To Top

Artikler

Dette er en test

Chrislam

Skriv ut
(0 Stemmer)

I USA har nå fra« Chrislam»-menigheter sprer seg rundt i USA. De er et forsøk på amalgamering av Islam og kristendommen«Chrislam»-menigheter sprer seg rundt i USA. De er et forsøk på amalgamering av Islam og kristendommenfallet innenfor kristenheten tatt en ny vri. Enkelte såkalte kristne menigheter forsøker nå å møte Islam på halvveien ved å introdusere en ny religiøs bevegelse: «Chrislam». Rick Warren, som er grunnlegger og pastor for «Saddleback Community Church» i California, hevder nå sammen med sin beste venn Cat Stevens (som nå har omdøpt navnet sitt til Yusef Islam), at muslimer og kristne må gå sammen i en økumenisk forening. Under søndagsprekenene vil derfor hans «kristne» menighet i tillegg forkynne ut fra Koranen, som også vil bli plassert i benkeradene sammen med Bibelen. Dette har Rick Warren delvis benektet, men hvorfor har han gjort det?

Jon Stallsmith, som er pastor i «Grace Fellowship», begrunner det hele med at Jesus (under betegnelsen Isa), er nevnt 25 ganger i Koranen. Det han unnlater å nevne, er at Koranen ikke lærer at Jesus er Guds Sønn som ga sitt liv på korset som en løsepenge for menneskene, men at han kun er en profet for Allah som skal berede veien for Muhammeds «annet komme». Dvs. at Islam fornekter Jesus som Messias og Verdens Frelser.

AposteleRick Warren til høyre sammen med sin venn, Cat Stevens, «Yusef Islam»Rick Warren til høyre sammen med sin venn, Cat Stevens, «Yusef Islam»n Johannes sa: «For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist» (2 Joh 7). . . .«og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden» (1 Joh 4,3). . . .Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen» (1 Joh 2,22–23). Johannes snakker her om å bekjenne Jesus som Verdens frelser. Som det står i Joh 3,16: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Dette er definitivt ikke Islams lære, så Bibelen og Koranen kan på ingen som helst måte møtes på halvveien i en «økumenisk forening». Det er absolutt utelukkeChrislam-logo. Men disse to religioner står 180 grader fra hverandre. De kan på ingen måte forenesChrislam-logo. Men disse to religioner står 180 grader fra hverandre. De kan på ingen måte forenest. Ethvert forsøk på dette, slik man nå kan se i USA, er kort og godt grovt frafall fra troen.

Ifølge Bible Believers Newsletter Nr. 694 (13. juli 2011) var det 26 stater i USA (52%!) som den 26. juni 2011 inviterte Islam i sine såkalte kristne menigheter. De fjernet kors og alt annet som kunne være til anstøt for Islam, og plasserte Koranen ved siden av Bibelen på sine talerstoler. «Chrislam» har nå hatt en sterk vekst, og hundrevis av «kristne» menigheter i USA er nå smittet av denne bølgen.

Hvor lenge vil det vare før dette fenomenet kommer til våre nordiske land, der Islam nå er blitt en faktor man må regne med? I Norge dreier det seg mellom 2–3,4%, og Islam utgjør derfor den største minoritetsreligion i vårt land; i Danmark rundt 3,7%, og Sverige hele 5%, som dermed har den største muslimske befolkning i Norden. I Finland er det bare rundt 50 000 muslimer. Disse dataene er hentet fra Wikipedia. Men de kristne kirker i våre nordiske land er på vikende front mot den muslimske invasjon, så hvor lenge vil det vare før «Chrislam» også dukker opp her?

Sist redigert lørdag, 07 november 2020 20:55

Mer i denne kategorien « Svermeriets ånd
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto