Skriv ut denne siden

Det elektromagnetiske havet

(1 Stemme)

Det er et uomgjengelig faktum at jordkloden bader i et hav av elektromagnetisk stråling. En del av denne strålingen stammer fra solen og verdensrommet i form av synlig lys, gammastråling og partikkelstråling (kosmisk stråling). Den elektromagnetiske stråling som ligger innenfor det snevre frekvensområdet vi kaller synlig lys er en livsnødvendighet for livet på jorden, mens stråling med andre bølgelengder kan ha skadelige eller negative virkninger i større doser.

Synlig lys ligger innenfor frekvensområdet 425–750 THz (Terahertz, dvs. 0,0007–0,0003 mm bølgelengde), med infrarødt og ultrafiolett i ytterkantene, og er nødvendig for å opprettholde livet på jorden. Nederst i frekvensområdet finner vi kunstig fremkalt ELF-bølger (ekstremt lave frekvenser) fra 1–30 Hertz (300 000—10 000 km bølgelengde. 1 Hz tilsvarer den strekning i kilometer lyset tilbakelegger på ett sekund). Det er i området 1–30 Hz at hjernebølgene har sin aktivitet, og ytre påvirkning med bølger av samme frekvens kan ha meget uheldige virkninger på hjerneaktiviteten. Denne negative påvirkningen kan bl.a. skapes ved HAARP-teknologi. Dette er ikke science fiction, men et faktum, og patenten for denne teknologien foreligger.

Naturlig elektromagnetisk stråling med ekstremt høye frekvenser stammer fra solen og verdensrommet i form av gammastråling, røntgenstråling og partikkelstråling (kosmisk stråling). Denne type stråling er meget skadelig for levende organismer, men blir bremset opp av jordens atmosfæriske lag og når derfor ikke ned til jordens biosfære i nevneverdig grad.

Til gjengjeld er store deler av jordens biosfære badet i et uavbrutt hav av kunstig elektromagnetisk stråling fra radio- og TV-sendere, mobillinker, mobiltelefoner, WiFi (trådløse nettverk), DECT-telefoner (trådløse telefoner), mikrobølgeovner, kommunikasjonssatelitter etc. som opererer i området 150 kHz–3 GHz. Det er spesielt mikrobølgene som er farlige.

Røntgenstråling

Wilhelm Conrad RöntgenWilhelm Conrad RöntgenDa Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) oppdaget røntgenstrålingen i 1895 var han ikke klar over farene ved overeksponering av denne type stråling.

«Sko-fluoroskop». Man stakk foten med skoen på inn i apparatet, og røntgenbildet viste om «skoen trykket», og hvor«Sko-fluoroskop». Man stakk foten med skoen på inn i apparatet, og røntgenbildet viste om «skoen trykket», og hvorMer eller mindre bisarre røntgenapparater så etter hvert dagens lys — nærmest som leketøy — eksempelvis de såkalte «skotilpasnings-fluoroskoper» som ble brukt av skobutikker fra 1930-årene til 1950-årene. Da forskerne i slutten av 1940-årene ble klar over farene ved ukritisk bruk av røntgenstråling, forsvant disse innretningene, og de ble forbudt i USA rundt 1960, men ble sporadisk benyttet i Europa fram til 1970-årene.

Det er nå strenge retningslinjer for bruk av røntgenutstyr, og radiografer/røntgenpersonell bruker eksempelvis blyforklær da røntgenstråling bl.a. kan medføre sterilitet.

Mobiltelefoner og mikrobølger

Etter 1984 har mobiltelefonsalget tatt av med rekordfart — spesielt etter at de digitale GSM-telefoner ble introdusert — og i slutten av 2007 var det registrert 3,3 milliarder mobilabonnement over hele verden. Det er spådd at over 4 milliarder mennesker (67%) over hele kloden vil inneha mobilabonnement i 2010. Det betyr at mobiltelefonen er blitt en del av hverdagen til godt over halvparten av jordens befolkning.Det er bare kraniet som skiller mobiltelefonen og hjernen, derfor er hjernen spesielt utsatt for telefonens mikrobølgerDet er bare kraniet som skiller mobiltelefonen og hjernen, derfor er hjernen spesielt utsatt for telefonens mikrobølger

Det tok 20 år fra 1984 til 2004 for å nå den første milliard mobiltelefoner på verdensbasis. Den andre milliarden ble nådd på bare 18 måneder, den tredje milliarden ble nådd etter ni måneder, og den fjerde milliarden ble nådd etter bare seks måneder!

Dette trådløse telefonvidunderet ble sluppet løs blant publikum og godkjent av alle myndigheter uten omfattende forhåndstester for å utprøve eventuelle helserisikoer ved mikrobølgene som mobiltelefonen stråler ut i hjernens umiddelbare nærhet.

Det er de høyfrekvente mikrobølgene som er spesielt farlige, og det hersker ingen tvil om at den langt største mikrobølgekilde i dagens samfunn er mobiltelefonen og dens livsnerve: Mobillinkene som er blitt et vanlig syn i landskapet.

Dagens GSM-mobiltelefoner opererer i mikrobølgeområdet 900 MHz–1,8 GHz (33–16 cm bølgelengde). Den utstråler en effekt på 1–2 Watt, og det er et økende antall forskere som hever et varskurop mot helserisikoen ved overdreven bruk av mobiltelefon. Mobiltelefonen stiller i en særklasse fordi den blir holdt inntil øret, tett ved hjernen. Undersøkelser som er foretatt ved Washington-universitetet i USA, blir 70–80% av strålingen fra den innebygde mobilantennen absorbert av kraniet. Siden kraniet hos barn er tynnere, er risikoen for strålingsskader desto større hos denne befolkningsgruppen. Undersøkelser har påvist at stråling fra mobiltelefonen kan passere tvers gjennom hjernen på et 5 år gammelt barn!

En mikrobølgeovn har gjennomsnittlig en effekt på 1000 watt. Det kan bevises rent matematisk at én times samtale i mobiltelefonen tilsvarer å stikke hodet et øyeblikk inn i en mikrobølgeovn.

Mobiltelefon og hjernekreft

Det har lenge vært kjent at den elektromagnetiske utstrålingen fra mobiltelefon har negative effekter på hjernen, fordi mobiltelefonen befinner seg i umiddelbar nærhet av denne. Det er bare kraniet som skiller de to. Spesielt utsatt er barn under 10 år, fordi kraniet er tynnere, og hjernen under utvikling.

Dr. George Carlo var en av mange forskere som oppdaget mobiltelefonens skadevirkninger på hjernenDr. George Carlo var en av mange forskere som oppdaget mobiltelefonens skadevirkninger på hjernenI 1993 leide den amerikanske forening for mobiltelefon-industrien (CTIA), forskeren, Dr. George Carlo, for å drive undersøkelser i den hensikt å bevise at mobiltelefonen var absolutt trygg fra et helsemessig standpunkt. Dr. Carlo uttalte selv at han trofast fulgte «vitenskapen, politikken og pengene», men etter seks års forskning på området, gikk han offentlig ut og uttalte kategorisk at bruk av mobiltelefon på ingen måte var ufarlig, og at det hadde potensiale til å utvikle både kreft og andre lidelser.

Det var i 1999, og da hadde amerikanerne allerede 80 millioner mobiltelefoner i daglig bruk. Dr. George Carlo oppdaget at mikrobølgestrålingen fra mobiltelefonen skapte såkalte mikrokjerner i de røde blodcellene. Dette er en genetisk skade som brukes til å diagnostisere kreft. I USA var den øvre grensen for mikrobølgestråling satt til 1,6 Watt pr. kilo. Skaden på blodcellene oppsto allerede ved 0,7–0,8 Watt/kilo, altså ved bare halvparten av den anbefalte maksimumsgrense.

Dr. Carlo oppdaget også, og det samme gjorde forskere ved universitetet i Lund, Sverige, at det var en klar sammenheng mellom hjernesvulster på høyre side av hjernen, og den side av hodet der mobiltelefonen som oftest blir holdt inntil øret — på høyre side. Nye forskningsresultater indikerer at barn og tenåringer som er flittige brukere av mobiltelefon, faktisk har fem ganger (500%) større sjanse til å utvikle kreft i hjernen enn ikke-brukere.

I sepDr. Lennart Hardell hevder bestemt at barn og mobiltelefoner ikke hører sammenDr. Lennart Hardell hevder bestemt at barn og mobiltelefoner ikke hører sammentember 2008 ble det holdt en større internasjonal konferanse om helserisikoen ved mobiltelefoner — den første i sitt slag. Konferansen ble arrangert i kjølvannet av dataanalysene fra fra en av de største undersøkelser som er blitt foretatt om strålingsfare fra mobiltelefoner og kreftrisiko.

Undersøkelsene var ledet av kreftforskeren, professor Lennart Hardell ved universitetssykehuset i Örebro, Sverige. Professoren opplyste bl.a. annet: «De som begynte å bruke mobiltelefoner før de var fylt 20 år, hadde over fem ganger større sjanse for å utvikle glioma», en krefttype i glia-cellene som støtter sentralnervesystemet. Hardell opplyste også at de som begynte å bruke mobiltelefoner i ung alder, også hadde fem ganger større risiko for å utvikle akustiske nevromer. Dette er «godartede» svulster i hørselsnervesystemet, noe som vanligvis medfører døvhet.

Professor Hardell uttalte videre: «Dette er et advarende og meget bekymringsfullt tegn som vi bør begynne å ta forholdsregler mot». Han opplyste videre at de som begynte å bruke mobiltelefoner etter at de hadde fylt 20 år, bare hadde 50% sjanse for utvikle glioma eller akustiske nevromer fordi kraniet og hjernen på den tid er fullt utviklet.

Ifølge mange seriøse forskere er dette bildet en meget bekymringsfull trend det bør advares motIfølge mange seriøse forskere er dette bildet en meget bekymringsfull trend det bør advares motProfessor Lennart Hardell mener at barn under 12 år ikke bør bruke mobiltelefoner annet enn i nødsfall, og at tenåringer helst bør bruke hands-free, eller holde seg til SMS. David Carpenter, som er dekan ved fakultetet for offentlig helse ved Statsuniversitetet i New York var også til stede ved konferansen. Han uttalte: «Barn bruker forholdsvis mye tid på sin mobiltelefon. Det kan være at vi står overfor en ren epidemi av hjernekreft på grunn av mobiltelefoner». Allerede i 2010 kan antall ofre være kommet opp i 500 000 over hele verden.

Også universitetet i Lund, Sverige, har drevet omfattende forskning om stråling fra mobiltelefoner og helseskader, og kommet med urovekkende konklusjoner. I England ble det i 2008 satt i gang en undersøkelse om kreftrisikoen ved bruk av mobiltelefoner. Det engelske MTHR (Mobile Telecommunications and Health Research)-programmet som leder denne undersøkelsen, uttalte at spørsmålet om kreftrisikoen for unge mennesker ved bruk av mobiltelefon, hadde aller høyeste proritet. Til tross for det, ble likevel denne siden av saken sløyfet fra programmet.

En ofMobillinker i nærheten av bebygde områder for ikke å snakke om midt i boligfelt, som det også finnes eksempler på - burde være forbudt på grunn av den skade de utsetter nabolaget forMobillinker i nærheten av bebygde områder for ikke å snakke om midt i boligfelt, som det også finnes eksempler på - burde være forbudt på grunn av den skade de utsetter nabolaget forfisiell engelsk rapport anbefalte at unge mennesker bør redusere bruken av mobiltelefon til et absolutt minimum, men den engelske regjering har ikke gjort noe som helst for å opplyse befolkningen, og uten at det ble satt igang tiltak.

I 2005 anbefalte det engelske Strålingsrådet at barn under 8 år ikke burde bruke mobiltelefoner på grunn skadelig stråling på en kropp som var under utvikling. Etter årtusenskiftet er antallet mobiltelefoner blant barn og unge nesten blitt fordoblet. Ni av ti tenåringer i England har pr. idag sine egne mobiltelefoner, og mer enn 40% av førsteklassingene. Stort bedre er det vel ikke i de nordiske land. I september 2008 stemte Europa-parlamentet med 522 stemmer mot 16, at europeiske ledere bør innføre strengere grenser for stråling fra mobiltelefoner og trådløse telefoner, Wi-Fi og andre trådløse innretninger — spesielt fordi barn er spesielt utsatt for dem. Belgia, Frankrike, Tyskland og Russland har nå introdusert en sikkerhetspolitikk mht bruken av mobiltelefoner og faren for strålingsskader. Tidligere var levkemi (blodkreft) den vanligste, dødelige krefttypen hos barn. Den er nå skjøvet ned på annenplass, fordi hjernekreft har overtatt som den vanligste, dødelige krefttypen hos barn. Hva er årsaken til denne trenden?

På bare ti år har antallet hjernekreft hos barn i Australia økt med hele 21%. I England og Vesteuropa har hjernekrefttilfellene økt med 40% de siste tyve årene, i takt med mobiltelefon-epidemien.

Dr. Ronald B. Herberman, som er leder for Kreftinstuttet ved Universitetet i Pittsburgh, USA, har kommet med denne advarslen: «Det som ligger til grunn for min bekymring, er at vi ikke bør vente til definitive konklusjoner kommer for dagen. Det er langt bedre å ta feil på den trygge siden enn å beklage senere».

Dublin, Irland

I Vest-Dublin på Irland ligger et større boligkompleks i umiddelbar nærhet av en kraftig mobillink. Irske helsemyndigheter er nå blitt kontaktet etter at uvanlig mange mennesker i området har utviklet kreft. I 150 hus i nærheten av mobillinken, hadde 38 personer fått diagnosen kreft. Det blir hevdet at dette tallet er uvanlig høyt, og kan ikke bære normalt. Hele ni mennesker hadde utviklet hjernekreft, og åtte kvinner hadde fått kreft i livmorhalsen. Det blir påpekt at det er høyst unormalt at så mange mennesker har utviklet samme krefttype. To av dem som utviklet kreft i hjernen, bor bare 35 meter fra linken.

Det er også uvanlig mange tilfeller av til dels alvorlige neseblødninger i dette området. En kvinne fikk sine to barn innlagt på sykehus etter kraftige neseblødninger.

Flere innbyggere som bor nærmest mobillinken klager også over sterke hodepiner med overfølsomhet for lys og konsentrasjonssvikt. Myndighetene som bestemte at mobillinken skulle plasseres i dette området, nekter selvsagt for at det er en sammenheng mellom de uvanlig mange, identiske krefttilfellene i området, og strålingen fra masten. De hevder at den ble bygget i samsvar med EUs retningslinjer for slike innretninger.

Men nå har selv EU bestemt at retningslinjene for slik stråling må innskjerpes! I Tromsdalen, på fastlandet utenfor Tromsø by, står det en kraftig TV- og mobillink på toppen av åsen. Det er påfallende at det er uvanlig mange mennesker i dette området som er døde av kreft. Dette ble sågar nevnt på norsk TV. Men ingen stiller spørsmål om det er en sammenheng mellom strålingen fra denne linken og de usedvanlig mange krefttilfellene i området.

Stråling og arvestoff

Forskning viser at mikrobølgestrålingen fra mobiltelefonen kan skade arvestoffetForskning viser at mikrobølgestrålingen fra mobiltelefonen kan skade arvestoffetForskningsresultater fra minst syv nasjoner, inklusive USA, har påvist at elektromagnetisk stråling med lav intensitet fra mobiltelefoner kan bryte strukturen i DNA-molekylene.

Det er spådd at overdreven bruk av mobiltelefoner, spesielt hos barn, kan bli en større helserisiko enn asbest og røyking.

Stråling og hemoglobin

Forskning viser at mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner har en negativ virkning på blodcelleneForskning viser at mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner har en negativ virkning på blodcelleneForskningsresultater har også påvist at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner kan få de røde blodcellene til å lekke hemoglobin ut i blodplasmaet. Dette hemoglobinet på avveier bygger seg opp i kroppen, og kan skape helsemessige problemer.

Professor Edward Tuttenham ved Imperial College Medical School i London uttaler at funnene er urovekkende. «Opphoping av hemoglobin i kroppen kan føre til hjertesykdommer og nyrestein», uttalte han (CPR News, 13. desember 1999).

Forskere ved universitetet i Lund, Sverige, oppdaget også at allerede etter to minutters påvirkning av stråling fra mobiltelefoner, kan få blodets sikkerhetsbarriere i hjernen til å svikte. Dette kan medføre at proteiner og gifter lekker inn i hjernen og forårsaker nerveskader. Dette kan på sin side øke risikoen for å utvikle sykdommer som Alzheimer, Multippel Sklerose (MS) og Parkinson (CPR News, 13. desember 1999). Forskerne mener at sykdommer som MS, Parkinson og Alzheimer er knyttet til proteiner i hjernen.

Forskeren Dr. Roger Coghill, som er ekspert på bioelektromagnetisme, oppdaget at de hvite blodcellene som er en viktig del av kroppens immunforsvar, ble betydelig svekket etter å ha vært utsatt for mobiltelefon i syv timer i stand-by modus.

Mikrobølger og synet

Det er påvist at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner utgjør en risiko for synet, spesielt hos barn. Mikrobølgestrålingen kan skape uklarhet i linsen, en grå stær-lignende tilstand. Forskerne har også funnet ut at mikrobølger ved den styrkegrad mobiltelefoner utstråler, kan forårsake større eller mindre skader på hele synsapparatet, deriblant knøttsmå «bobler» som kan danne seg i linsen. Dr. Om Gandhi ved universitetet i Utah, USA, oppdaget at øyelinsen til et ti år gammelt barn absorberer fem ganger mer stråling fra mobiltelefoner enn øyet til en voksen.

Mikrobølger og autisme

Forskeren Dr. George Carlo utførte en omfattende undersøkelse omkring mikrobølgestråling fra mobiltelefonen og den dramatiske økningen av autisme (kontaktvansker) hos barn. Konklusjonen av undersøkelsen ble offentliggjort i Journal of the Australasian College of Nutritional & Environmental Medicine.

Forskningsrapporten viser at den elektromagnetiske strålingen som blir avgitt fra mobiltelefoner, mobillinker, trådløse telefoner, Wi-Fi, trådløse PCer etc., kan forårsake skader i kroppscellene og redusere deres evne til å utskille tungmetaller som forskerne mener er en medvirkende årsak til autisme.

Autisme (kontaktvansker) er blitt den største epidemi blant barn i vår tid. Hvorfor? Kvikksølv i vaksiner og mikrobølgestråling er medvirkende faktorerAutisme (kontaktvansker) er blitt den største epidemi blant barn i vår tid. Hvorfor? Kvikksølv i vaksiner og mikrobølgestråling er medvirkende faktorerOppsamling av tungmetaller i kroppen påvirker i negativ retning utskillelsen av hormonet dopamin, en nevrotransmitter som kontrollerer de finere motoriske evner. Hos autistiske barn er tydeligvis denne evnen blitt svekket.

«Vi har fire milliarder mobiltelefoner i bruk over hele verden. Vi har dermed skapt et enestående bakgrunnsnivå av elektromagnetisk stråling vi hele tiden blir utsatt for. Den forårsaker en grunnleggende forstyrrelse av cellene», uttalte Dr. Carlo. Han foretok undersøkelser av 23 autistiske barn, der han i sterk grad reduserte mengden av elektromagnetisk stråling fra aktuelt elektronisk utstyr som mobiltelefoner etc. i den tiden undersøkelsene pågikk.

Han oppdaget en betydelig bedring av evner og atferd hos de autistiske barna, som faktisk begynte å kommunisere både med hverandre, og med foreldrene, og de gjenvant en god del motoriske funksjoner. Mens undersøkelsene pågikk, avgiftet Dr. Carlo barna fra tungmetaller som kvikksølv og lettmetaller som aluminium. Han oppdaget at så lenge barna var beskyttet mot trådløst, elektronisk utstyr i nærheten, utskilte kroppen langt større mengder tung/lettmetaller gjennom hud, hår og avføring enn ellers (Sunday Express, 18. november 2007).

For 30 år siden var det i England ett autistisk barn pr 10 000. I dag er tallet økt til 100 autistiske barn pr. 10 000 — en økning på 100% på bare 30 år. Det er en rekke leger som er fullstendig overbevist i sin sjel om at den eksplosive utbredelsen av mobiltelefoner over hele verden, ikke minst blant barn og unge mennesker, er en hovedfaktor i autisme-epidemien. Autisme er nå den psykiske lidelse hos barn som øker kraftigst over hele verden.

Det må vel være en årsak til det? Lederen av kampanjegruppen Powerwatch, uttalte: «Vi er omgitt av elektro-smog. Vi skal få oppleve en epidemi av helseproblemer — ikke bare autisme».

Men en talsmann for mobiloperatørforbundet i USA nektet kategorisk for at det var en link mellom helseplager og elektromagnetisk stråling. Selvsagt gjorde han det. Han var jo talsmann for mobiloperatørforbundet, og var følgelig forpliktet til å tale deres sak.

Bærebølge og modulering

MikrotubuliMikrotubuliLitt om hvordan den elektromagnetiske strålingen fra f.eks. mobiltelefoner forstyrrer kroppens cellevev. Det er ikke bare selve mikrobølgene fra mobiltelefon, Wi-Fi etc. som utgjør risikoen. Mikrobølgen i seg selv er bærebølgen som bærer det modulerte lyd/videosignalet, dvs. den er selve «transportbåndet». Den bærer alle «informasjonspakkene» frem til mottakeren. De modulerte lydsignalene som bærebølgen fører med seg, er minst like farlige som selve bærebølgen. De resonerer i et lavfrekvent område fra noen få Hertz til noen hundre Hertz, eller svingninger pr. sekund. Dette ligger i et farlig, biologisk område som kan trigge falsk stimulus til receptorer i kroppscellene, og gi seg utslag i en rekke patologiske symptomer som utmattelse, angst og i det lange løp sågar kreft. Den biologiske skaden skyldes derfor hovedsakelig de modulerte signalene som er overlagret på mikrobærebølgen.

Etter å ha vært utsatt for mikrobølgestråling etter bare ett minutt, vil kroppens cellesystem oppfatte den som en trussel, og dermed skru av en rekke vitale prosesser. Dette er en automatisk respons mot uvelkomne inntrengere som cellene oppfatter som en trussel. Det ufattelig komplekse cellesystemet i kroppen, består ca. 12 billioner celler, som alle er gjennomvevd av såkalte mikrotubuli eller ultramikroskopiske «rør» av proteiner. Disse mikrotubuli gjør kommunikasjonen mellom cellene mulig. Når denne intercellulære kommunikasjonen blir helt eller delvis avbrutt på grunn av strålingen, vil tungmetaller og andre skadelige stoffer samle seg opp i cellene. Cellesystemets renovasjonssystem blir forstyrret, produksjonen av de farlige frie radikaler øker, og veien er åpen for utviklingen av en rekke lidelser som skyldes tungmetall/lettmetallforgiftning etc.

Elektromagnetisk stråling og depresjon

Forskeren Dr. Roger Coghill, som sitter i den engelske Komité for mobilstråling, utnevnt av Den engelske regjering, oppdaget at samtlige 22 ungdommer som begikk selvmord de siste 18 månedene i Bridgend-distriktet i Syd-Wales, England, bodde i umiddelbar nærhet av mobillinker. Dr. Coghill har gransket en rekke vitenskapelige undersøkelser fra hele verden som antyder en sammenheng mellom elektromagnetisk stråling fra nærliggende mobillinker og depresjoner. Dr. Coghill uttalte at det var sterke indisier på at strålingen fra de nærliggende mobillinkene kan ha fremkalt depresjoner hos de 22 ungdommene som begikk selvmord i Bridgend-området:

«Det foreligger rikelig med forskningsmateriale som gjennom en årrekke har poengtert det faktum at elektromagnetisk stråling kan føre til depresjoner. Det er beviser for at det er en høyere selvmordsprosent blant mennesker som lever i nærheten av utrstyr som avgir elektromagnetisk stråling. . . .

Det som etter alt å dømme skjer, er at strålingen påvirker de biokjemiske prosessene i hjernen, og senker serotonin-nivået. Vi vet at ved depresjon er serotonin-nivået lavt, og at det for depresjoner er vanlig å administrere medisiner som trigger serotonin-nivået» (Daily Express, 27. juni 2008).

«Nomofobi»

Det er mange slags «fobier» (av gresk: fobos = redsel, skrekk) — klaustrofobi (angst for lukkede rom), hydrofobi (vannskrekk) etc. Etter at mobiltelefonen kom på banen, er det de senere årene dukket opp et nytt fenomen, en ny «fobi»: Nomofobi, dvs. angst for å befinne seg utenfor rekkevidden til en mobillink slik at kontakten blir brutt! I England er 13 millioner briter (hele 22%!) berørt av denne nymotens «fobien». En av to briter opplyste at de aldri slår av mobiltelefonen av frykt for «ikke å være i kontakt». Så er man da blitt avhengig av sin mobiltelefon på samme måte som alkoholikeren av sitt brennevin og den narkomane av sitt stoff eller sin sprøyte.

«Ingen fare»

MMobiltelefonen har tatt verden med storm, og tallet er snart oppe i 5 milliarder, dvs. at over 70% av verdens befolkning har en mobiltelefonMobiltelefonen har tatt verden med storm, og tallet er snart oppe i 5 milliarder, dvs. at over 70% av verdens befolkning har en mobiltelefonen den elektroniske industri hevder på sin side at det ikke foreligger avgjørende beviser for at stråling fra mobiltelefoner utgjør noen helserisiko. Selvsagt hevder de det, hva annet kunne man vente? For dem er det snakk om business, milliardbusiness, og alt som stiller spørsmål ved deres produkter, blir dementert av «leieforskere» som er innleid og betalt av de store mobilprodusentene for å nøytralisere bekymrede røster.

Telekommunikasjons-industrien er virkelig big business — i 2007 omsatte den for over 5000 milliarder kroner, 5 billioner, og gjør selvfølgelig hva den kan for å spre falske rapporter og direkte løgner om helserisikoene ved deres produkter. Hva annet kan man forvente? En virksomhet lever av salget av sine produkter, og det er ikke i virksomhetens interesse å spre ubehagelige sannheter om de produkter de promoterer. Og ubehagelige sannheter som slipper ut, vil alltid bli møtt med dementier fra virksomhetens side.

Storprodusentene av mobiltelefoner hevder at det foreligger «rikelige studier» som viser at det ikke er noen som helst risiko ved mobiltelefoner og mikrobølgene disse sender ut. Men da den innflytelsesrike amerikanske avisen Washington Times i sin tid presset produsentene til å bevise sine påstander, kunne de plutselig ikke fremlegge en eneste relevant undersøkelse til støtte for sine påstander om at mikrobølgene fra mobiltelefonene ikke hadde noen som helst skadelige virkninger på nervesystemet, cellevev og indre organer.

Derimot foreligger det over 15 000 vitenskapelige undersøkelser som klart viser at strålingen fra mobiltelefonen utgjør en helserisiko. Det foreligger også over 66 epidemiologiske undersøkelser som viser at elektromagnetisk stråling øker risikoen for hjernesvulster.

Paracelsus-klinikken

Den mForskning viser at elektromagnetisk stråling hemmer veksten til kroppens gunstige mikroflora, som bakterien Escherischia ColiForskning viser at elektromagnetisk stråling hemmer veksten til kroppens gunstige mikroflora, som bakterien Escherischia Coliedisinske lederen for den berømte Paracelsus-klinikken i Sveits, Dr. Thomas A. Rau, har uttalt at han er helt og fullt overbevist om at den «elektromagnetiske byrden» kan legge grunnlaget for sykdommer og lidelser som Parkinson, ADHD, kreft, tinnitus (øresus), søvnløshet, migrene, arytmi (ujevn puls), konsentrasjonsproblemer og sågar ryggsmerter.

Dr. Thomas Rau advarer på det sterkeste mot den «elektromagnetiske byrden»Dr. Thomas Rau advarer på det sterkeste mot den «elektromagnetiske byrden»Dr. Rau har påvist at den gunstige bakteriefloraen i kroppen vokser langsommere under påvirkning av elektromagnetisk stråling, noe som medfører at sykdomsfrembringende organismer får overtaket. Det har vist seg at mennesker med forskjellige plager, blir kvitt disse etter å ha fått balansert mikrofloraen i kroppen.

Skolebarn som blir utsatt for elektromagnetisk stråling får nedsatt hjernefunksjon og læreevne. Dr. Rau uttaler at metallfyllinger i tennene (kvikksølvamalgam), skaper elektromagnetiske spenningskonsentrasjoner i hodet. Metallfyllingene virker kort og godt som antenner som samler opp strålingen fra mobiltelefoner, Wi-Fi etc. rundt oss. Ved å fjerne slike samlingspunkter for stråling som metallfyllinger er, kan følsomheten overfor elektromagnetisk stråling reduseres, mener Dr. Rau. Det er mange mennesker som er overfølsomme for elektromagnetisk stråling. I den vestlige verden er det anslagsvis 3–8% av befolkningen som viser alvorlig overfølsomhet for elektromagnetisk stråling, mens 35% viser milde symptomer. Dette betyr at rundt regnet 40% av befolkningen i den vestlige verden er overfølsomme i større eller mindre grad overfor slik stråling. Dette er et høyt tall.

Vi er omgitt overalt av av en tykk smog av kunstig elektromagnetisk stråling vi ikke kan gjøre noe med. Vanlig sunt bondevett forteller at dette elektromagnetiske havet på forskjellige måter gripe inn i det finstemte system som en levende organisme er.

Hva en rekke eksperter sier. . . «Overfølsomhet for elektromagnetisk stråling er et økende helseproblem i det 21. århundre. Det er om å gjøre at leger og helsepersonell, myndigheter, skoler og foreldre får mer kunnskap om disse tingene» (Dr. William Rea).

«Cellene i kroppen reagerer på elektromagnetisk stråling som potensielt skadelig, på samme måte som de reagerer på andre gifter i miljøet, deriblant tungmetaller. Arvestoffet [DNA] i de levende cellene reagerer på elektromagnetisk stråling selv ved meget lave nivåer, og svarer med å produsere en biokjemisk stress-respons. De vitenskapelige fakta viser at de grense- og sikkerhetsverdier vi har satt ikke er trygge nok, og at vi må beskytte oss mot å bli utsatt for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner, kraftlinjer etc., eller utsette oss for konsekvensene, som er godt dokumentert. Den vitenskapelige forskning om dette er bunnsolid, og vi bør våkne opp og låne øre til den» (Dr. Martin Blank, PhD).

«Det er ingen som helst tvil om at elektromagnetisk stråling påvirker funksjonene i nervesystemet i vesentlig grad. Den slakker ned hjernebølgene og påvirker vår mentale tilstand. Vi bør utsette oss i minst mulig grad for slik stråling for å optimere nivået av den elektriske overføringen i nervebanene og forhindre at det går på helsen løs» (Dr. Eric Braverman).

«Den senere tiden har ny forskning antydet at omtrent alle de mennskelige plager som har dukket opp i det 20. århundre, som f.eks. akutt levkemi hos barn, brystkreft hos kvinner, ondartede melanomer [svulster] og astma, kan knyttes til en eller annen form av elektrisitet. Det er et akutt behov for så vel myndigheter som enkeltpersoner, å redusere i størst mulig grad den offentlige og private eksponering av elektromagnetisk stråling» (Dr. Samuel Milham).

Oppsiktsvekkende dom

I Frankrike har den såkalte Overprøvningsdomstolen nylig felt en dom som går ut på at en mobiloperatør ble dømt til å fjerne en mobillink fordi den utsatte beboerne i nærheten for helserisiko. Denne dommen skapte sensasjon i Frankrike, der den ble slått stort opp i mediene.

Dommen skaper presedens for lignende saker, og blir regnet som en seier for enkeltpersoner som hittil har hatt problemer med å gjøre krav på sine rettigheter overfor mobiloperatører og myndigheter uansett hvor påviselige symptomene/lidelsene er av elektromagnetisk «forgiftning» etter at mobillinker ble bygd i tettbygde strøk.

Mobiloperatørene frykter nå et skred av lignende saker. Den franske regjering er også i ferd med å utarbeide et forslag som tar sikte på å forby reklame for mobiltelefoner som er rettet mot barn.Storbyfenomenet smog utgjør en betydelig helserisiko, men den elektromagnetiske «smog» er like ille, eller sågar verre. Hvor kommer miljøvernaktivistene inn i dette bildet?Storbyfenomenet smog utgjør en betydelig helserisiko, men den elektromagnetiske «smog» er like ille, eller sågar verre. Hvor kommer miljøvernaktivistene inn i dette bildet?

Nanterre-domstolen begrunnet sin dom på denne måten: «Det foreliggger en helserisiko som ikke kan bortforklares, at kompetente autoriteter, både nasjonalt og internasjonalt, anbefaler en tillempning av varsomhetsprinsippet. . .å eksponere nærmiljøet, mot dets vilje, for en risiko som ikke er hypotetisk, men derimot sikker. Dette er et problem»

Mobiloperatøren Bouygues Telecom har ikke klart å dokumentere at den elektromagnetiske strålingen fra mobillinkene er ufarlig, og nærmiljøet har ikke fått noen garanti for at strålingen de blir utsatt for, ikke utgjør en risiko.

Denne dommen bekrefter at strålingen fra eksempelvis mobiltelefoner og mobillinker utgjør en helserisiko. Det er her det det såkalte varsomhetsprinsippet kommer inn i bildet. Den går ut på at mangelen på vitenskapelige bevis ikke skal ligge til grunn for ikke å gjennomføre sikkerhetstiltak. Mobiloperatørene blir trolig nødt til å senke grenseverdiene for den stråling de utsetter befolkningen for, men den franske domstolen fastslår også at de grenseverdiene for elektromagnetisk stråling som EU/ICNIRP anbefaler, bare er basert på vitenskapelige sikkerhetsrisikoer, og at de derfor ikke er relevante ved forsøk etter varsomhetsprinsippet. (Miljömagasinet (Sverige), 13. februar 2009).

Til slutt

Innledningsvis ble det nevnt at jordkloden er badet i et hav av kunstig, elektromagnetisk stråling. Noen mennesker er meget følsomme for slik stråling, mens andre ikke viser noen reaksjoner. Noen tåler ikke å sove over vannårer (som også avgir stråling), mens andre ikke merker noe som helst. Men at noen ikke reagerer på elektromagnetisk stråling, er ikke bevis for at strålingen ikke på sikt er farlig. Den påvirker kroppens cellesystem i negativ retning; det vil igjen gi seg utslag ved forskjellige symptomer, og kan føre til at det utvikles alvorlige sykdommer. Noen slipper unna, mens andre blir rammet.

Det er ingen ting vi kan gjøre for å slippe ut av det «elektromagnetiske badekar». Det beste vi kan gjøre, er å ta visse forholdregler, begrense bruken av f.eks. mobiltelefoner til et absolutt minimum — ikke minst gjelder dette barn — samt å holde kroppens immunforsvar i god skikk. Det lar seg ikke nekte for at den elektromagnetiske/trådløse revolusjonen har gjort hverdagen enklere for dagens mennesker og revolusjonert kunnskapsformidlingen: Radio, TV, mobiltelefoni etc., men den har sin pris på det helsemessige området.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 1, 2009 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 11:49

Beslektede artikler