To Top

Artikler

Dette er en test

En makt fra vest

Skriv ut
(2 Stemmer)

I 1803 utga den tyske filosof G.W.F Hegel sitt verk «Phänomenologie des Geistes». Her formulerer han det såkalte «dialektiske prinsipp». Historiens gang skjer ved «teser» og «antiteser», hevder denne vanskelig tilgjengelige filosof. Tesen og antitesen går så opp i en «syntese», som er et «høyere utviklingstrinn». Den tidligere amerikanske president og høygradsfrimurer Franklin D. Roosevelt uttalte i sin tid at «i politikken skjer ingen ting tilfeldig. Hvis det skjer, kan du være sikker på at det var planlagt nettopp slik». Pengebaronen og banPengebaronen Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) grunnla et bankdynasti som i dag kontrollerer store deler av verdensøkonomienPengebaronen Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) grunnla et bankdynasti som i dag kontrollerer store deler av verdensøkonomienkieren Mayer Amschel Rothschild uttalte i sin tid at han ikke interesserte seg om hvem som laget landets lover så lenge han satt med makten over pengesystemet.

Den tidligere britiske finansminister Reginald McKenna ga et ekko av Rothschilds ord da han uttalte at de som sitter med kontrollen over pengesystemet, styrer nasjonenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender. Med andre ord: De som sitter med kontrollen over pengesystemene er de virkelige makthavere som styrer nasjonenes politikk. De som sitter med kontrollen over mediene, sitter med kontrollen over folket. Dette er rimelig nok, fordi det er gjennom mediene folket får sine daglige nyheter om hva som skjer i verden, både innenfor politikken og på andre områder. Dette gjelder både på den nasjonale og den internasjonale arena. Det ligger i sakens natur at de som sitter med kontroll over mediene kan holde tilbake nyheter de av taktiske eller andre årsaker ikke ønsker folket skal få innsikt i. De kan forfalske, vinkle og redigere innslag etter som det passer med deres intensjoner. Dette skjer til stadighet — spesielt under sendinger fra krigsskueplasser og etter terrorhandlinger. Dette så vi rikelig med eksempler på under Gulfkrigen i 1991, Balkankrigen i 1999, den såkalte «911» i 2001, krigen mot Irak etc. I Hollywood er det et spesialstudio som lager utrolig realistiske krigsscener på bestilling fra Pentagon. Men det er alltid anomalier ved disse scenene som observante personer bemerker seg, og som avslører svindelen.

Fordi det brede publikum er avhengig av mediene for å «følge med», har de som styrer mediene full kontroll over folket. Ved å vinkle nyhetsstoffet, kan folket vinkles tilsvarende. Derfor er det maktpåliggende for makthaverne å skape en «folkehjerne» som er lett å kontrollere. Alle skal tenke «politisk korrekt», og det er ikke plass for de som tenker «politisk ukorrekt». Dette ser vi nok av eksempler på i dagens samfunn. Den «politisk korrekte» tenkemåten er den som mediene programmerer «folkehjernen» med for å omskape befolkningen til en grå homogen masse som alle tenker likt. Med andre ord: De er blitt gode undersåtter i Storebrorsystemet. Vil du vite hvem som styrer verden, er det derfor tilstrekkelig å danne seg et bilde av hvem som styrer pengesystemene og mediene. De som sitter med denne makten er besjelet av en ideologi som er deres modus operandi (virkningsmekanisme): Drømmen om en verdensregjering, en «Ny verdensorden». Den gamle verdensorden må avskaffes fordi den ikke er kompatibel med den nye.

Drømmen om verdenserobringen

Aleksander den store (356-323 f.Kr.) prøvde seg på verdenserobring med militærmakt, men feiletAleksander den store (356-323 f.Kr.) prøvde seg på verdenserobring med militærmakt, men feiletHelt fra oldtiden har ambisiøse erobrere drømt om et verdensherredømme. Aleksander den store forsøkte seg. Han nådde langt, men ble kuttet av. Det vestromerske rike nådde langt, men ble kuttet av. I nyere tid forsøkte korsikaneren Napoleon seg, men ble stanset. Kommunismen forsøkte seg, men fikk ingen kontroll over Vesten. Verdenserobring kunne ikke skje ved militærmakt, det måtte andre og mer subtile metoder til.

Omtrent på den tiden Napoleon forsøkte seg, grunnla kirkerettprofessoren i Ingolstadt, Adam Weishaupt, den såkalte Illuminati-orden, som brakte planene om verdenserobringen over i mer konkrete former. Stiftelsen av denne hemmelige ordenen skjedde den 1. mai 1776. Dette er ikke oppspinn, men reell historie som bl.a. den engelske professor John Robison dokumenterer ettertrykkelig i sin bok «Proofs of a Conspiracy» fra 1798. Robison ble medlem av Illuminati, men trakk seg fordi han ganske hurtig gjennomskuet ordenens virkelige hensikter. På grunnlag av det han observerte i sin tid som medlem, skrev han denne boken.

Den engelske professor John Robison (1739-1805) avslørte Illuminati-ordenen etter selv å ha vært medlem en kort tidDen engelske professor John Robison (1739-1805) avslørte Illuminati-ordenen etter selv å ha vært medlem en kort tidI sin bok fra 1798: «Proofs of a Conspiracy» («Beviser for en sammensvergelse») avslørte John Robison Illuminati-ordenens hensikterI sin bok fra 1798: «Proofs of a Conspiracy» («Beviser for en sammensvergelse») avslørte John Robison Illuminati-ordenens hensikterOmtrent på samme tid grunnla Rothschild-familien det moderne bankvesen, og på forbløffende kort tid ble denne jødiske familie Europas rikeste pengebaroner — og de som kontrollerer pengesystemene, kontrollerer nasjonenes politikk. Ved et forbløffende kupp under slaget ved Waterloo, der hertugen av Wellington beseiret Napoleon, fikk f.eks. Rothschild-dynastiet full kontroll over Den Engelske Bank. Rothschild, Weishaupt, Hegel — alle var samtidige. Hegel ga illuministene en «arbeidsmetode», Rothschildfamilien sørget for den økonomiske ryggrad til den hemmelige orden som senere (1782) forente seg med frimureriet og dannet et hemmelig selskap innenfor et hemmelig selskap. Deres ambisiøse mål var intet mindre enn verdensherredømmet. I disse planene er f.eks. avskaffelsen av monarkiene, religion, arverett, kjernefamilien etc. brikker i spillet. Vi ser denne trenden i full sving i dagens vestlige kultursamfunn, og den er ikke oppstått tilfeldig eller spontant, men på grunnlag av en gjennomarbeidet plan og en ideologi som blir iscenesatt av manipulasjonene til de virkelige herskere bak kulissene som den tidligere britiske statsminister Benjamin Disraeli sa i sin tid.

Hegels dialektiske prinsipp er et viktig redskap i dette arbeidet. Weishaupt og hans medsammensvorne forsto meget godt at verdenDen tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1833) formulerte det dialektiske prinsipp, som er en viktig virkningsmekanisme for makteliten bak   kulissene. Vi ser dette prinsippet med tese-antitese = syntese i praktisk talt alle aspekter av verdenssamfunnet, både nasjonalt og globalt. Religioner stilles opp mot   hverandre, det samme gjelder kulturer, raser etc.Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1833) formulerte det dialektiske prinsipp, som er en viktig virkningsmekanisme for makteliten bak kulissene. Vi ser dette prinsippet med tese-antitese = syntese i praktisk talt alle aspekter av verdenssamfunnet, både nasjonalt og globalt. Religioner stilles opp mot hverandre, det samme gjelder kulturer, raser etc.serobringen ikke kunne bringes i havn ved militærmakt alene, men at det gjaldt å arbeide innenfra for å ødelegge strukturen til den gamle verdensorden, med dens religion, normer og prinsipper. Ved å stille religioner, politiske ideologier, systemer, nasjoner opp mot hverandre, blir det skapt teser og antiteser. Ut av konfrontasjonen mellom disse, kommer syntesen: Nye ideologier, nye systemer.

Tredje verdenskrig

Hegels dialektiske prinsipp var tydeligvis kjent før Hegel konkretiserte den i et filosofisk system. Det er bl.a dette prinsippet som dannet grunnlaget for Weishaupts planer om verdenserobring, senere ført over i mer konkrete former i Karl Marx' bok «Det Kommunistiske Manifest». Det samme prinsippet danner basis for den tredje verdenskrigen, skal man dømme etter Albert Pikes beryktede brev fra 1870 til den revolusjonære frimurerleder Giuseppe Mazzini i Europa. Den tredje krigen skulle iverksettes ved å spille på motsetningene mellom sionistjøder og arabere (muslimer) i Midtøsten, hevdet Pike. Siden det ikke eksisterte slike motsetninger på den tiden, måtte de skapes på kunstig vis. Theodor Herzl og sionistbevegelsen, begivenhetene under og etter 1. verdenskrig, den s.k. Balfourerklæringen, innvandring av sionistjøder til Palestina og opprettelsen av staten Israel i 1948 skapte disse motsetningene mellom sionistjøder og arabere. I tillegg har Vestens kontinuerlige provokasjon og vanvittige kriger mot Den muslimske verden skapt enda større motpoler — motpoler som hele tiden øker i intensitet. Dette er gjort med hensikt for å skape de nødvendige motsetninger — tese og antitese — for å kunne iverksette den nødvendige tredje verdenskrig. Det er i dette lyset vi skal forstå begivenhetene i Midtøsten de siste femti årene. Begivenhetene er slett ikke tilfeldige, noe enkelte hevder, og snakker overbærende om «konspirasjonsteorier».

Men kampen om verdensherredømmet i nyere tid er i virkeligheten verdenshistoriens største konspirasjon av en maktelite som arbeider bak kulissene. Ut av konfrontasjonen blir både den islamske verden og Vesten svekket, og syntesen — en ny verdensorden kommer til syne. Denne prosessen er ikke tilfeldig, men er både planlagt, styrt og kontrollert. Vi husker høygradsfrimureren Franklin D. Roosevelts ord om at det ikke skjer tilfeldige ting innenfor politikken — hvis det skjer, kan vi være trygge for at det ble planlagt nettopp slik, uttalte han. Vi ser disse prosessene både i storpolitikken på den internasjonale arena og i nasjonalpolitikken.

Daniel 8

Det store synet «chazon» i Daniels 8. kapittel er et av de mektigste og viktigste syner i Bibelen. Den store konfrontasjonen mellom to makter som   beskrives der, utgjør en viktig profetisk milepæl. Her har vi en kulminasjon av Hegels dialektisk prinsipp: En konfrontasjon mellom to makter (tese-antitese) som   utkrystalliserer seg i syntesen, Den nye verdensorden: De fire horn som vokser opp etter at USA (det store horn) har kollapsetDet store synet «chazon» i Daniels 8. kapittel er et av de mektigste og viktigste syner i Bibelen. Den store konfrontasjonen mellom to makter som beskrives der, utgjør en viktig profetisk milepæl. Her har vi en kulminasjon av Hegels dialektisk prinsipp: En konfrontasjon mellom to makter (tese-antitese) som utkrystalliserer seg i syntesen, Den nye verdensorden: De fire horn som vokser opp etter at USA (det store horn) har kollapsetDet åttende kapittel i Danielsboken beskriver en begivenhet som gir et utmerket eksempel på en syntese som er et produkt av to motstridende elementer (tese–antitese) som støter sammen: «Jeg løftet mine øyne, og se — en vær stod foran elven. Den hadde to horn. Begge hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre, og det høyeste vokste sist fram. Jeg så væren stange mot vest og mot nord og mot sør. Ingen dyr kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen fra dens vold. Den gjorde som den ville og ble stor og mektig. Mens jeg så på dette, se, da kom det en geitebukk fra vest. Den fór fram over hele jorden uten å komme nær marken.

Og bukken hadde et veldig horn mellom øynene. Den kom like bort til væren med de to horn, den jeg så foran elven, og sprang imot den i sin voldsomme kraft. Jeg så at den kom tett innpå væren og fór løs på den i sinne. Den stanget til den og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg mot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt. Geitebukken ble overmåte mektig. Men nettopp som den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store hornet brukket av. I dets sted vokste det opp fire horn, store å se til. De vendte mot himmelens fire hjørner. Fra ett av dem skjøt det fram et lite horn, som vokste seg overmåte stort mot sør og mot øst og mot det fagre land» (Dan 8,3–9).

USA

Situasjonen i Midtøsten i dag går mot en endelig konfrontasjon mellom Vestmaktene/USA og Islam. Kan det være relatert til Daniel 8? Tiden får   vise, og vi må være våkne og observanteSituasjonen i Midtøsten i dag går mot en endelig konfrontasjon mellom Vestmaktene/USA og Islam. Kan det være relatert til Daniel 8? Tiden får vise, og vi må være våkne og observanteDet er en rekke kommentatorer som påpeker at dette er en regelrett beskrivelse av en konfrontasjon mellom Vesten og den islamske verden, og at det store hornet er den fremste av vestmaktene — USA. Dette synet er helt i samsvar med hva vi kan observere i dag på den internasjonale arena. Vesten — og i særdeleshet USA, har med sine vanvittige kriger og andre overgrep provosert den islamske verden i Midtøsten til bristepunktet. En konfrontasjon vil komme, og det er Iran og Syria som nå skal knekkes. Dette er politiske observatører enige om.

Men det hele er planlagt slik. Den tredje verdenskrigen ville komme ved at makthaverne bak kulissene spilte på motsetningene mellom sionistjøder og arabere i Midtøsten. Det ble skapt de nødvendige motpoler, og konfrontasjonen er på gang. Hensikten er å svekke både Islam og Vesten, spesielt USA, så mye at ingen av dem utgjør noen trussel mot Den nye verdensorden. Vi skal heller ikke glemme at kreftene bak denne ideologien og de som arbeider bak kulissene for å utkrystallisere den ikke er najonalister. De er «verdensborgere», globalister som skjuler seg bak en nasjonalidentitet som «amerikaner», «engelskmann» etc. Men det er bare i navnet. De er ikke patrioter som ønsker å verne om sitt land og bevare dets suverenitet. Det er verdensherredømmet, «Den nye verdensorden» som er deres ideologi, deres mål. I dette systemet eksisterer ingen nasjonalstater; landegrensene er på en måte utslettet, og for globalistene spiller det ingen rolle om USA eller andre nasjoner mister sin status som nasjonalstat. Planen er å innlemme både USA og resten av verden i en «verdensstat» under en verdenshersker. Hvis det store hornet er USA, som det antakelig er, vil også denne brutale og farlige supermakten som er under full sionistkontroll (det kan dokumenteres ettertrykkelig), kollapse. Allerede nå kan vi lese i nyhetene at den amerikanske dollar står foran et totalt kollaps. USA er fullstendig konkurs, sier økonomiske observatører. Kollapsen vil komme, og med det er USAs glansperiode over. Supermakten blir degradert til en annenrangs nasjon. Den nye verdensorden vil overta.

Sjefen fSjefen for Den amerikanske, privateide sentralbanken Federal Reserve, Benjamin Shalom Bernanke, advarer mot en økonomisk katastrofe uten sidestykke i   verdenshistorien. Han har fullstendig rett. Bibelen forteller det i klartekstSjefen for Den amerikanske, privateide sentralbanken Federal Reserve, Benjamin Shalom Bernanke, advarer mot en økonomisk katastrofe uten sidestykke i verdenshistorien. Han har fullstendig rett. Bibelen forteller det i klartekstor den amerikanske sentralbank Federal Reserve, Benjamin Shalom Bernanke, uttalte nylig at «vi står foran en økonomisk katastrofe uten sidestykke i historien». Dette sto bl.a. å lese på norsk tekst-TV. Han har fullstendig rett. Den som i sin uvitenhet brammer med hvor godt vi har det i samfunnet, og hvor rike vi er, vil snart måtte moderere sine uttalelser i betydelig grad. Det kommer vanskelige tider — meget vanskelige tider — og de er ikke langDen engang så mektige verdensvaluta - amerikansk dollar - stuper med full fart mot avgrunnen. Stadig flere land ønsker ikke oppgjør i dollar for sine   varer og tjenester. De satser på Euro - som også stuper mot avgrunnen med stor fart. Når dollaren kollapser, er USAs hegemoni som supermakt overDen engang så mektige verdensvaluta - amerikansk dollar - stuper med full fart mot avgrunnen. Stadig flere land ønsker ikke oppgjør i dollar for sine varer og tjenester. De satser på Euro - som også stuper mot avgrunnen med stor fart. Når dollaren kollapser, er USAs hegemoni som supermakt overt borte.

Ingen skal narre seg selv med å tro at Norge og Norden for øvrig, slipper unna. De globale pengeranere har frarøvet Norge dets store oljeformue; vi sitter kun tilbake med smuler fra de rikes bord. Landet vårt er solgt bit for bit til utlandet, og vi er helt og fullt avhengige av utlandet for å kunne eksistere. Norge er svinebundet av globalistene. Hvis du ikke tror at dette er tilfelle, så har du slett ikke gjort din hjemmelekse.

Vær og gjetebukk

Noen hevder at konfrontasjonen mellom væren og gjetebukken i Daniel 8 skildrer Aleksander den store og slaget ved Gaugamela/Arbela i 331 f.Kr. da han beseiret kong Darius III Codommanus, tok kontrollen over Babylon og gjorde ende på det Medopersiske rike. Men engelen sa uttrykkelig til Daniel at de scener han så, tilhørte endens tid: «Så kom han til det sted hvor jeg stod. Og da han kom, ble jeg forferdet og falt på mitt ansikt. Han sa til meg: Gi akt, menneskebarn! For synet sikter til endens tid. . . .Og han sa: Se, jeg vil nå kunngjøre deg hva som skal skje i vredens siste tid. For synet sikter til den tid som er fastsatt for enden. . . .Synet om aftener og morgener, som det var tale om, er sannhet. Men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid» (Dan 8,17.19.26). Dette er klar tale. Synet siktet til endens tid. I grunnteksten står det slik: «For i endens tid synet», «For til den fastsatte tid enden». Lamsa-utgaven, som er oversatt fra arameisk i den såkalte Peshitta-bibelen som stort sett brukes av kristne i Midtøsten frem til India, sier det slik: «For i endens tid skal synet skje», «For ved slutten av den fastsatte tid skal enden være». Good News-oversettelsen sier det slik: «Synet har å gjøre med verdens ende», «Synet hOldtidens Medopersiske rike utgjorde i oldtiden det som i dag er bl.a. Iran, Irak og Syria - dagens brennbare områder i MidtøstenOldtidens Medopersiske rike utgjorde i oldtiden det som i dag er bl.a. Iran, Irak og Syria - dagens brennbare områder i Midtøstenar med endens tid å gjøre». Den tyske Elberfelder-bibelen sier det slik: «Synet gjelder for endens tid».

Så blir vi stilt på valget mellom å tro engelens ord om at synet om væren og gjetebukken gjelder endens tid, eller å holde oss til menneskelige tradisjoner, som kan være mosegrodde av elde, men er heller av tvilsom sannhetsgehalt. Det er Bibelen som skal være vår rettesnor, og den sier uttrykkelig at synet gjelder for den til enden fastsatte tid, endens tid. Derfor er det å skyte langt over målet å hevde at det dreier seg om en beskrivelse av noe som skjedde 331 år før Kristus. Var det «endens tid, den til enden fastsatte tid, vredens siste tid»? Har «endens tid» vart i mer enn 2300 år? Nei, synet om væren og gjetebukken gjelder nettopp endens tid, som engelen Gabriel sa. La oss derfor holde fast på det. Så skal vi lese det slik: «Væren som du så, den med de to horn, representerer kongene av Media og Persia — men i endens tid. Den raggete bukken representerer kongen av Grekenland —men i endens tid — og det store hornet mellom dens øyne representerer den fremste makten. Når dette hornet ble brukket av, og det kom fire andre i dets sted, så betyr det at fire kongeriker skal oppstå av hans folk, men ikke med hans kraft — men i endens tid».

DeDet moderne Midtøsten er i dag en tikkende bombe som kan springe når som helst. Det var i dette området at profeten Daniel fikk det mektige synet om   væren og gjetebukken, som trolig beskriver en voldsom konfrontasjon - en blitzkrig - i endens tid mellom Vesten og den islamske verdenDet moderne Midtøsten er i dag en tikkende bombe som kan springe når som helst. Det var i dette området at profeten Daniel fikk det mektige synet om væren og gjetebukken, som trolig beskriver en voldsom konfrontasjon - en blitzkrig - i endens tid mellom Vesten og den islamske verden landområder som utgjorde oldtidens Medo-Persia omfattes i dag av bl.a. Iran, Irak og Syria. «Grekenland» er oversatt fra «yavvan», som betyr både Grekenland og alle landområder vest for Palestina, dvs. Vesten. Det store hornet var «den første» kongen. Uttrykket « ri'shown» på grunnspråket betyr også «den fremste i rang». Bibeloversettere er ofte farget av forutfattede meninger, og det er sammenhengen som kan gi oss den riktige betydning. Hvis gjetebukken i Dan. 8 representerer Vestmaktene, med USA som det store hornet — den fremste av Vestmaktene — så er det en makt som overtar etter USA når denne onde supermakten kollapser — det store hornet blir jo brutt av. Fire horn vokser opp i dets sted, og det lille hornet — Antikrist — vokser ut av et av de fire hornene.

Den nye verdensorden

Det er trolig Den nye verdensorden som utgjør syntesen etter at tese og antitese har svekket hverandre gjensidig. Dette er målet som hemmelige selskaper helt fra Weishaupts dager har arbeidet for. De førende makthavere bak kulissene er stort sett medlemmer av slike hemmelige selskaper. Det er der mørkets gjerninger finner sted, «opplyst/illuminert» av mørkets fyrste. Det er der planene har tatt form. Det er ganske korrekt som den tidligere britiske statsminister Benjamin Disraeli uttalte i sin bok Coningsby fra 1844: «Verden blir styrt av ganske andre personer enn de som ikke befinner seg bak kulissene tror» — dvs.: De som ikke befinner seg bak kulissene, og det er det store flertallet, tror at verden blir styrt av de personer som opptrer i offentlighetens lys som statsledere, men det er helt andre personer som sitter og trekker i trådene, nemlig de som befinner seg bak kulissene og er medlemmer av hemmelige selskaper. Dette er ikke «konspirasjons-vrøvl», det er kalde, nakne fakta som er bekreftet av personer som selv var velinformerte insidere. Vil du vite hvem som virkelig styrer verden i dag, skal du som sagt finne ut av hvem som styrer pengesystemet og mediene. Den som har kontrollen over disse to sentrale aspektene ved verdenssamfunnet, styrer verden. Det er ikke vanskelig å finne ut av hvem som sitter ved roret. Det er alminnelig formening om at Antikrist stiger ut av Europa, og etter sigende skal det være et ledig sete i EU-parlamentet med tallet 666. Om dette er korrekt, vet jeg ikke. Jeg har også fått opplyst at dette setet nå (pr. 2007) er besatt av en danske. Men uansett har EUs tidligere sjef Romano Prodi i et intervju med BBC gitt klart uttrykk for at EU tar sikte på å bli en supermakt som kan gjøre USA rangen stridig. Dette er jo noe å tenke på, og det er jo kun en tanke, et forslag, og ikke en konklusjon. Men EU har i dag et folketall på 456 millioner mennesker, som er 65% mer enn hele USA til sammen! Bare i den såkalte Eurosonen er det like mange mennesker (305 millioner) som i hele USA. Siden disse dyrene representerer maktfaktorer i endens tid, må det under vårt studium være tillatt å speide rundt etter mulige kandidater, og til tross for sin vaklende økonomi, er EU avgjort en potensiell kandidat.

Et mulig scenebilde

Bildet i Daniel 8 er dette: Det blir en konfrontasjon i Midtøsten mellom Vesten og Islam, ledet av USA (tese kontra antitese). Under denne konfrontasjonen blir Islam totalt svekket. Men etter seiersrusen og champagnen kommer den sure svien: USA kollapser og blir degradert til en annenrangs eller tredjerangs nasjon. Dette bildet avtegner seg i dagens nyheter. Så kommer fire nye nasjoner/koalisjoner inn på verdensarenaen. Mot slutten av deres (antakelig korte) herredømme kommer Antikrist inn på scenen. Han har sitt opphav fra en av de fire nasjoner/koalisjoner (EU?). Så er de avsluttende scener satt, slik de er beskrevet i Dan. 7, 11, 12 og Åpenbaringsboken.

«Kvartetten»

Det er slåenDet er overveiende sannsynlig at Antikrist kommer fra Europa (EU?), som trolig er et av de fire hornene som får makt etter at det store hornet (USA) kollapserDet er overveiende sannsynlig at Antikrist kommer fra Europa (EU?), som trolig er et av de fire hornene som får makt etter at det store hornet (USA) kollapserde at dagens nyheter er preget av en forestående amerikansk/Israelsk krig mot Iran og Syria, samt en forestående kollaps av USA. I denne prosessen er allerede Irak svekket. Nå er det Iran og Syrias tur. Så er det slående at fire nasjoner/koalisjoner som har fått navnet «kvartetten» er dukket opp på verdensarenaen. Det dreier seg om USA, Russland, FN og EU. Kan dette være opptakten til de fire hornene som vokser opp etter at det store hornet blir brutt av?

Er de allerede i ferd med å avtegne seg på den verdenspolitiske himmel? USA er da ikke lenger en suveren og arrogant supermakt, men kun en av fire. Det er også alminnelig antatt — sannsynligvis med rette — at Antikrist vil stige ut av Europa. Det blir i så fall EU (et av de fire hornene). Jeg sier ikke dogmatisk at slik blir det, kan hende tar jeg feil, og det er ingen skam å innrømme det i ettertid, men det er påfallende hvordan dagens begivenheter på den internasjonale arena innretter seg etter bildet i Daniel 8. Det er bedre å rope «ulv!» én gang for mye enn ikke å rope et varsku i det hele tatt. Tiden vil vise hvordan det hele utvikler seg. Vi skal i det minste ha øyne og ører åpne og følge med i hva som skjer. Én ting er sikkert: Tiden er kort, meget kort. Det hele akselerer i foruroligende grad. En verdensøkonomisk kollaps tårner i horisonten, og meget vanskelige tider er rett rundt hjørnet. Våkn opp! min venn. Finn fram din Bibel og gjør deg kjent med hva den har å si om din frelse og hva som skal skje i de siste dager. Tiden er nær!

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2007 ...
Sist redigert tirsdag, 03 november 2020 10:36

Mer i denne kategorien « Det profetiske ord Endens tid »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto