordens herre», «makter og myndigheter, verdens herskere».   Illustrasjon av William BlakeSatan frister Jesus i ørkenen. Frelseren kalte Satan «denne verdens fyrste». Han blir også kalt «denne verdens gud». «all jordens herre», «makter og myndigheter, verdens herskere». Illustrasjon av William BlakeSatan er verdens fyrste, denne verdens gud. Han ble ikke gitt denne tittelen, han ranet den til seg ved et kupp i tidenes morgen. Det er han og hans åndehær som er de virkelige herskere på denne jord — selvfølgelig i den grad Gud tillater, ellers ville Satan ha lagt denne jord i ruiner for lenge siden, og det ville ikke vært et menneske tilbake. Dette er sannhetens kjerne når verdensbegivenhetene kommer på tale. Det er som den tidligere britiske statsminister Benjamin Disraeli sa i sin bok Coningsby fra 1844, at verden blir styrt av ganske andre personer enn de som ikke befinner seg bak kulissene innbiller seg. Med andre ord: De virkelige herskere befinner seg bak kulissene. Og disse personer har igjen solgt seg til denne verdens fyrste. Det forklarer hvorfor disse som sitter bak kulissene og styrer sine offentlige sprellemenn og sprellekvinner, nikkedukker og stråmenn, er medlemmer av hemmelige, okkulte selskaper. Lakeiene deres opptrer offentlig som frontskikkelser i mediene under benevnelsen «statsledere», men er under kontroll av de som befinner seg bak kulissene. Også her i Norge er det slik, la ingen narre seg til å tro noe annet. Det er internasjonale krefter under ledelse av denne verdens fyrste som er de virkelige makthavere.

Strid på annet plan

Den virkelige striden i verden er ikke mellom nasjoner eller mellom ulike politiske partier på høyre- eller venstresiden. Slike stridigheter er ikke annet enn kosmetikk for en underliggende, og langt styggere maske. Striden ligger på et helt annet plan. Det er en strid mellom en internasjonal elite som kontrollerer verdens økonomi og som tilhører Satans synagoge, og de som holder fast på Guds prinsipper — og målet er verdensherredømmet med denne verdens fyrste som overhode. Dvs. et verdensherredømme der makteliten bak kulissene kommer fram i lyset og slavebinder menneskene under et tyranni verden aldri har opplevd maken til. Planen er å omskape jorden til en privat føydalstat under herskerklassen, med underklassen som slaver til å utføre det nødvendige arbeid for overklassen. I disse planene inngår også en en reduksjon av jordens befolkning til et «kontrollerbart nivå», dvs. mellom 500 millioner til en milliard mennesker. Vi ser i dag rett foran øynene våre hvordan alt legges til rette for at den forhatte middelklassen kan delegeres til underklassen. Vi ser i dag rett foran øynene våre hvordan alt legges til rette for en befolkningsreduksjon via forskjellige metoder. Det 13. kapittel i Åpenbaringsboken utkrystalliseres foran øynene våre.

Distraksjon og test

Menneskene er i dag hjernevasket og distrahert av mediene og dopet ned i sex, underholdning og fornøyelser, idrettsarrangementer, gjeldsbyrder og lignende mens elitegruppen utprøver forskjellige metoder til befolkningskontroll og til å skape frykt hos befolkningen så de blir et lett bytte. 911-attenatet var en inside-jobb som ble brukt til å påbegynne «krigen mot terror», og menneskene lot seg lure av retorikken og et særdeles vaklende «bevismateriale» fra myndighetenes side. Det samme gjelder krigen mot Afghanistan, Irak, oversvømmelsen av New Orleans, skremselen om fugleinfluensa etc. Makteliten tester alle disse metodene for å se befolkningens reaksjon før de åpner Pandoras eske. Les Åpenbaringen 6,1–10. Mange, for ikke å si de fleste av de moderne og merkelige epidemier blant mennesker og dyr er skapt av forskerne i deres spesiallaboratorier.

Illuminati

Adam Weishaupt stiftet Illuminati-ordenen den 1. mai 1776, antakelig etter oppdrag av   Rothschild-familienAdam Weishaupt stiftet Illuminati-ordenen den 1. mai 1776, antakelig etter oppdrag av Rothschild-familienMakteliten gikk en gang under navnet Illuminati, men opererer i dag under en rekke dekknavn og organisasjoner/selskaper. De er i virkeligheten Satans synagoge. Kjernen er i dag skjult dypt innenfor frimureriet. Illuminati ble stiftet i 1776 av den 22 år gamle Adam Weishaupt som pengebaronen Mayer Rothschild rekrutterte i begynnelsen av 1770-årene til å stifte et hemmelig selskap som skulle verve kremen av Europas sosietet for å snu kursen i Vestens kristne sivilisasjon. Derfor uttrykket «revolusjon» (revers-evolusjon) i motsetning til «evolusjon», som er fremadrettet. En rekke fremtredende personer etter Weishaupt, som Darwin,Marx og Nietzche var agenter eller stråmenn for Illuminati. Weishaupt foreslo i sin tid at den beste måten å skjule Illuminati-ordenens identitet på, var å dekke den med et annet navn samt å skjule den innenfor en annen «hemmelig» orden, som frimureriet. Under frimurerkongressen i Wilhelsmbad i 1782, gikk Weishaupt inn for å infiltrere frimureriet, og under den 3. store frimurerkongressen i Frankfurt i 1786, kontrollerte Illuminatiordenen i realiteten alle frimurerlosjene med rundt tre millioner medlemmer av Europas sosietetselite, filosofer, forskere, forfattere og andre fremtredende personligheter. I 1798 uttalte den amerikanske geistlige Jedediah Morse at «praktisk talt alle sivile og kirkelige autoriteter i Europa er blitt rystet til grunnvollene av denne fryktelige organisasjon. Den franske revolusjon skyldes utvilsomt organisasjonenes manipulasjoner». Og det hadde han aldeles rett i. Denne makteliten benytter seg av flere metoder for å verve sine undersåtter og vinne kontrollen over dem. Mest brukt er pengebestikkelser, sex-bestikkelser og løfter om lukrative stilllinger i samfunnet. Deretter bruker de trusler om offentlige avsløringer, økonomisk ruin, og de går heller ikke av veien for snikmord og arrangerte «selvmord» for å rydde en undersått av veien hvis han blir brysom.

Våkn opp!

Min venn, vi lever på Satans krigsskueplass. Han er denne verdens fyrste, og mediene er hans meget effektive middel til å hjernevaske befolkningen. Nyhetene vi blir servert gjennom mediene er overflatiske, og ofte vinklet for å lede seerens/leserens tankebaner i bestemte retninger. Det er få mennesker som kjenner medienes enorme makt over menneskesinnet, og at stalintidens psykopolitiske hjernevask i Sovjetimperiet i dag skjer i stor stil i Vesten. Vi blir i dag programmert til lydige undersåtter i Den nye verdensorden. Våkn opp, min venn. Ta frem din Bibel og lær din Frelser å kjenne! Sett deg inn i hva profetiene forteller. I tillegg bør enhver lese to bøker: Sions Vises Protokoller, og «Brain-Washing — A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics». Uhyggelige bøker i særklasse, men de forklarer fullstendig og absolutt hva som skjer i tidens samfunn. Dessverre får man av innlysende årsaker ikke kjøpt dem i bokhandelen på hjørnet. Det er mildt sagt utrolig at dagens kristenhet dementerer og bortforklarer med en viss varme de kalde kjensgjerninger i sin israelgalskap! Vær våken og oppegående min venn! Du forstår ikke hvilke krefter som styrer deg!

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 4, 2005 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 11:30

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto