To Top

Artikler

Dette er en test

Tyve metoder

Skriv ut
(4 Stemmer)
Tyve metoder illuministene benytter for å ødelegge menneskenes motstand mot verdensherredømmet.

1. Masseinnvandring fra Den tredje verden til Vesten, der Abrahams, Isaks og Jakobs kjødelige etterkommere befinner seg. Dette fører til en utvanning av den vestlige kultur, og kriminaliteten øker. Dette er ikke en løs påstand, men et dokumentert faktum enhver kan konstatere ved å gjøre litt hjemmearbeid.

2. Arbeidsplassene prioriteres til «innvandrere». Dette er en videreføring av pkt. 1. Disse «innvandrerne» hvorav en majoritet er muslimer, får privilegier — eksempelvis i Norge — som landets egne borgere bare kan drømme om. Disse forholdene ble nylig avslørt på sveitsisk TV.

3. Grådige utenlandske selskaper utsuger midlene fra nasjonene, og rikdommene fra landenes naturressurser som skulle komme landenes egne borgere til gode, forsvinner ut av landet, ofte med store tap for de enkelte land. Dette gjelder f.eks. de norske oljepengene, som angivelig er «investert» i utenlandske selskaper, med store tap for Norge, og store gevinster for utsugerne. Når det gjelder Den tredje verden er Verdensbanken og Det internasjonale pengefond de mest prominente flåere. Nasjonale selskaper selges/fusjoneres til utlandet, og nasjonenes selvstendighet forsvinner.

4. Stadig flere lover som legger bånd på tale/trykke/og ytringsfriheten. Kritikk av staten Israel blir snart en kriminell handling. USA har f.eks. lover oppe til høring som går ut på nettopp dette. Slikt burde fortelle den oppegående person hvem som sitter med den relle makt. Verden blir styrt av ganske andre personer enn de den jevne borger som ikke befinner seg bak kulissene tror.

5. Seksuelle perversjoner blir promotert via film, TV, tegneserier, bøker, videospill etc. Homoseksuelle/lesbiske ekteskap eller praksis som Bibelen forbyr som grov synd mot naturen, blir dagligdags, gjerne med kirkens og lovverkets velsignelse. Anstendigheten og alminnelig sømmelighet forsvinner, og Sodomas ånd gjennomsyrer samfunnet. Verden er i dag besatt av sex og seksuelle perversjoner. Denne sexgalskap ogt sexperversjon er ikke annet enn demonbesettelse — besettelse av urene ånder.

6. Den private eiendomsretten blir innstrammet. Borgerne disponerer sine «egne» eiendommer kun på papiret.

7. Urimelig skattesystem som tilgodeser de rike og undertrykker og utsuger de fattige. Mellomklassen forsvinner og delegeres til underklassen. I Den nye verdensorden er det bare to klasser: Overklassen (herskerklassen) og underklassen (slaveklassen) som er herskerklassens tjenere. V har sett nyhetsoppslag om hvordan middelklassen, ikke minst i USA, forsvinner og havner i underklassen. Det er slik samfunnspolitikken legges opp og praktiseres i dag.

8. Manipulering av vannforsyningene. De forente nasjoner arbeider på å tilegne seg all verdens ferskvannsforsyninger, en livsnødvendighet for menneskeheten.

9. Den hvite rase blir diskriminert, og det «kulturelle mangfold» og «fargerike fellesskap» blir promotert. Dette er helt i tråd med planene til Den nye Verdensorden, slik vi finner den i Sions Vises Protokoller.

10. Sataniseringen av samfunnet gjennom musikk, underholdning etc. Verdenssamfunnet blir hjernevasket til å motta «dyrets merke» og tilbe dets bilde.

11. Den frie presse blir erstattet av hjernevask- og propagandadepartementet som bruker mediene til å programmere menneskeheten til å akseptere det kommende verdenssystem.

12. «Krigen mot terror» er en svindel, og er i virkeligheten en krig mot borgerfriheten og et slag for opprettelsen av en politi- og overvåkningsstat. Det er første fase av Tredje verdenskrig.

13. Promotering av «dødskultur». Det foregår en «sinnets propaganda», der menneskene blir desensitivisert (gjort ufølsomme)overfor mord, abort, vold etc.

14. Konsentrasjonsleire er klare for dissentere, spesielt i USA, men trolig også andre steder i Vesten.

15. Religiøs utvanning og forfall. Falske religioner blir promotert. Tradisjonell religion blir fremstilt som antisemittisk etc. En rekke av de mest populære «kristne» forkynnere er i virkeligheten Satans redskaper, og enkelte av dem bruker faktisk satantegnet («mano cornuto/el diablo) under sine møter. Arbeidet for å ødelegge gudstroen er i full sving i henhold til «Planen».

16. Staten Israel blir framstilt som en oppfyllelse av profetiene. Kristenheten blir hjernevasket til dette overveldende bedraget, og det blir hevdet fra kristenhold at dagens sionistjøder er Bibelens sanne Israel. Når skal kristenfolket ta til vettet mht disse tingene?

17. Feminismen har gjort en god jobb med å ødelegge kjønnsdistinksjonene og kjernefamilien, samfunnets hjerte.

18. Utviklingslæren har overtatt verden og ødelagt gudstroen hos mange. Sions Vises Protokoller sier: «Se hvilket hell vi hadde med Darwins lære».

19. Underholdning, idrett etc. er viktige midler til å avlede menneskenes oppmerksomhet fra det som virkelig foregår. Dette er helt i tråd med Sions Vises Protokoller.

20. Medlemsskap i multinasjonale og regionale organisasjoner som FN og EU undergraver nasjonenes suverenitet, som det ikke er mye igjen av. Landenes borgere blir bedratt av dobbeltsnakket og løgnene til sine såkalte «folkevalgte ledere» som ikke er annet enn folkefiender og lakeier for makthaverne bak kulissene. En rekke av dem kvalifiserer til begrepet «landssvikere». Det er harde ord, men de er betegnende for dagens harde virkelighet. Ikke alle statsledere, men svært mange av dem.

Dagens samfunn

Den som er våken og oppegående, kan selv sjekke forholdene i dagens politiske verden og i samfunnet, og trekke sine konklusjoner. Det gjenstår å si at alt det ovenstående er fullstendig i harmoni med Adam Weishaupts planer om å rette angrepene mot seks vitale aspekter ved «Den gamle verdensorden». Alt dette er også i full harmoni med programmet i Sions Vises Protokoller. Kan vi se oppfyllelsen i våre dager? All kontrapropagandaen, særlig fra «kristenhold» om at Protokollene er et «falsum», mister enhver interesse i lys av tidens begivenheter. Det er bare den mest naive person som kan tro at noen ubetydelige personer i Tsarens hemmelige politi i Russland, eller en obskur fransk skribent i 1850-årene skal ha klart å utklekke en mesterplan som har prestert å styrte monarkier, bringe verdensøkonomien på de angitte hender, bringe verdens massemedier på de angitte hender — faktisk omkalfatret verdenssamfunnet. Sions Vises Protokoller er ikke annet enn en detaljert beskrivelse av Adam Weishaupts planer om verdensherredømmet. Ånden i Protokollene er i samsvar med både Talmud, frimureriet og Weishaupts planer. Følgelig er det ikke merkelig at et slikt dokument på avveier skaper panikk for eliten som følger programmet i Protokollene. Det er helt andre krefter som står bak Sions Vises Protokoller enn kontrapropagandaen vil ha det til. Derfor er det ikke merkelig at de reelle makthavere er livredde for at folk skal få kjennskap til innholdet i dette meget blottleggende dokumentet. Når dokumenter av denne karakter kommer på avveier og blir offentliggjort av våkne og oppegående mennesker, må man selvsagt forvente at de krefter som står bak slike dokumenter reagerer sterkt og prøver med alle midler å bortforklare og nedgradere dem. Dette er heller vanlig i dagens verden. Likevel er de fleste mennesker, spesielt i den «kristne» verden, så blåøyd og naive at de faller for propagandaministeriets hjernevask. Til kristenhetens forsvar må tilføyes at hvor skulle de ellers få sin informasjon? Hvor skulle de finne informasjon som imøtegår propagandaministeriet, når de eneste kilder de har til rådighet, er propagandaministeriets egne kilder, som aviser, radio og TV? Beklageligvis reagerer mange negativt når sannhetens lys bryter fram gjennom propagandaens røyktepper. Hjernevasken har vært så effektiv at sannheten blir hilst som en uvelkommen gjest. Dette er høyst beklagelig, og de «kristne» dagsavisene og de populære «kristne» forkynnere med sans for penger, PR og luksus må ta en stor del av skylden for denne hjernevasken i fiendens favør. Så er da guden Mammon blitt dagens helt. Våkn opp min venn! Nå må du sette deg på skolebenken og gjøre hjemmeleksen din! Er du blind for det som skjer rundt deg? Er du blind for tidenes tegn? Er du kommet i skade for å tjene feil herre?

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2005 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 11:45

Mer i denne kategorien « Kampen om verdensherredømmet
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto